Warmte uit de polder

Met Polderwarmte gaan we een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele energie. Ruimteverwarming zorgt voor 70% van de energievraag en met de aanleg van een slim groen warmtenet, zetten we een grote stap in de goede richting!

Inpoldering zorgde 200 jaar geleden voor veiligheid, werkgelegenheid, nieuwe (landbouw)grond, extra ruimte en dus ook voor economische vooruitgang. Tegenwoordig is dat niet anders en maken vooral kassen, vliegverkeer en goede logistiek Haarlemmermeer aantrekkelijk voor bedrijvigheid.

Het aanleggen van slimme groene warmtenetten borduurt voort op deze positieve ontwikkelingen. Een warmtenet onder de grond zorgt boven de grond voor comfort in de huizen, voor grotere veiligheid, meer gemak en voor ruimte voor groen en recreatie.

 

Een slim groen warmtenet.


Slim? Ja, op het net voeren we zo veel mogelijk restwarmte in van datacenters en productiebedrijven, zorgen we voor aanvulling vanuit wind en zonne-energie en maken we het net klaar voor doorvoer van (diepe) aardwarmte die in de nabije toekomst ook in deze regio beschikbaar gaat komen. Met behulp van intelligente datasystemen, regelt het warmtenet op den duur zelf van welke bron en wanneer de warmte het meest duurzaam ingezet kan worden. Het is zijn eigen buffer geworden. Om zo snel mogelijk van het aardgas af te kunnen en van start te gaan met dit duurzame warmtenet, maken we in het begin ook gebruik van regionaal ingezameld snoeiafval, ofwel, bio-warmte. Het warmtenet kan zowel hoge als lage temperaturen leveren.

Groen? Ja, met één of meer klimaatplantsoenen, bijvoorbeeld op de plek waar voorheen de A9 liep, willen wij als bedrijf ook zelf graag bijdragen aan meer groen in de leefomgeving en recreatieruimte. Klimaatplantsoenen dragen vooral bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit, de biodiversiteit, het microklimaat en de waterbeheersing. De bescheiden oogst die vrij komt bij het snoeien wordt uiteraard ook gewoon weer gebruikt voor de productie van biowarmte. Elke plek (vanaf ca. 1 hectare) die ongeveer 3 jaar braak ligt, kunnen wij dit snelle groen op realiseren en langer kan natuurlijk altijd. Dat doen we graag!

Wilt u ook concreet bijdragen aan de energietransitie en gewoon nu wat doen? Wij komen graag bij u langs en dan kunnen we samen aan de slag!

E-mailadres: info@polderwarmte.nl

Polderwarmte is een initiatief van