De invloed van een warmtenet op het energielabel

Een zorgwekkende ontwikkeling: hoewel over anderhalf jaar alle kantoren minimaal energielabel C moeten hebben, is de groei van aandeel groene labels het afgelopen half jaar afgezwakt.[1] Het RVO meldt dat van de 65.000 kantoren 40% het energielabel C of beter heeft, 12% energielabel D of slechter heeft en 48% heeft nog geen label heeft laten …

Helpen warmtenetten uw energielabel op tijd te verbeteren?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben, ter voorbereiding op 2030 waarin energielabel A verplicht is. Op dit moment voldoet slechts 38% van de energielabel-C-plichtige kantoren aan deze eis.  Dat is schrikbarend laag, maar helaas is het geen aanleiding voor meer duidelijkheid of ondersteuning van het Rijk of …

Ondernemers gestart met verduurzaming

Op 10 november is op de locatie “Onder de Toren” op businesspark Waarderpolder een bijzondere warmtepomp geïnstalleerd. “Onder de Toren” is een bedrijfsverzamelgebouw waar met name bedrijven die zich richten op het maken van een schoner, slimmer, beter Haarlem hun thuis hebben gevonden. Het is dan ook heel passend dat juist op deze locatie concrete …

Waarom een warmtenet?

Wat is een slim warmtenet? Een warmtenet bestaat uit een netwerk van zeer goed geïsoleerde leidingen. Deze leidingen zijn gevuld met water, dat wordt verwarmd door één of meerdere warmtebronnen. Door uw bedrijf aan te sluiten op dit leidingnetwerk, kunt u uw pand en tapwater verwarmen met de door ons duurzaam opgewekte warmte. Voorbeelden van …

De campagne

Voortzetting interessepeiling warmtenet Zwanenburg en Boesingheliede voor het MKB Tijd voor actie Willen we de klimaatdoelen halen, dan is het nu tijd voor actie. Heel veel bedrijfspanden in Nederland worden verwarmd met aardgas. Omdat we in Nederland van het aardgas af gaan, zullen we al die gebouwen op een andere manier moeten gaan verwarmen. Als …

Warmte uit de polder Met Polderwarmte gaan we een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele energie. Ruimteverwarming zorgt voor 70% van de energievraag en met de aanleg van een slim groen warmtenet zetten we een grote stap in de goede richting! Inpoldering zorgde 200 jaar geleden in Haarlemmermeer en omgeving …