Voorbeeld van een Slim Groen Warmtenet in praktijk

Altijd al willen weten hoe een warmtenet precies werkt?
Over de warmte-afleverset, de warmtewisselaar, het warmteoverdrachtstation (WOS), het open netwerk etc? In onze film zie je hoe een slim groen warmtenet in praktijk functioneert.

 

Bronnenmix en vrije keus.
Twee belangrijke ingrediënten uit ons aanbod.

Valentijn Kleijnen
CEO Energie voor Elkaar

Wij werken met een bronnenmix. Meerdere duurzame bronnen die met elkaar de levering van warmte  garanderen. Het warmtenetwerk is een open systeem, waarbij in de loop van de tijd ook steeds meer verschillende duurzame bronnen kunnen worden aangesloten. Naast de bronnenmix is vrije keus een belangrijk kenmerk van het warmtenet van Polderwarmte. Het warmtenet is een collectief systeem dat wordt gerealiseerd als voldoende afnemers daarvoor kiezen. Als het aanbod voldoende aantrekkelijk is en klanten met deze keuze ook hun bedrijfsproces of ruimteverwarming willen verduurzamen.

Valentijn Kleijnen KL buiten

Ons bedrijf is trotse partner van Energie voor Elkaar

Trotse partner van Energie voor Elkaar

Wij kijken doorlopend naar hoe we onze organisatie nóg slimmer en nóg efficiënter kunnen inrichten. Een belangrijk onderdeel hiervan is onze partnership met het platform Energie voor Elkaar. Hieronder vallen veel van de meest duurzame warmtenetten in Nederland en wordt kennis, kunde en kapitaal gebundeld en ter beschikking gesteld. Dit helpt ons om met de allernieuwste duurzame ontwikkelingen mee te liften en de benodigde investeringen te kunnen blijven doen.

De energietransitie doe je niet alleen. Alleen samen kunnen we de benodigde nieuwe duurzame energie mogelijkmaken. Als Polderwarmte hebben we plannen, ervaring en de benodigde kennis. Maar elke klant is anders. We denken graag met de klant mee om de overgang voor hem/haar mogelijk te maken.

Mireille bij kantoor buiten ingang

Samen de energietransitie realiseren.

Mireille Bedeschi
Kwartiermaker Polderwarmte