Warmtenet

Maandelijkse kosten

De Nederlandse Warmtewet beschermt de warmte-consument met gereguleerde tarieven. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt hiertoe aan het einde van elk kalenderjaar de maximum-warmtetarieven vast. Ook controleert zij of warmtebedrijven niet teveel winst maken.

De nieuwe warmtewet (de Wet Collectieve Warmte) is in de maak. Waarschijnlijk wordt hierin de prijskoppeling met aardgas losgelaten, en komt hiervoor een zgn. kostprijs+ model in de plaats. De warmtetarieven worden vanaf dat moment gebaseerd op de kosten die een warmtebedrijf maakt met een redelijk rendement daar overheen. Warmtebedrijf Ede houdt de maximumtarieven die de ACM vaststelt niet aan, maar werkt feitelijk al enige jaren volgens het kostprijs+model.

Aansluitkosten: een eenmalige investering

De aansluitkosten zijn vaak maatwerk, want deze zijn afhankelijk van meerdere variabelen. Denk bijvoorbeeld aan afstand; de lengte van de te leggen leiding naar uw pand toe. In de regel is het aansluiten van gebouwen met een lange oprit kostbaarder. Maar ook hoe de leiding het pand ingaat en waar de cv-ketel zich bevindt, speelt een rol, waarbij geldt: hoe complexer, hoe kostbaarder. Ook spelen de actuele materiaalprijzen een rol en is het van invloed of er vanuit de overheid een subsidie beschikbaar is.

Aansluiten is volledig vrijwillig

Met ons open warmtenet is aansluiten altijd vrijwillig. Een gebouweigenaar bepaalt zelf of hij/zij aangesloten wil worden. Voor het aansluiten op een warmtenet is er voor de particuliere klant een overheidssubsidie beschikbaar, om zo de eenmalige aansluitkosten te verlichten. Collectieve aansluitingen zijn ook mogelijk, zoals een appartementencomplex. De investering kan erg aantrekkelijk zijn voor gebouweigenaren: een aansluiting op het warmtenet maakt het pand aardgasvrij en verhoogt de waarde van het pand dankzij een beter energielabel.

Betaalbaarheid

Compatible en ontzorgd

Voor (vrijwel) alle binnenhuis-installaties geldt dat er voor oversluiten op groene warmte niet of nauwelijks (kostbare) aanpassingen aan het verwarmingssysteem nodig zijn. Ook gebouwaanpassingen zoals isoleren, zijn niet noodzakelijk, in tegenstelling tot overstappen op een warmtepomp of WKO. Dat geldt voor particulieren, zakelijk vastgoed, en (bij uitstek!) voor monumentale panden.

Zakelijke aansluitingen gaan uit van maatwerk, maar ook hier zijn dus doorgaans geen ingrijpende aanpassingen nodig van de bestaande ‘binnenhuisinstallatie’. Zo staat betaalbaarheid centraal: als het voor de klant voordeliger is om wel aanpassingen te doen, kunnen wij dat ook verzorgen. En als zakelijke klanten restwarmte aan ons warmtenet gaan leveren, kan dit voor hen een extra bron van inkomsten opleveren.

Daarnaast brengt Warmtebedrijf Ede geen extra kosten in rekening voor onderhoud, reparatie, of indien nodig volledige vervanging van de warmte-installaties. Indien u in uw woning of (bedrijfs-)pand ook kookgas gebruikte, dient u rekening te houden met de overgang naar elektrisch of inductiekoken.

Warmtebedrijf Ede hanteert Kostprijs+model

In Nederland de warmteconsument beschermd en de warmtemarkt gereguleerd. Voor ieder kalenderjaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het maximum-warmtetarief vast, deze is vanuit de huidige Warmtewet nog gekoppeld aan de aardgasprijs. Ook controleert de ACM of warmtebedrijven niet teveel winst maken.

Warmtebedrijf Ede houdt het maximum echter niet aan en kijkt naar de kostprijs. Hierdoor zaten we met onze tarieven de afgelopen jaren (substantieel) onder de ACM-tarieven: een mooi klantvoordeel. Over het algemeen geldt: bij een lage gasprijs is onze warmte ongeveer even duur als aardgas, bij een hoge gasprijs zijn onze klanten goedkoper uit.

Stijgende gasprijs zet warmtetarief onder druk

Warmtebedrijf Ede kent twee verschillende bronnen van inkomsten:
– De inkomsten uit warmtelevering
– en de speciale SDE+subsidie voor duurzame energie.

Deze tweede inkomstenbron is van relatief grote invloed en staat nu onder druk. Met de hoge gasprijzen is deze SDE+subsidie namelijk stopgezet. Dit zorgt er helaas voor dat onze kostprijs onder druk komt te staan, en daarmee tevens onze betaalbaarheid.
Daar tegenover staat dat er in 2023 voor onze particuliere klanten een prijsplafond geldt, waarbij zowel warmte- als gasgestookte huishoudens tot een gemiddeld verbruik evenveel betalen.