Energie effectiviteit beoordelingslabels

Verplicht energielabel C

Per 1 januari 2023 moest elk kantoorgebouw groter dan 100 m2,  met een niet-monumentale status, minimaal energielabel C hebben. Op dit moment voldoet ongeveer 20% van deze gebouwen nog niet aan deze regel. Voorkom boetes of zelfs sluiting en zet verduurzamingsstappen met een aansluiting op het warmtenet.

Met een warmtenetaansluiting maakt het kantoorpand een enorme sprong in energielabels, en dat is ook interessant voor gebouweigenaren. Bovendien heeft ook de Dutch Building Council bevestigd dat de gradatie van de duurzaamheid van het warmtenet doorgerekend mag worden naar het energielabel. Dat kan betekenen dat met ons duurzame warmtenet, panden zelfs naar een nóg beter energielabel gaan.

Factuur met calculator

Beheersbare energiekosten

Daarnaast wilt u uw maandelijkse energielasten in de hand houden. Geopolitieke ontwikkelingen veroorzaken de stijging van energieprijzen. Voor sommige vormen van niet-fossiele verwarming zijn forse investeringen in nieuwe installaties noodzakelijk zoals zonnepanelen en warmtepompen. Deze oplossingen zijn namelijk door een lage warmtetemperatuur niet geschikt voor alle panden, zodat extra kostbare isolatiemaatregelen nodig zijn.

Een warmtenet levert warmte van voldoende hoge temperatuur, waardoor het geschikt is voor vrijwel alle zakelijke aansluitingen. Aan het aan te sluiten pand hoeven doorgaans geen grote, kostbare aanpassingen worden gedaan. Een huurder krijgt te maken met beheersbare energiekosten.

Kantoorpand buiten Oldenzaal Nederland

Help uw pandeigenaar!

Mogelijk is uw pandeigenaar al op zoek naar een duurzame oplossing voor het kantoorgebouw. Al hebben veel pandeigenaren zich nog maar weinig verdiept in de mogelijke oplossingen, waarbij het warmtenet vaak de makkelijkste oplossing is. En tevens het voordeligst voor de huurder.

Kantoorgebouwen kunnen relatief eenvoudig aansluiten.  Zeker zakelijke aansluitingen kunnen daarbij een directe bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de gemeente.

Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen?