Bespreek het in uw VvE

Gaat het om complexen of buurten in particulier bezit van verschillende eigenaren, dan zijn die vaak vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Zeker in het geval van appartementencomplexen beslist de VvE over zaken als (planmatig) onderhoud, verzekeringen en dus ook de energievoorziening. Voor buurten kan een wijkwarmtenet aangelegd worden, waarna elke woning een aansluiting krijgt.

Daarna komt in elke woning een warmtewisselaar in de plaats van de cv-ketel. De radiatoren en/of vloerverwarming blijven intact.

Benieuwd hoe uw VvE betaalbaar kan verduurzamen?

Vorm een bewonerscollectief

Daarnaast zijn er de zogenaamde bewonerscollectieven. Dit is het geval als in een wijk of buurt de woning- en pandeigenaren besluiten om samen op te trekken, en als het ware een inkoopcombinatie vormen. Ligt uw initiatief in de buurt van het leidingnetwerk? Dan is de aanleg van een wijkwarmtenet een reële optie.

Maar ook als uw bewonerscollectief niet in de buurt ligt van ons netwerk, vergroot de gebundelde afname de mogelijkheden. De aanleg van ons warmtenet is namelijk vraag-gestuurd; bij voldoende interesse is de uitbreiding wellicht mogelijk.

Benieuwd of uw met uw medebewoners kunt aansluiten?

Draagvlak is essentieel!

Aansluiten op het warmtenet is en blijft een vrije keuze. Echter, wel een keuze die van ons aanzienlijke investeringen vraagt en alleen mogelijk als er voldoende draagvlak en afname is om het warmtenet rendabel te kunnen aanleggen.
Kijk dus altijd in de directe omgeving of samenwerking mogelijk is. Schoolgebouwen, kerken, monumenten, andere VvE’s: de behoefte om te verduurzamen, te besparen of een beter energielabel te bereiken, is actueler dan ooit. Met aansluiting op een het slimme, groene warmtenet worden woonwijken of industrieterreinen in één keer verduurzaamd.