Ondernemers gestart met verduurzaming

Op 10 november is op de locatie “Onder de Toren” op businesspark Waarderpolder een bijzondere warmtepomp geïnstalleerd. “Onder de Toren” is een bedrijfsverzamelgebouw waar met name bedrijven die zich richten op het maken van een schoner, slimmer, beter Haarlem hun thuis hebben gevonden. Het is dan ook heel passend dat juist op deze locatie concrete actie is ondernomen om de eigen energiebehoefte te verduurzamen.

Een warmtepomp is een technische oplossing die wel vaker wordt toegepast, maar bij deze pomp is sprake van een interessante technische innovatie. Een warmtepomp vervangt een traditionele Cv-ketel op aardgas. De warmtepomp gebruikt geen aardgas maar elektriciteit. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van warmte die al beschikbaar is, bijvoorbeeld uit de bodem of uit de buitenlucht. Bijzonder aan de warmtepomp in “Onder de Toren” is, dat er een combinatie is gemaakt met de luchtbehandelingskasten die voor de ventilatie zorgen. De restwarmte uit die luchtbehandelingskasten wordt in het warmtesysteem toegevoegd. Deze innovatie is ontwikkeld en gerealiseerd door Polderwarmte, in nauwe samenwerking met Energie voor Elkaar.

Luchtkwaliteit levert warmte

Om goede luchtkwaliteit in kantoren te realiseren, wordt vaak een luchtbehandelingssysteem toegepast. Dit systeem bestaat uit twee kasten: een luchtaanvoer kast en luchtafvoer kast. In de lucht aanvoer kast wordt lucht afgekoeld of opgewarmd, afhankelijk van het seizoen. Die opgewarmde of afgekoelde lucht wordt ingeblazen in kantoorruimtes. De lucht wordt door de luchtafvoerkast afgezogen. Tot 2020 was het gebruikelijk om een deel van de af te voeren lucht weer opnieuw te gebruiken. Sinds de komst van het COVID-19 virus zijn de eisen op het gebied van ventilatie vanwege de gezondheidsrisico’s aangepast en wordt de lucht niet meer gerecirculeerd.

In het koudere seizoen wordt de buitenlucht verwarmd en in de kantoorruimtes gebracht, afgezogen en naar buiten weggeblazen. Energie die is gebruikt om die warme lucht te maken, wordt op die manier “weggegooid”. In dit innovatieve systeem wordt de energie uit de warme lucht onttrokken en in het warmtesysteem ingevoegd. Hierdoor draagt deze energie weer bij aan de verwarming van het pand. Met dit systeem is het gebouw voor 90% aardgasvrij en dat levert een aanzienlijke verbetering van het energielabel op. Het pand zal de komende jaren steeds beter geïsoleerd worden waardoor op termijn het pand helemaal aardgasvrij zal worden.

 Nieuw duurzaamheidsconcept

“Polderwarmte ondersteunt ondernemers om passende keuzes te maken op het gebied van verduurzaming. We zijn gespecialiseerd op het gebied van warmte, omdat warmte een belangrijk onderdeel is van de energievraag. Wij focussen op alle kansen die in de omgeving beschikbaar zijn om warmte te kunnen winnen en te kunnen gebruiken. Dat doen we op grote schaal en collectieve systemen zoals met onze Slimme Groene Warmtenetten. Maar we doen het ook op kleinere schaal. We werken samen met individuele ondernemers die bijvoorbeeld meerdere locaties in eigendom hebben. Of we werken samen met ondernemers die onderdeel zijn van een ondernemersnetwerk en hun warmtevraag willen verduurzamen.  In deze samenwerking hebben we een nieuw concept ontwikkeld voor de eigenaar van de locatie. Wij leveren de warmte en zijn eigenaar van de technische warmte installatie. Doordat we met ondernemers samenwerken kunnen we aansluiten bij de bedrijfsvoering van de ondernemer. Soms zijn er gewoon natuurlijke momenten, die maken dat de overstap naar verduurzaming makkelijker is, bijvoorbeeld als een CV installatie moet worden vervangen”, aldus Mireille Bedeschi van Polderwarmte. “We zetten ons volledig in om de energietransitie te versnellen. We zijn specialist in warmte, maar ook ondernemer en hebben oog voor de keuzes waar ondernemers voor staan. Juist als die willen verduurzamen