Geen ‘lauwe lucht’ voor meeuwen, maar warmte in kantoor en huis

Het populaire tv-programma Zondag met Lubach wist afgelopen zondag voor reuring te zorgen met de uitzending over datacenters. Kort samengevat: Lubach zet vraagtekens bij het datacenter van Microsoft bij Wieringermeer omdat de groene stroom uit 82 windmolens ook gebruikt had kunnen worden voor 370.000 huishoudens. Polderwarmte vindt dit te kort door de bocht en snapt dat er belangrijke procedurele en geografische nuances achter dit verhaal zitten en mengt zich liever niet in deze discussie. Bovendien gaan we liever over tot actie.

Waar Zondag met Lubach stelt dat de restwarmte ‘lauwe lucht’ is waar alleen de meeuwen iets aan hebben, ziet Polderwarmte dat anders. Juist met die restwarmte kan heel veel gedaan worden, vooral wanneer een datacenter in de buurt staat van woningen of bedrijfspanden, zoals bijvoorbeeld in Haarlemmermeer vaak het geval is. Sta de restwarmte af aan een warmtenet. Zo gebruiken we de groene stroom dubbel: enerzijds voor de data die we hard nodig hebben en anderzijds voor duurzame verwarming van gebouwen in de omgeving. Zelfs de 25 tot 35 graden die veel datacenters momenteel als restwarmte beschikbaar hebben, is bruikbaar voor een warmte- dan wel koudenet.

Feit is, dat op dit moment nog veel te weinig datacenters hun restwarmte afstaan. Nu de politiek haar rol heeft gepakt door eind van dit jaar voor het eerst ook subsidie te verstrekken voor de benutting van restwarmte, is het tijd om deze verduurzamende stap ook daadwerkelijk te gaan zetten. Polderwarmte denkt dagelijks mee met datacenters, gemeentes en corporaties over de beste benutting van beschikbare, duurzame warmtebronnen en de realisatie daarvan. Doet u ook mee? Neem contact op via info@polderwarmte.nl.