Waarderpolder (Haarlem)

Waarom hier? Waarderpolder Het parkmanagement van Waarderpolder maakt zich hard voor een duurzame toekomst. Bedrijfsdaken worden voorzien van zonnepanelen, de straten van meer groen en windenergie wordt gestimuleerd. Op Waardepolder is een innovatieve manier van energieproductie niet nieuw: De Lichtfabriek zorgde van 1902 tot 1960 voor warmte en licht in Nederland. Maar ook nu nog …

Zwanenburg/Halfweg

Waarom hier? Halfweg/Zwanenburg: waar oud en nieuw, ambacht en kantoren, hand in hand gaan en elkaar versterken. Een oud bedrijventerrein met eenvoudige en met hippe kantoren wordt gecombineerd met nieuwbouw en infrastructurele vernieuwingen. Neem Sugar City als voorbeeld: prachtige ‘oude’ fabrieken krijgen een moderne invulling. Het lijkt haast een metafoor voor de missie van Polderwarmte: …

Lijnden

Waarom hier? In en om Lijnden vinden veel ontwikkelingen plaats. De verplaatsing van de A9 buiten Badhoevedorp, zorgt voor nieuwbouw- en infrastructurele werkzaamheden. Bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken worden gecombineerd tot unieke woon-en-werkcombinaties. Ook komt er een hightech logistieke hub Lijndenhof die inzet op het transport van de toekomst. Een prachtige locatie waar Polderwarmte langs komt met …

Biomassa: niet óf maar hoe

Afgelopen week werd een deel van de Tweede Kamer ingelicht door experts over de toekomst van biomassa. Vrijdag kwam het besluit van de Kamer: subsidie voor biomassa wordt afgebouwd. Voor biomassa voor elektriciteit wordt geen subsidie meer verstrekt en voor warmte producerende installaties bouwt de overheid de subsidie geleidelijk af. Wél blijft er een deur …

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is een Slim Groen Warmtenet? Een warmtenet is een passende oplossing om de energietranstitie in de warmtevoorziening te realiseren. Het warmtenet biedt ruimte aan nieuwe en bestaande duurzame manieren om woningen en bedrijven te verwarmen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Met dit slim groen warmtenet kunnen we nu al beginnen met duurzame …