Keuzevrijheid als businessplan

Het huidige klimaatbeleid is ambitieus en de klimaatcrisis vraagt daar ook om. Met steeds ernstigere warmte- en droogterecords merken we dat het echt tijd is voor actie. Aardgasvrije wijken en duurzame warmtebronnen zijn de toekomst omdat we niet eindeloos uit fossiele brandstoffen kunnen putten. Onderzoek van Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat 76% van de Nederlanders groene energiebronnen belangrijk vindt en 49% aardgasvrije woningen steunt. Polderwarmte staat voor actie. Actie om nú aan de slag te gaan. Er kan nu al gekozen worden uit vele goede en betaalbare oplossingen.

Het huidige systeem is ingericht op aardgas, dus aardgasvrij wonen vraagt om aanpassingsvermogen en een investering. Daarom biedt Polderwarmte  met een aansluiting op het slim groen warmtenet een aantrekkelijk alternatief. We kijken naar wooncomfort, naar financiën en naar een duurzame toekomst. Wooncomfort is met enkele aanpassingen al snel beter dan aardgas, want onderhoud is bijvoorbeeld niet meer nodig. De prijs wordt vanuit de ACM gereguleerd en onze tarieven liggen daar altijd zo ver mogelijk onder en duurzame investeringen hebben een steeds acceptabelere terugverdientijd. De warmte uit het slim groen warmtenet komt uit meerdere bronnen en is 100% duurzaam (dus geen gebruik meer van fossiel). Zo realiseren we een warmtenet dat aantrekkelijker is dan aardgas.

Keuzevrijheid dwingt (warmte)bedrijven om aantrekkelijk te zijn voor de consument. Als marktpartijen concurreren, is dit voordelig voor de consument. Zo blijft de prijs laag en de kwaliteit hoog. Concessies beperken deze marktwerking en beperken de vrijheid voor de inwoner. Er zijn vele initiatieven in de markt en bij bewoners die eerst ruim baan zouden moeten krijgen. Polderwarmte pleit dan ook voor keuzevrijheid (in deze fase van de energietransitie).

Al het begin is lastig. Zo blijken de aardgasvrije proeftuinen een hoog prijskaartje te hebben en lijken deze voor een flink kostenplaatje van de duurzame toekomst te zorgen. Toch hebben deze pioniers veel kennis opgeleverd. Kennis die we kunnen inzetten om efficiënter andere wijken aardgasvrij te maken. Er is een verandering nodig in mindset, dus laat de leveranciers van warmteoplossingen, ook hun rol spelen bij het betrekken en overtuigen van de consument.