Vragen over bedrijfsvoering en financiering

Wie is Polderwarmte?

Polderwarmte is een organisatie die als droom heeft om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Dat betekent: aardgasvrij en gebruik maken van duurzame warmtebronnen. Wij zijn partner van Energie voor Elkaar, een organisatie die de energietransitie in Nederland wil leiden én versnellen. Energie voor Elkaar realiseert op diverse plekken in Nederland slimme, groene warmtenetten die met duurzame warmtebronnen warmte leveren.

Maakt Polderwarmte winst?

Polderwarmte is een bedrijf. Voor de continuïteit van het bedrijf is winst maken nodig. Polderwarmte is een jong bedrijf en heeft grote investeringen gedaan. Er wordt de komende jaren geen winst verwacht.
Eventuele winst die wordt gemaakt, zal de komende jaren direct opnieuw geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet. De ACM controleert of een warmtebedrijf teveel winst maakt. Zij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Zij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie en of de tarieven redelijk zijn.

Meer informatie: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven

Is Polderwarmte een monopolist?

Een lokaal warmtenet is vaak in beheer is van één eigenaar. Deze eigenaar is wettelijk verantwoordelijk voor het geheel van de warmtelevering, dus vanaf de opwek, transport, distributie en levering aan de woningen of bedrijven.

Overstappen op een andere leverancier van gas & licht kan vanwege de landelijke schaalgrootte van het gas en elektriciteitsnet, een kostenvoordeel voor de klant opleveren. Eén warmteleverancier op één lokaal warmtenet kan optimaal efficiënt werken; dit is ook in het voordeel van de klant. Als er verschillende afzonderlijke partijen zouden opereren op één lokaal warmtenetwerk, dan zouden naar alle waarschijnlijkheid de uiteenlopende belangen zorgen voor een zekere inefficiëntie in de uitvoering. In praktijk zal dit dan geen kostenvoordeel met zich mee te brengen maar zullen meerdere aanbieders op een lokaal warmtenetwerk leiden tot hogere prijzen.
Om de burger nog verder te beschermen, is er sprake van dat warmtenetten die aan particuliere huishoudens leveren, in publieke handen gaan komen.

Hoe zit het met aandeelhouders en investeringsfondsen?

Polderwarmte is onderdeel van platform Energie voor Elkaar, dat ook een belang heeft in ons bedrijf. Energie voor Elkaar is een platform waarbinnen alle kennis, kunde en financiering gebundeld wordt voor de individuele warmtebedrijven. Het is dus géén beursgenoteerd bedrijf met investeringsmaatschappijen en groepen aandeelhouders. Energie voor Elkaar werkt samen met een investeringsfonds dat ervoor is opgericht om de energietransitie in Nederland met het aanleggen van warmtenetten te financieren. Daardoor kan de realisatie van warmtenetten die door het platform Energie voor Elkaar worden ontwikkeld daadwerkelijk doorgang vinden.

De markt gereguleerd door de ACM (Autoriteit Consument & Markt), met een maximum hoeveelheid winst die een warmtebedrijf mag maken. Het betreft dus een sterk gereguleerde markt.

Werken bij Polderwarmte

Zijn er vacatures bij Polderwarmte?

Zeker! We zoeken altijd collega’s om ons te helpen de energietransitie te versnellen!
Onze vacatures lopen via platform Energie voor Elkaar: https://energievoorelkaar.nu/werken-bij/.