Rijwoning appartement Arnhem

Uw huurders profiteren van verduurzaming

Het is duidelijk: woningcorporaties staan voor een grote uitdagingen. Wat behoort bij de kerntaak en wat niet? De warmtevoorziening is er zo een. Huurders zien zich geconfronteerd met stijgende gasrekeningen en verwachten een comfortabele woning. Een warmtenet is een mogelijke oplossing voor het verduurzamen van zowel nieuwbouw, als van bestaande bouw. Oudere woningen en wijken verbeteren hun energielabel door mee te profiteren van ons duurzame warmtenet. Bij nieuwbouwwoningen resulteert een aansluiting op het warmtenet in nette BENG-scores. De warmte die het slimme, groene warmtenet levert is namelijk duurzaam. Een huishouden bespaart hiermee wel 85% op de CO₂-uitstoot. En comfort staat centraal: warmtelevering wordt gegarandeerd en huurders merken geen verschil met aardgas, voor wat betreft de gebouwverwarming of het warm tapwater.

Warmtenet buizen in grond klanten

Hoe komt de warmte bij ons?

Voor woonwijken wordt een wijkwarmtenet aangelegd dat aansluit op de hoofdleiding. Dit is een gesloten systeem met een klein WOS-huisje (warmteoverdrachtstation). Vanaf het wijkwarmtenet worden er leidingen gelegd naar elke woning en de cv-ketel wordt vervangen door een zogenaamde warmte-afleverset. Vaak zijn de aanpassingen aan woningen minimaal, het betreft enkel het vervangen van de aardgasleidingen en de aansluiting met de warmteleidingen. Ook de overheid helpt een handje mee, met subsidie mogelijkheden. Hierdoor worden de aansluitkosten beperkt. Daarnaast is ook de warmtelevering financieel aantrekkelijk voor zowel huurders als verhuurders, omdat de kosten van onderhoud, service en vervanging inclusief zijn. En de ACM reguleert de warmtemarkt en beschermt daarmee uw huurders.

Benieuwd naar een warmtenet voor u kan betekenen?

Kolkakkerweg met zonnepanelen

Power-to-Heat

Polderwarmte is onderdeel van het platform Energie voor Elkaar en kan daardoor ook vernieuwende concepten inzetten. Het Power-to-Heat concept bijvoorbeeld, waarbij collectieve zonnepanelen worden gebruikt voor het maken van warmte op het moment dat het elektriciteitsnetwerk vol dreigt te raken en zonnepanelen dreigen te worden uitgeschakeld.  Zo wordt voorkomen dat zonnepanelen worden uitgezet tijdens piekmomenten in de zomer en er groene stroom verloren gaat. Immers, ook na een hete dag gaan consumenten douchen en is het overschot aan elektriciteit van de middag alvast omgezet is volledig duurzame warmte. Een warmtenet is een vorm van opslag zoals een batterij. Opslag van energie in de vorm van elektriciteit biedt nog veel uitdagingen, maar opslag van energie in de vorm van warmte gaat prima in het zeer geïsoleerde leidingnetwerk van het warmtenet. Het vastgoed van een woningcorporatie heeft  voldoende schaalgrootte om een dergelijk initiatief te kunnen implementeren. En de huurders profiteren opnieuw mee met lagere energielasten.