Gezamenlijke opdracht vraagt om gezamenlijke steun

Uit veel RES-documenten en transitievisies blijkt een warmtenet een van de meest gekozen oplossingen om aan het klimaatbeleid te voldoen. Het is een collectieve, duurzame manier om CO2 te verminderen en van het gas af te gaan. Hoewel warmtebedrijven, en wij bij Polderwarmte bij uitstek, gaan voor haalbaarheid en betaalbaarheid, blijft er vaak toch nog een financiële hobbel voor de gebruiker over. Hoewel dit op lange termijn goedkoper is dan niets doen, is dit toch een bedrag waardoor warmtebedrijven en woningcorporaties minder snel afnemers vinden.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil financiële steun om het aantrekkelijker te maken om aan te sluiten op het warmtenet. De Minister ziet dat er “in de meeste situaties te weinig positieve stimulansen voor particulieren (zijn) om aan te sluiten op een collectief warmtesysteem dat de verduurzaming van de gebouwde omgeving vertraagt.” Nu wordt er gekeken of de ISDE vanaf 2021 hiervoor kan gelden.

Warmtebedrijven hebben hun eigen businessplan en baseren hun aansluitprijs onder andere op de kosten van de werkzaamheden, de kennis en voorbereiding in het voortraject, de kosten voor innovatie en tot slot het financieel overeind houden van het bedrijf. De nieuwe subsidieregeling zorgt ervoor dat met hetzelfde businessmodel meer afnemers bereid zullen zijn een eenmalig bedrag voor de aansluiting te betalen. Voor 2030 moeten nog zo’n 800.000 huizen aangesloten worden. De energietransitie is een gezamenlijke opdracht die door financiële steun breder gedragen kan worden. Polderwarmte denkt graag met u mee en betrekt daar ook vanaf het begin graag huiseigenaren, huurders en beheerders en eigenaren van maatschappelijk vastgoed bij. Door transparant te zijn over ieders kosten en baten, risico’s en wensen kunnen we samen de energietransitie vooruit helpen.