De duurzame verbinder van het industrieterrein

Terwijl veel aandacht uitgaat naar alle perikelen die er zijn om bestaande woningen aardgasvrij te maken, zou je bijna vergeten dat er een enorme potentie is om het gebruik van aardgas te beperken: de industrieterreinen. Bijna de helft van het totale gasverbruik van Nederland vindt plaats op onze industrieterreinen (bron: CBS). Aan de slag dus! Met deze enorme kans om de energietransitie te versnellen vraag je jezelf af: wat maakt dat de ontwikkeling van industrieterreinen blijkbaar stagneert. Want, als ergens de kracht van onze economie is gevestigd, is het daar: bij ons MKB. Hoe kunnen we die kracht gebruiken om de energietransitie te versnellen?

Belemmeringen in de praktijk

TNO, Transitiemakers en Stichting CLOK hebben onderzoek naar gedaan en komen tot een lijst van belemmeringen. Waarom doet het MKB op de industrieterreinen niet waar ze goed in is: het realiseren van doelstellingen. Als rode draad in het rapport lezen we dat verduurzaming niet een vast onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering is. Het is een specialisme waar bedrijven nog geen kaas van hebben gegeten. Voor verduurzaming van een bedrijf is namelijk niet alleen kennis nodig op het gebied van wet- en regelgeving. Er zijn contacten op gemeentelijk en provinciaal niveau nodig en up-to-date technische kennis van ontwikkelingen en technische beperkingen. Het verduurzamingslandschap is een versnipperd landschap. Bij verduurzaming spelen een groot aantal grote en kleine initiatieven die zich over een langere periode ontwikkelen. Om daar aansluiting bij te behouden vereist het kennisniveau van een expert en een lange adem.

Lokale warmte vraag en aanbod

Deze constatering raakt recht in het hart van de visie van Polderwarmte. Warmtetransitie is een vak. Als je dit vak niet beheerst, zou je het willen uitbesteden met dezelfde eisen als die je aan andere trajecten stelt. De kosten en baten moeten een positief resultaat opleveren. Dit is een belangrijke rol die Polderwarmte vervult. De kennis op het gebied van duurzame en lokale warmte, kennis op het gebied van wet- en regelgeving, en het onderhoud en beheer van de benodigde technische installaties. Polderwarmte ontwikkelt en realiseert een Slim Groen Warmtenet. Een lokaal collectief systeem waarop een bedrijf kan aansluiten.

Ontwikkeling en realisatie

Polderwarmte ontzorgt bedrijven bij het aardgas vrij maken van de locatie. Een Slim Groen Warmtenet zoals Polderwarmte dat op verschillende industrieterreinen ontwikkelt, is bij uitstek een concept dat verschillende ondernemers op het industrieterrein verbindt. Zo zijn er ondernemers die restwarmte kunnen leveren en andere ondernemers die die warmte kunnen gebruiken voor de verwarming van hun kantoren. Lokale vraag en aanbod worden met elkaar in verbinding gebracht, zonder dat de individuele ondernemer deze projecten hoeft te ontwikkelen. Dat verzorgt Polderwarmte.

Power-to-heat

Een Slim Groen Warmtenet biedt de gelegenheid om de elektriciteit in de vorm van warmte te bufferen. Op een zonnige dag in het weekend als veel minder bedrijven aan het werk zijn om hun elektriciteit zelf te gebruiken, wordt het overschot van elektriciteit aan het elektriciteitsnet geleverd. Dat is een moment dat er mogelijk teveel aanbod is en dat levering wordt gestopt. Bij een Slim Groen Warmtenet is er de mogelijkheid deze groene vorm van energie toch te kunnen gebruiken door de energie in de vorm van warmte op te slaan. Dit Power-to-heat concept kan ertoe bijdragen dat het elektriciteitsnet niet onnodig wordt belast en dat kan soms betekenen dat een bedrijventerrein wel verder kan ontwikkelen en vestiging van bedrijven wel mogelijk blijft. Bedrijven terreinen kunnen zo de klimaatambities mede realiseren. en de energietransitie aanjagen.

Kan het uit?

Is het dus lonend om de verduurzaming van je gebouwgebonden warmtevraag uit te besteden? Zeker. Een duurzamer industrieterrein is een aantrekkelijk industrieterrein. Een duurzamer bedrijf vormt een aantrekkelijker werkgever. Duurzamer warmte draagt direct bij aan de beperking van de CO2 uitstoot. En o ja, bij de hoge gastprijzen is duurzamer warmte is ook financieel gunstig. Waarom stagneert de duurzame ontwikkeling van industrieterreinen?