Waarom een warmtenet?

Wat is een slim warmtenet?

Een warmtenet bestaat uit een netwerk van zeer goed geïsoleerde leidingen. Deze leidingen zijn gevuld met water, dat wordt verwarmd door één of meerdere warmtebronnen. Door uw bedrijf aan te sluiten op dit leidingnetwerk, kunt u uw pand en tapwater verwarmen met de door ons duurzaam opgewekte warmte. Voorbeelden van duurzame en hernieuwbare bronnen van energie zijn restwarmte, aquathermie, lokale biogrondstof, collectieve zonnewarmte en aardwarmte. Daarmee is een warmtenet een passende oplossing om een energietransitie op het gebied van warmtevoorziening te realiseren; er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.

Klaar voor de toekomst: een fossielvrij alternatief voor uw bedrijf
De Nederlandse overheid heeft naar aanleiding van het klimaatakkoord het doel gesteld dat alle woningen en bedrijven in 2050 aardgasvrij zijn. Door nu over te stappen naar het warmtenet van Polderwarmte, voldoet u nu al aan deze vereiste. Dat betekent dat uw bedrijf klaar is voor de toekomst.

De warmte van het slim groen warmtenet is te gebruiken voor bestaande en nieuwe kantoren, winkels en andere gebouwen. Het warmtenet ligt er niet in één keer. Rondom de verschillende warmtebronnen realiseren we de eerste aansluitingen en kleine buurtwarmtenetten. Deze kunnen we vervolgens op elkaar aansluiten tot een groter net als dat tot voordelen op het gebied van duurzaamheid of kosten zou leiden.. Ook in Zwanenburg zullen afhankelijk van het aantal deelnemers, stapsgewijs verschillende duurzame bronnen worden ingezet. Hoe groter het net, hoe beter intelligente IT-systemen vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen en dus, hoe optimaler de inzet van verschillende duurzame warmtebronnen zal zijn.

Uw pand aansluiten
Het aansluiten op het warmtenet is relatief eenvoudig, vaak hoeven er geen wijzigingen te worden aangebracht in het pand. Het systeem wordt gestuurd door de warmtevraag. Met deze informatie wordt een optimale energiemix ingezet en direct maximaal CO₂ bespaard.

Waarom ‘ja’ zeggen tegen het slimme en groene warmtenet?

U wilt natuurlijk weten wat de voordelen zijn van het slimme en groene warmtenet. Daarom hebben wij de belangrijkste voordelen voor u op een rijtje gezet.

 • Besparen op energie- en onderhoudskosten

  De kosten van de warmte die u geleverd krijgt via het warmtenet zijn lager dan die van gas en het onderhoud op de warmteset is inbegrepen. Hierdoor bespaart u per jaar geld op uw energierekening.

 • Uw bedrijfspand wordt op een duurzame manier verwarmd

  Met de aansluiting op het warmtenet zorgt u ervoor dat uw pand vanaf dat moment wordt verwarmd op een duurzame en toekomstbestendige manier. Alle bronnen van het warmtenet zijn namelijk groene en hernieuwbare vormen van energie.

 • Toekomstbestendig zonder grote verbouwing of investeringen
  Zonder grote wijzigingen en dus zonder grote investeringen kunt met deze nieuwe manier van verwarmen gewoon gebruik blijven maken van uw huidige installatie.

 • Uw bedrijfspand wordt aardgasvrij en energie-efficiënter

  In het Nederlandse Klimaatakkoord staat dat alle woningen en bedrijven in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn en liever al in 2030. Door uw bedrijf aan te laten sluiten op het warmtenet, voldoet u nu al aan deze eis.

 • Veilig alternatief

  Met een warmtenetaansluiting hoeft u geen gebruik meer te maken van aardgas. Dit zorgt ervoor dat er geen sprake meer is van brandgevaar door een gaslek en is het gevaar op koolstofmonoxide in uw pand verdwenen.

 • Uw bedrijfspand krijgt een beter energielabel

  Doordat u gebruik maakt van een groen warmtenet in plaats van fossiele energie, verbetert u het energielabel van uw pand. Is uw kantoor groter dan 100 m2? Dan is een minimaal C-label vanaf 1 januari 2023 verplicht.

Hoe werkt het warmtenet?

Bekijk hieronder de video van onze partner Energie voor Elkaar over het warmtenet.