‘Blik op bronnen’, deel 5c: Aquathermie/TED

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Er zijn nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. Groene stroom en isolatie zijn ook heel belangrijk voor de energietransitie; fossielvrije ruimteverwarming heeft echter een veel grotere invloed op de aanpak van de klimaatproblematiek. We …

‘Blik op bronnen’, deel 5b: Aquathermie/TEA

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Er zijn nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. Groene stroom en isolatie zijn ook heel belangrijk voor de energietransitie; fossielvrije ruimteverwarming heeft echter een veel grotere invloed op de aanpak van de klimaatproblematiek. We …

‘Blik op bronnen’, deel 5a: Aquathermie/TEO

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Er zijn nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. Groene stroom en isolatie zijn ook heel belangrijk voor de energietransitie; fossielvrije ruimteverwarming heeft echter een veel grotere invloed op de aanpak van de klimaatproblematiek. We …

De kracht van een slimme bronnenmix

Duurzame warmte voor woningen en gebouwen is van essentieel belang in de energietransitie. Twee belangrijke voorwaarden van duurzame warmte zijn leveringszekerheid en lage kosten. Dat is precies de reden waarom warmtenetten vaak gebruik maken van meerdere warmtebronnen. Helaas is de afstemming tussen de bronnen niet overal goed geregeld, zoals bij oudere warmte-koude opslagsystemen (WKO’s) die …

Zaaien om te kunnen oogsten

Onderzoekers bestuderen of het huidige hoofdgasdistributienetwerk geschikt zijn om op termijn waterstof door te transporteren voor met name de grote industrie. Zij gebruiken nu al waterstof, zogenoemde grijze waterstof[1], maar zij willen op termijn overstappen op groene waterstof[2]. Goed nieuws, want waterstof kan inderdaad een uitkomst bieden voor verschillende zaken, zoals als grondstof voor chemische …

Waarom een warmtenet?

Wat is een slim warmtenet? Een warmtenet bestaat uit een netwerk van zeer goed geïsoleerde leidingen. Deze leidingen zijn gevuld met water, dat wordt verwarmd door één of meerdere warmtebronnen. Door uw bedrijf aan te sluiten op dit leidingnetwerk, kunt u uw pand en tapwater verwarmen met de door ons duurzaam opgewekte warmte. Voorbeelden van …

Polderwarmte blikt vooruit Warmtebronnen

Gemeenten zijn druk bezig met het opstellen van de transitieplannen. Zo moet de Transitievisie Warmte eind 2021 klaar zijn en moeten gemeenten aan de slag met duurzame alternatieven voor aardgas. De Transitievisie Warmte is een groot visieplan en vraagt daarom veel kennis en voorbereiding. Welke rol neemt de gemeente? Is er draagvlak onder de bewoners? …

‘Blik op bronnen’, deel 6a: Biomassa/biogas

De energietransitie komt langzaam maar zeker op gang, maar welke warmtebronnen zijn het meest geschikt? In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Op dit moment zijn er nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. We moeten daarom niet zomaar warmtebronnen uitsluiten zonder …

Waarderpolder (Haarlem)

Waarom hier? Waarderpolder Het parkmanagement van Waarderpolder maakt zich hard voor een duurzame toekomst. Bedrijfsdaken worden voorzien van zonnepanelen, de straten van meer groen en windenergie wordt gestimuleerd. Op Waardepolder is een innovatieve manier van energieproductie niet nieuw: De Lichtfabriek zorgde van 1902 tot 1960 voor warmte en licht in Nederland. Maar ook nu nog …