Warmtenetten als wapen tegen toekomstige afhankelijkheid van buitenlands aardgas

Nederland, maar ook Haarlemmermeer, is de afgelopen jaren verwend met het aardgas uit Groningen. Om de fossiele brandstoffen minder aan te spreken en aardbevingen in Groningen te voorkomen, is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat een kwart van alle woningen in Nederland in 2030 aardgasvrij moet zijn. Als dit in het beste geval lukt, zijn er nog zijn er nog 6,5 miljoen woningen afhankelijk van aardgas. Van Hoogstraten, directeur van Energiebeheer Nederland (EBN), waarschuwt voor een toekomstige afhankelijkheid van buitenlands aardgas om deze resterende woningen te verwarmen.

Nu de gasprijzen lager dan ooit zijn, is de afhankelijkheid van deze buitenlandse aardgasbronnen financieel geen groot probleem. Die prijzen worden echter niet langer door ons zelf bepaald, maar door buitenlandse mogendheden. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er geopolitieke redenen waarom het onaantrekkelijk is om afhankelijk te zijn van buitenlands gas. Tot slot kost het veel energie om buitenlands gas in te voegen in het Nederlands gasnet. Buitenlands gas is namelijk hoog calorisch, in tegenstelling tot het Nederlands aardgas. Deze omzetting kost veel energie en is daarom milieutechnisch discutabel. 

Een Slim Groen Warmtenet biedt wél stabiliteit in prijs en beschikbaarheid, doordat er verschillende warmtebronnen op aangesloten worden. Ook innovaties kunnen eenvoudig aangesloten worden op dit open net. Polderwarmte wil enkel warmte leveren uit lokale warmtebronnen, zoals restwarmte van bedrijven en andere gemeenten, wind en zon, lokale resthoutstromen en op termijn ook aardwarmte (> 2 km diepte). Door nu meer in te zetten op warmtenetten voorkomen we dat we in de toekomst afhankelijk worden van buitenlandse bronnen. Ook de ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord, zijn met de inzet van warmtenetten beter haalbaar. Zo draagt Polderwarmte bij aan een toekomstgerichte, fossielvrije energiehuishouding.