datacenter BIT datathermie restwarmte Warmtebedrijf Ede

Datathermie: warmte van een datacenter

Datacenters produceren naast data ook warmte. Om dit ‘restproduct’ weg te koelen waren voorheen energie-intensieve en onderhoudsgevoelige vormen van datacenter-koeling nodig. Deze restwarmte kan worden gebruikt om water te verwarmen. Het gaat om veel warmte met een beperkte temperatuur. Met een warmtepomp verder wordt het water verder opgewarmd, zodat het geschikt is voor het warmtenet. Haarlemmermeer is een omgeving waar veel datacenters zijn gevestigd, zodat dit een belangrijke tak van industrie is om als bron voor verduurzaming te kunnen benutten.

Power-to-Heat:
Zonnewarmte op het warmtenet

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is vol, mede veroorzaakt door de op grote schaal toepassen van decentrale zonnepanelen op dak van particuliere woningen. Omdat er geen goede alternatieven zijn voor opslag, worden zonnepanelen steeds vaker uitgezet. Gelukkig kan de energie als warmtebron voor het warmtenet worden gebruikt, want als de elektriciteit wordt omgezet in warmte, kan die wel voor laten gebruik worden opgeslagen.

Beschikbaar voor woningcorporaties en bewonerscollectieven

Het power-to-heat systeem is mogelijk bij voldoende schaalgrootte bij plaatsing van de zonnepanelen, zoals woningcorporaties, bedrijven en bewonerscollectieven dat kunnen bieden.

Aerial bird view of solarpark de Groene Hoek, located between Amsterdam Airport and Hoofddorp.
Warmte uit elektriciteit
Datacentercooling restwarmte
Restwarmte uit de industrie moet worden weggekoeld

Restwarmte

Bedrijven die warmte over hebben, bijvoorbeeld aan het einde van hun productieproces, kunnen dit mogelijk terug leveren aan het warmtenet. Daarmee kunnen woningen en andere bedrijven duurzaam worden verwarmd. Het leveren van restwarmte is voor bedrijven verduurzaam de bedrijfsvoering en kan ook financieel interessant zijn.

Aquathermie – warmte uit (afval)water

Het warme water dat met douchen in het putje verdwijnt, komt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie terecht. Hier wordt het gezuiverd waarbij het water relatief warm van temperatuur blijft. Deze bron biedt een mooie kans voor hergebruik, in de vorm van warmte voor het warmtenet, waarbij het water wordt teruggekoeld.

Waterzuivering bad
Warmte uit afvalwater
De Liede gebied van boven

Energie hub op De nieuwe Liede

De hybride installatie die op De Nieuwe Liede ontwikkeld wordt combineert verschillende warmtebronnen. Met de stroom van de zonnepanelen op de hybride installatie, wekken we met een warmtepomp warmte op. Als de zon minder schijnt, zoals in de wintermaanden, maken we gebruik van groene stroom. In de zomer is er veel zon en minder vraag naar warmte. De installatie draait dan, om te voorzien in warm water, volledig op duurzame stroom van eigen zonnepanelen; deze vullen we aan met de restwarmte van nabij gelegen datacenters, warmte die vrij komt bij de productie van waterstof en in de toekomst mogelijk ook met aardwarmte. In de winter levert de inzet van lokale, gecertificeerde bio-grondstoffen extra warmte, naast de grote warmtepompen. Met water in het warmtenet en met watertanks slaan we warmte op. Samen vormen ze een buffer om de pieken in de warmtevraag op te vangen. Zo staan we garant voor 24/7 duurzame warmte. De grootte van de installatie is schaalbaar en wordt afgestemd op de warmtevraag. Een hybride installatie heeft een zeer hoog rendement aan warmte en een bijzonder lage emissie waarde, lager dan aardgas.

Warmtedistributie
De warmte van het warmtenet wordt middels goed geïsoleerde, ondergrondse leidingen naar klanten toe gebracht. Deze ondergrondse infrastructuur wordt zo efficiënt mogelijk gelegd en dus zo veel mogelijk in samenwerking met andere partijen die komende tijd in de ondergrond aan het werk moeten.

Warmtelevering
Voorzien in de behoefte aan warmte op een duurzame manier, dat is de oorspronkelijke drijfveer van Polderwarmte. De route hiernaartoe kunnen we zo ontwikkelen dat van meerdere bronnen gebruik wordt gemaakt en dat panden in Badhoevedorp, Lijnden, Boesingheliede en misschien ook Zwanenburg/Halfweg aangesloten kunnen worden op het net. Daarnaast wil Polderwarmte met omwonenden kijken naar de mogelijkheden om aan te sluiten. Onze duurzame warmte naar Haarlem brengen, leek aanvankelijk ook een goed idee, maar daar blijkt voldoende restwarmte aanwezig om bedrijventerrein Waarderpolder en woonwijken van warmte te voorzien.

Vooruitblik
De plannen voor De Liede zijn concreet en we zullen u hier zo goed mogelijk van op de hoogte houden. Polderwarmte acteert nú om de energietransitie te versnellen en bouwt vanuit De Liede de basis voor het slim groen warmtenet. Daarmee is Rottepolderplein niet enkel meer een verkeersknooppunt, maar groeit dit uit tot een centrale hub voor distributie van goederen, data èn duurzame warmte. Allemaal bedrijvigheid van deze tijd.