Vragen over de warmtebronnen

Welke warmtebronnen worden er gebruikt?

Het warmtenet van Polderwarmte gaat gebruik maken van groene en duurzame vormen van energie, restwarmte van de industrie (waaronder ook van datacenters), collectieve zonnewarmte, aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater.

Gebruiken jullie biogrondstoffen?

Biogrondstoffen zijn houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud welke duurzaam kunnen worden gebruikt in duurzame energie installaties. Bij Polderwarmte zijn bio-energie intallaties geen onderdeel van de bronnenmix.

Is de warmte wel echt lokaal?

Ja. Het warmtenet is echt een lokaal product op basis van lokale warmtebronnen. In verband met warmteverlies is het niet interessant voor warmtenetten om warmte over grote afstanden te transporteren. Ook aardwarmte zal van regionale bodem (ondergrond) komen, al staat de exacte locatie hiervoor nog niet vast. Restwarmte komt van lokale bedrijven. Tot slot staan ook de energiehub waar meerdere bronnen warmte produceren in de regio.

Is er ook warmte uit water te winnen?

Ja, warmte is ook te winnen uit water. Er is namelijk bijna altijd een temperatuurverschil tussen het water en de omgeving. Verschillende vormen van energie uit water (Thermie uit Oppervlaktewater (TED), Afvalwater (TEA) of Drinkwater (TEO)). Ook deze technologie is volop in ontwikkeling en als het ingezet kan worden voor warmtevoorziening dan kan dat ook op een slim groen warmtenet dat Polderwarmte ontwikkelt en beheert.

Zijn wind- en zonne-energie ook een mogelijkheid?

Ook met de energie uit windmolen of zonnecellen kan warmte gemaakt worden! Zeker als het elektriciteitsnet de elektrische stroom niet kan verwerken is het ook een mogelijkheid om daar warmte van te maken. Deze warmte kunnen we gedeeltelijk opslaan in de warmtebuffer, de batterij van het warmtenet, en gebruiken wanneer dat nodig is. Nadeel van alleen zonne-energie is wel dat we warmte nodig hebben als de zon niet schijnt, namelijk ’s nachts en in de winter.

Wat doen jullie nu met waterstof?

De technieken om waterstof te maken en op te slaan zijn nog volop in ontwikkeling. Polderwarmte onderzoekt actief de mogelijkheden om waterstof te produceren op de energiehub De Liede. De restwarmte die vrijkomt bij de productie van de waterstof kunnen we gebruiken in het slim groen warmtenet.

Wat is de aardwarmte die jullie willen gebruiken?

Aardwarmte is warmte die gewonnen wordt uit de bodem van de aarde. Dit kan op enkele tientallen meters diepte zijn, dat heet bodemwarmte. Ga je dieper, tussen de vijfhonderd meter en 3 kilometer, dan heet het aardwarmte (ook geothermie genoemd). Ga je nog dieper boren dan heet het ultra-diepe-aardwarmte. Voor het warmtenet heeft Polderwarmte een opsporingsvergunning aangevraagd voor aardwarmte in deze regio. Dit is warm genoeg voor het net en een veilige techniek en biedt een constante bron aan warmte. Om aardwarmte duurzaam te kunnen gebruiken, is een operationeel warmtenet nodig.

Kunnen jullie ook restwarmte gebruiken?

Ja, dat vinden we zelfs de meest logische vorm van warmte om te gebruiken. Industrie en datacenters hebben veel warmte over waar wij weer huizen en kantoren mee kunnen verwarmen.
Fabrieken en andere bedrijven hebben hoge temperaturen nodig om hun producten te maken. Deze industriële warmte wordt nu vaak geloosd met koelwater of in de lucht uitgestoten. Op ons warmtenet kunnen we deze warmte inkoppelen en gebruiken voor de verwarming van winkels, openbare gebouwen en kantoren.
Er komen steeds meer datacenters in Nederland en de servers daarvan produceren aldoor veel warmte die ze zelf kwijt moeten. Ook dat is een bruikbare bron voor het slimme groene warmtenet. Want als wij hun warmte opnemen, koelen we het datacenter.

Wat is een hybride energie installatie?

Een hybride energie installatie, of energie hub, combineert verschillende warmtebronnen, zoals zonnewarmte, restwarmte van de industrie, zoals bijvoorbeeld de productie van waterstof en warmtepompen. Met de stroom van de zonnepanelen op de hybride installatie wekken we met een warmtepomp warmte op. Als de zon minder fel schijnt, zoals in de wintermaanden, maken we gebruik van groene stroom. In de zomer is er veel zon en minder vraag naar warmte. De energie installatie draait dan, om te voorzien in warm water, volledig op duurzame stroom van eigen zonnepanelen; in de toekomst mogelijk aangevuld met aardwarmte.
De hybride energie installatie is niet te verwarren met biomassa centrales waarmee elektriciteit wordt opgewekt. We maken dus ook zeker geen gebruik van geïmporteerde pellets.