De werking van een slim, groen warmtenet

In deze video (Bron: Platform Energie voor Elkaar) wordt de werking van een warmtenet kort uitgelegd. Met een combinatie van duurzame bronnen die het warmtenet voeden, krijgt iedereen de warmte zoals ze gewend zijn. Dat kan bij een goed geïsoleerd pand, maar ook bij oudere bouw, die minder goed geïsoleerd is.

Duurzaam warm

Een warmtenet is duurzaam als de bron die wordt gebruikt om warmte te produceren, duurzaam is. Lees daarom alles over onze warmtebronnen en de bronnenmix.

Jongen voeten op radiator binnen

Zorgeloos en comfortabel

Een aansluiting op het warmtenet is makkelijk, veilig en betrouwbaar en de warmtelevering is gegarandeerd. De verwarming van de ruimtes en van het warme tapwater functioneren net zoals daarvoor, maar dan duurzaam. Belangrijk bijkomend voordeel is dat er geen reparatie- of vervangingskosten meer zijn voor de installatie, want die blijft in onderhoud bij de warmteleverancier. Ook voor de zakelijke markt van gebouwbeheerders, projectontwikkelaars en eigenaren van zakelijk vastgoed biedt een warmtenet extra voordelen. Het is geschikt voor bestaande bouw, nieuwbouw en monumenten. En gaat er toch ergens iets mis? dan staat de servicedienst paraat, 24/7.

C02-reductie

Goed voor milieu en klimaat

Met een aansluiting op een warmtenet wordt de cv-ketel op aardgas weggehaald, waardoor de totale CO2-uitstoot met 85% daalt. De bronnen van het warmtenet zijn duurzaam en hernieuwbaar. Het warmtenet is “slim” omdat altijd de meest duurzame bron wordt benut en nieuwe bronnen kunnen worden aangekoppeld. Warmte wordt lokaal gemaakt, met een minimum aan uitstoot door transport.

Betaalbaarheid

Gunstig tarief

Een aansluiting op het warmtenet is gemiddeld genomen goedkoper dan een aardgasaansluiting. De warmtemarkt is sterk gereguleerd. De warmtetarieven zijn wettelijk gereguleerd en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht. De tarieven de door de partners van het platform Energie voor Elkaar worden berekend aan de klant, zijn in de praktijk ruim onder het wettelijke maximum gebleven. Ook in de vergelijking met andere aanbieders geldt dat de tarieven gunstig zijn. Daarnaast hebben klanten geen extra onderhouds- of vervangingskosten meer én verhoogt een aansluiting op het warmtenet de waarde van hun pand.