Van wereldmarkt naar de lokale markt

De meest betrouwbare leverancier ter wereld, die altijd heeft geleverd wat is afgesproken, heeft nu toch besloten de levering te stoppen. Het gevolg van de weigering om in roebels te betalen is nu duidelijk: Gazprom stopt met levering van aardgas. Alhoewel alle direct betrokken partijen zich haasten om te benadrukken dat dit voor Nederland geen enkel probleem is, reageren de markten wel degelijk: de prijs van aardgas gaat verder omhoog.

Onzekerheid en prijsfluctuatie

Want als er iets is waar een wereldmarkt als die van olie en gas gevoelig voor is, is dat voor onzekerheden. Wat als het niet alleen over Nederland gaat? Wat als … de tijd van de zekerheid die we ontleenden aan de gasreserves in het Groninger veld ligt achter ons. Onzekerheid ligt voor ons, of kan het anders?

Het lokale antwoord op geopolitieke onrust

In onze duurzame toekomst wordt warmte lokaal opgewekt om lokaal te worden gebruikt. Vanuit de wens om de energietransitie te versnellen, kijken we bij Polderwarmte naar de lokale mogelijkheden. Sinds de industrialisatie en onze verdergaande afhankelijkheid van olie en gas die steeds verder weg werden opgewekt, heeft de techniek grote sprongen voorwaarts gemaakt. Dat hoeft namelijk helemaal niet meer. Er kan voldoende lokale energie gerealiseerd worden om aan de lokale behoefte te voorzien. Het enige dat we nog moeten doen is om de technische mogelijkheden ook daadwerkelijk lokaal te realiseren.

Omdenken naar duurzaamheid

Neem nu het gebied Schiphol-Rijk. In de oude wereld een gebied dat waar veel energie wordt verloren. Datacenters, kantoren, logistieke centra: allemaal verbruikers van energie. In de nieuwe wereld zie je iets anders. Datacenters? Dat zijn producenten van lokale duurzame restwarmte. Kantoren? Zijn goed geïsoleerd en zijn klanten van het warmtebedrijf dat die lokaal geproduceerde restwarmte distribueert. Logistieke centra? Afnemers van lokaal geproduceerde waterstof als brandstof en de klanten van de restwarmte. Om de nieuwe duurzame wereld te bouwen is nog een component extra nodig, naast de producten en de klanten, en dat is een Slim Groen warmtenet. Het warmtenet dat de warmte van de meest duurzame beschikbare bron levert aan de afnemer en vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemt. Het warmtenet dat ook kan functioneren als buffer om overtollige zonne-energie of windenergie te kunnen opslaan om later te kunnen gebruiken. En het warmtenet dat zelf ook duurzame warmtecentrales bouwt om bijvoorbeeld waterstof te produceren

Van buitenlandse mogendheid naar lokaal bestuur

Inderdaad. De geopolitieke risico’s spelen in onze nieuwe duurzame wereld een veel minder grote rol. Het lokale bestuur krijgt weer een rol. Een regierol in de energietransitie, een rol om de transitie daadwerkelijk aan te jagen door de belangen van de lokale aanbieders en lokale klanten van warmte bij elkaar te brengen. Soms zijn gemeentegrenzen dan net te beperkt en heeft ook de provincie een rol om bovengemeentelijk te helpen en te stimuleren. Maar hoe dan ook: in onze duurzame wereld zijn zelf weer in regie en geen pion op een geopolitiek schaakbord. Als het gaat om de ontwikkeling van kennis op het produceren van warmte, bouwen van een slim groen warmtenet en contracteren van klanten: wij zijn al begonnen en nodigen iedereen uit om dat ook te doen. Schouders eronder en versnellen, die energietransitie!