Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is een Slim Groen Warmtenet?

Een warmtenet is een passende oplossing om de energietranstitie in de warmtevoorziening te realiseren. Het warmtenet biedt ruimte aan nieuwe en bestaande duurzame manieren om woningen en bedrijven te verwarmen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Met dit slim groen warmtenet kunnen we nu al beginnen met duurzame warmte.

[hrf_faqs category=’Wat is een Slim Groen Warmtenet?’ ]

Welke energiebronnen gebruikt het slim groen warmtenet?

Het warmtenet is een open net dat gebruik maakt van verschillende duurzame warmtebronnen. Hier in de regio zijn veel restwarmtebronnen beschikbaar (zoals bijvoorbeeld van datacenters) en goede mogelijkheden voor warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). Denk verder aan warmte uit de zon (via collectoren), biogrondstoffen, waterstof, aardwarmte, enzovoort. Polderwarmte maakt van vele bronnen gebruik op haar warmtenetten en beschrijft hieronder verschillende opties.

[hrf_faqs category=’Welke energiebronnen gebruikt het slim groen warmtenet?’ ]

Hoe verwarmt het net ons pand?

Hoe leveren we de warmte bij uw pand? En welke aanpassingen zijn daarvoor nodig? Daarover de volgende uitleg.

[hrf_faqs category=’Hoe verwarmt het net ons huis?’ ]