Een discussie die hout snijdt

Biomassa is van wezenlijk belang voor een klimaat neutrale circulaire economie, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit meer dan 400 (wetenschappelijke) studies, rapporten en literatuuronderzoek zijn wel degelijk conclusies getrokken en aanbevelingen opgesteld. Uit dit onderzoek volgt ook dat de uitstoot uit moderne biomassaketels  nauwelijks effect heeft op de luchtkwaliteit. Vervanging van oude kachels en haarden zouden een groter effect geven.

Ook presenteert het PBL de meest gebruikte tegenargumenten. En de discussie hierover is nog niet af, we leren nog elke dag bij. Zo zou biomassa tot meer CO2-uitstoot leiden, zou de biodiversiteit geschaad worden en zouden hele bomen verbrand worden. Dit laatste argument werd ook aangehaald bij WNL, maar hier wil Polderwarmte de nuance aanbrengen.

Bij het realiseren van het warmtenet in Haarlemmermeer zal gebruik gemaakt worden van een mix van energiebronnen met lokale biomassa als een van deze warmtebronnen. Voor deze transitiewarmte hoeven we geen hele bomen te gebruiken. Sterker nog, we gebruiken de restjes die anders zouden verrotten (en tijdens dit rottingsproces dezelfde CO2 zouden uitstoten). Ruud Koornstra spreekt bij WNL over houten hotels. Dit soort initiatieven moedigen we aan, want alleen samen realiseren we de energietransitie. Toch zullen houten hotels ook resthout overhouden, waarmee wij vervolgens warmte kunnen opwekken voor bedrijventerreinen en wijken in Haarlemmermeer.

Voor dit resthout kloppen we aan bij verschillende (soms publieke) instanties die in contact staan met bosbeheerders. Lokale warmtebedrijven hebben geen invloed op welk resthout zij ontvangen. Verantwoord bosbeheer onderstrepen wij daarom als een belangrijk speerpunt.

Positief kijkt Polderwarmte naar het onderzoek van PBL en hoopt hiermee op nuance in het biomassadebat. Door steeds innovatievere technieken kan het gebruik van biomassa afgebouwd worden. Tot die tijd is biomassa essentieel als transitie-energie en als startwarmte. Er is namelijk geen tijd meer om te blijven discussiëren, het is tijd voor actie. De Groningers moeten er op kunnen vertrouwen dat we echt snel van het aardgas afgaan en gebruik gaan maken van niet-fossiele bronnen voor de verwarming van onze gebouwen en huizen.