Polderwarmte blikt vooruit

Met frisse energie en veel mooie ideeën en projecten kijkt Polderwarmte naar de plannen voor 2021, maar ook naar de transitiemeetmomenten in 2030 en 2050. De energietransitie is in volle gang. Waar staan we nu? En wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Samen met de uitkomsten uit het Warmtetrendrapport 2021  blikken we vooruit. In dit deel van de rubriek ‘Polderwarmte blikt vooruit’ bespreken we het belang en aandeel van duurzame warmte.

De energietransitie in transitieplannen

We zijn weer een jaar dichter bij 2030, het eerstvolgende meetmoment van de energietransitie. Ondertussen zijn veel gemeenten bezig met het schrijven van de transitieplannen. De energietransitie is onder te verdelen in een transitie van warmte en van elektriciteit. Hoewel ook de transitie naar duurzame elektriciteit van groot belang is voor een schone toekomst, zijn de meeste doelstellingen daarvoor al grotendeels ingevuld met zonnepanelen, zonneweides en windmolens en beschreven in transitieplannen zoals de RES. In figuur 3 van het warmtetrendrapport staat het huidige aandeel warmte, elektriciteit en motorbrandstoffen van het totale energieverbruik weergegeven.[1]

Warmtetransitie is belangrijker dan ooit

De conclusie uit deze figuur: de warmtetransitie is belangrijker dan ooit. Het PBL verwacht dat warmtenetten mogelijk in zo’n 50% van de nationale warmtevraag kan voorzien[2], ruwweg een kwart van het totale energieverbruik in Nederland. Het Regeerakkoord Rutte III noemt daarnaast warmtenetten als een van de maatregelen om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te brengen[3]. Niet gek dat de warmtesector groeit. Met 23 verschillende warmtenetbedrijven[4] en zo’n 1100 fte staan we er met Polderwarmte niet alleen voor. Ook het aantal warmtecooperaties groeit. Door warmtenetten uit te breiden over heel Nederland, kunnen we Nederland in 2050 aardgasvrij van duurzame warmte voorzien. Op dit moment zijn er slechts 434.800 (van de ca. 2 mln.) woningen aangesloten op een warmtenet[5] en naar verwachting zullen dat er in Nederland meer dan 900.000 zijn in 2030.[6] In het Klimaatakkoord staat het streven om in 2030 anderhalf miljoen bestaande woningen aardgasvrij te maken door aan te sluiten op een warmtenet. Een groot deel van de oplossing ligt dus bij het realiseren van warmtenetten; Polderwarmte doet dat slim en groen. Als partner van Energie voor Elkaar werken we zo, samen met andere warmtebedrijven met de dezelfde filosofie, aan een duurzamer, aardgasvrij Nederland. Samen met andere duurzame initiatieven in het land krijgt de Nederlandse energietransitie zo steeds meer vorm.

De opgave voor Polderwarmte

Polderwarmte gaat warmte leveren de komende jaren. In 2021 richt Polderwarmte zich vooral op het benutten van restwarmte en de warmte die uit oppervlakte of afvalwater te halen is. Restwarmte en aquathermie zorgen er zo voor dat we op korte termijn voor meerdere gebieden een rendabele, haalbare warmtetransitie kunnen realiseren. In de regio Haarlemmermeer zullen komende tijd bovendien vele partijen met elkaar in gesprek gaan over het naar boven halen van aardwarmte, als aanvulling op restwarmte en aquathermie. Er zijn verschillende opsporingsvergunningen aangevraagd om naar die aardwarmtebronnen te kunnen boren en samen moeten we bepalen hoe die het best tot hun recht komen. Belangrijk is dat er nu snel zo veel mogelijk warmtenetten komen te liggen, zodat we de aardwarmte kunnen gaan benutten en we grote stappen kunnen blijven zetten.

Volg ons

Samen met de andere warmtebedrijven in Nederland zetten we ons 100% in om de klimaatdoelen te halen. Hou op onze projectpagina  de voortgang van onze projecten in de gaten. Ook kunt u onze LinkedIn-pagina, Twitter en Facebook bezoeken. Reacties zijn welkom. Zo houden we elkaar op de hoogte en houden we elkaar scherp.

[1] Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021, blz. 12.

[2] https://fd.nl/advertorial/enecogroep/1225357/nederland-aardgasvrij-hoe-cruciaal-zijn-warmtenetten

[3] https://fd.nl/advertorial/enecogroep/1225357/nederland-aardgasvrij-hoe-cruciaal-zijn-warmtenetten

[4] Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021, blz. 12.

[5] Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021, blz. 15.

[6] Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021, blz. 8.