Transparantie als startmotor

Transparantie is essentieel in de energietransitie. Bij het aanleggen van een warmtenet willen huurders, huiseigenaren en gemeenten weten waar ze aan toe. Enthousiast kijkt Polderwarmte daarom naar het Startmotorkader, een samenwerking tussen woningcorporaties en warmtebedrijven. Door de krachten van partijen uit heel Nederland te bundelen, versnellen we de aanleg van warmtenetten. Zo biedt het Startmotorkader een gestandaardiseerd businessmodel, gebaseerd op ervaringen door heel Nederland. In dit businessmodel kunnen warmtebedrijven op vertrouwelijke basis weergeven wat de kosten en baten van de businesscase zijn. De prijs is namelijk gebaseerd op een balans tussen een eerlijke prijs voor de afnemer en op investeringszekerheid om het warmtebedrijf gezond te houden. Met deze schaalsprong van regionaal naar nationaal wordt het warmtenet een (financieel) aantrekkelijker en transparanter alternatief voor aardgas.

Het gevaar van te weinig transparantie

Dát transparantie en niet alleen op de businesscase, zo belangrijk is, blijkt wel uit het artikel van trouw van vandaag. Na het verlenen van een vergunning voor energiecentrales in Diemen en Geertruidenberg lijken zij meer stikstof uit te stoten dan voorheen bekend was. Deze ‘juridische truc’, zoals Trouw dit niet heel objectief formuleert, beschadigt het imago van de energietransitie, met name het gebruik van biomassa. Polderwarmte baseert zich in de plannen dan ook op een bewezen duurzame en gerealiseerde businesscase uit Ede. Iedere pionier komt obstakels tegen op de weg en mede daardoor baseren wij ons dus op een bewezen businesscase waarvan zaken als uitstootcijfers bekend zijn. Zo komen onze klanten nooit voor verrassingen te staan.