Warmtenet stimuleert innovatie

Warmtebedrijf Polderwarmte roept op tot een realistisch beleid om warmtezekerheid te kunnen garanderen en klimaatdoelstellingen te bereiken. Uit een rondvraag van BNR bleek onlangs dat gedeputeerden bij provincies en wethouders bij gemeenten bang zijn dat met subsidies voor biomassa de investering in innovatie stokt. Warmtebedrijven zoals Polderwarmte zijn hard aan het werk om warmtenetten aan te leggen met de meest duurzame energiebronnen en zijn ervan overtuigd dat dit de innovaties juist versnelt.

Energietransitie

 

De prijs voor een goede infrastructuur is op dit moment vaak nog te hoog om innovaties te realiseren. Het grote voordeel van een warmtenet, is dat deze infrastructuur openstaat voor alle (warmte)bronnen. Denk aan warmte uit asfalt, warmte van datacenters, zonnewarmte en zelfs (bio)gas. Nederland streeft ernaar om in 2050 CO2– neutraal te zijn, dus staat Polderwarmte voor een fossielvrije mix van duurzame bronnen. Hiervoor kijken we naar innovatieve manieren voor de:

  • Inzet van restwarmte uit nog niet eerder benutte restwarmtebronnen.
  • Ontlasting van het elektriciteitsnet, onder andere door de overcapaciteit van wind- en zonne-energie in te zetten.
  • Aansluiting van zowel oude woningen met een hoge temperatuurbehoefte als jonge woningen met een lagere temperatuur.
  • Realisatie van meer groen met klimaatplantsoenen. Zo creëer je een prettigere leefomgeving, maar ook circulaire energiestromen, CO2-opvang en verbeterde adaptatie.
  • Omzetting van CO2 naar brandstof. Zo wordt de CO2 uitstoot een zuurstoffabriek

zuurstoffabriek

Ook in het proces om tot een warmtenet te komen werkt Polderwarmte pro-actief samen met ondernemers, met de buurt, met gemeenten en met maatschappelijke instellingen om tot innovatieve organisatie- en samenwerkingsvormen te komen. Hierin is het belangrijk dat enerzijds keuzevrijheid en betaalbaarheid en anderzijds 100% fossielvrij verwarming hand in hand kunnen blijven gaan.