Samen leren door te doen

De Transitievisie Warmte moet eind 2021 in ieder gemeente vastgelegd zijn. Hierin kiest de gemeente welke aardgasvrije, fossielvrije optie zij de komende jaren nemen. Duurzaam Gebouwd sprak met drie wethouders over de voortgang in hun gemeente. Hierin speelt een warmtenet een belangrijke rol.

Haalbaarheid

Wethouder Bruggink uit Hengelo slaat meteen de spijker op de kop:  “Het is een uitdaging om nu de goede stappen te zetten. De inwoners willen haalbaarheid en betaalbaarheid.” Dat onderstreept ook wethouder Janssen uit Amersfoort: “Het aanbod moet goed zijn en we moeten vaart blijven houden. (…)  Schaal is belangrijk. Als dat vervalt, komt de businesscase onder druk te staan.” Warmtebedrijf Amersfoort, een partner van Polderwarmte met dezelfde groene filosofie, heeft samen met de gemeente deze businesscase opgesteld. Janssen geeft aan dat het erom gaat  dat het voor de huiseigenaar makkelijker is om over te stappen. Naast duurzame warmte die gereed is voor de toekomst, wordt er bijvoorbeeld ook gezorgd voor een inductiekookplaat met pannenset. “Wat we doen is meer dan financieel, we ontzorgen.” Met een soortgelijke businesscase is Polderwarmte in contact met gemeenten en stakeholders om haalbare en betaalbare warmtenetten te realiseren.

Andere opties

In de Transitievisie Warmte kijken gemeenten naar alle aardgasvrije opties, dus bijvoorbeeld ook naar de haalbaarheid van waterstof. Bruggink ziet waterstof niet als alternatief voor gas: “Als waterstof in Nederland beschikbaar komt tegen een redelijke prijs, dan gaat het waarschijnlijk naar de industrie en transport. Ondersteund door deskundigen houden wij daarom vast aan de door ons voorgestelde alternatieven van een warmtenet of een hybride warmtepomp”.” Wethouder Van Tongeren uit Den Haag stelt: “Gas is geweldig spul. Het heeft een hoge energiedichtheid. (…) Maar de nadelen zijn ook groot. (…) Voor het toepassen van restwarmte moet er nog wel een warmtenet worden aangelegd, dus zonder aanleg van extra infrastructuur komen we er niet. Het is daarbij niet zo dat we een voorkeur hebben, alles wat mogelijk is zetten we in om van het gas af te komen.

En precies zó staat Polderwarmte ook in de race, want een race is de energietransitie inmiddels. Het is alle zeilen bijzetten om op een duurzame, niet-fossiele manier van het gas af te komen. Hiervoor is een extra infrastructuur nodig, maar ook een nauwe samenwerking tussen warmtebedrijf, gemeente en stakeholders. Dus zijn wij ook dagelijks bezig met het perfectioneren van de business case, contact leggen met stakeholders en met het informeren van gemeentes, bedrijven en inwoners. Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.