Vrijheid blijheid in de energietransitie

We zijn een vrij land. We voelden de klem toen we tijdens de coronaperiode regels moesten naleven die ons gevoel van vrijheid beperkten. Nog steeds zeggen we “nu het weer kan” als het gaat om een bezoek aan museum, theater, restaurant of festival. We zien op tv wat het vechten voor vrijheid op het Europese continent betekent. Onze vrijheid is belangrijk ook als het erom gaat om als inwoner zelf keuzes te kunnen maken.

Onze uitgangspunten om die vrijheid te borgen en succesvol te zijn in de energietransitie zijn: vrije keuze, prijstransparantie en focus op lage prijzen. De BNG bank publiceerde een artikel waarin zij pleiten dat de overheid (gemeentes) eigenaar moeten zijn om succesvol lage prijzen en prijs transparantie te kunnen garanderen. Wij denken juist dat het keuzevrijheid is.

Iedereen moet kunnen en willen meedoen

Als onze vrijheid wordt beperkt, door maatregelen, ontstaat er weerstand. Polderwarmte is voorstander van de vrije keus voor burgers en bedrijven om zelf te kunnen kiezen welke warmteoplossing de voorkeur geniet. Want weerstand gaat de energietransitie niet helpen. Het levert vertraging op en tweedeling in de maatschappij. Voor een succesvolle energietransitie is alles nodig: alle beschikbare duurzame technieken, innovaties die nog nodig zijn, menskracht, financiële middelen en – het meest belangrijke van alles – iedereen moet kunnen en willen meedoen.

Persoonlijke voorkeur

Warmtenetten gaan een steeds grotere rol spelen in onze duurzame infrastructuur. De verwachting is dat minimaal een kwart tot de helft van alle huishoudens is in 2050 aangesloten zal zijn op een warmtenet. Op dit moment is dit nog maar 6%. Voor burgers en bedrijven betekent het dat er een keuze is uit de technieken om te kiezen. Die voorkeur is persoonlijk en bijvoorbeeld ontstaan omdat de individuele omstandigheden meespelen. Er zijn woningen waarbij de mate van te realiseren isolatiewaarde beperkt zijn zodat een warmtepomp geen optie is. Er zijn ook huishoudens waarbij de investering voor de isolerende maatregelen en de het aanschaf bedrag voor een warmtepomp een belemmering zijn. Door de burger een vrije keus te bieden uit de opties, kan iedereen zelf verantwoordelijkheid nemen voor verduurzaming die het best past en kan iedereen in een eigen tempo maatregelen nemen en op tijd actie ondernemen.

Het aanbod van het warmtenet

Het belangrijkste argument dat de BNG bank gebruikt om aan te tonen dat gemeenten eigenaar moeten zijn is hun vergelijk met andere landen waar meer warmtenetten zij uitgerold. Vooral in Denemarken zijn er veel gemeentes en coöperaties die eigenaar zijn en daar zijn meer warmtenetten. In Nederland zijn er minder en relatief ook minder door gemeentes.  De vraag is in onze optiek voldoen deze warmtenetten in Nederland aan de drie uitgangspunten: vrije keuze, prijstransparantie en focus op lage prijzen. Of deze warmtenetten nu  privaat van een coöperatie of een gemeente zijn. Wij denken vaak van niet.

Polderwarmte is op diverse plekken bezig een warmtenet te ontwikkelen. Dat begint met de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen. Als die eenmaal helder zijn, wordt een warmtenet ontworpen om die warmte naar potentiële eindklanten te transporteren. Op basis van het ontwerp wordt aan die potentiële klanten aan aanbod gedaan om aan te sluiten. Als er voldoende bedrijven en particulieren willen meedoen en aan alle gemeentelijke voorwaarden is voldaan, gaat de bouw van start en kan het snel gaan. Niemand is verplicht om aan te sluiten. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om te verduurzamen. In diverse gemeenten zijn we inmiddels onderweg met het ontwikkelen van duurzame warmtebronnen. Op diverse plekken hebben we ook al een aanbod gedaan om aan te sluiten en zijn de plannen voor de realisatie van het warmtenet in de eindfase.

De kracht van marktwerking

We merken dat er veel belangstelling is om mee te doen, omdat ons aanbod een hoge mate van service heeft en klanten ontzorgt. We leveren onze warmte tot en met de aansluiting op de verwarmingsinstallatie en de klant is in een keer 85% duurzamer. Die vrije keus van particulieren en bedrijven zijn namelijk voor ons een enorme stimulans om een goed aanbod te doen: de kracht van de marktwerking. Vrije keus leidt tot blije klanten en dat draagt eraan bij om de energietransitie te versnellen. Vrijheid, blijheid in de energietransitie