Vragen over de werking van het warmtenet

Wat is een slim, groen warmtenet?

Een slim groen warmtenet is een lokaal, modern leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, voor gebouwverwarming. Dit hete water is duurzaam verwarmd en vervangt de warmtelevering van aardgasgestookte cv-ketels. Het warmtenet is groen omdat de warmte afkomstig is van lokale duurzame bronnen.

Een warmtenet is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat; efficiënte warmtelevering op basis van vraag! Zo kan het dat een gedeelte van onze installaties in de zomer uitgezet wordt.

Waar komt de warmte vandaan?

Er is een bronnenstrategie, waarbij het warmtenet gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Bekijk de pagina over warmtebronnen.

Moet ik extra gaan isoleren voordat ik kan aansluiten?

Isoleren is altijd een goed idee om energie en dus kosten te besparen. Die keuze is aan u. Voor de aansluiting op het warmtenet hoeft u niet extra te isoleren om het toch comfortabel warm te krijgen in uw pand. Het warmtenet levert een voldoende hoge temperatuur hiervoor aan.

Is groene warmte duurder dan gas?

Nee, de kosten zijn vergelijkbaar en gemiddeld genomen zelfs lager. De energiebelasting op aardgas daarentegen blijft stijgen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt jaarlijks wat de maximale prijzen en eventuele stijging/daling van de tarieven wordt. Daar moet elk warmtebedrijf zich aan houden. Net als voor aardgas geldt voor groene warmte dat hoe minder u stookt, hoe meer u bespaart. Wij informeren u hier graag verder over.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Om warmte kunnen leveren aan particulieren gelden strenge voorwaarden van de Warmtewet. Die stelt eisen aan het warmtenet en ziet toe op de garantie van levering van die warmte. Als er een storing is, geldt de verplichting dat die op zeer korte termijn moet worden opgelost.

Vragen over vrije keuze van aansluiting en leveranciers

Ben ik verplicht om aan te sluiten op het warmtenet?

Voor een warmtenet geldt geen aansluitverplichting.

Kan ik overstappen naar een andere warmteleverancier?

Nee, overstappen naar een andere leverancier op hetzelfde warmtenet is niet mogelijk. Anders dan bij aardgas of elektriciteit brengt het lokale karakter van een warmtenet met zich mee dat er zich één leverancier op dit warmtenet bevindt. In tegenstelling tot het aardgas- en elektriciteitsnetwerk is de schaalgrootte van een warmtenet beperkt door het lokale karakter. Meerdere leveranciers op één lokaal netwerk leidt meestal tot inefficiëntie en daarmee hogere kosten voor de gebruiker.