Blik op formatie

Na een wat roerige periode gaat de kabinetsformatie verder. Informateur Tjeenk Willink zal in gesprek gaan met partijen voor de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. De VVD heeft verreweg de meeste stemmen gekregen en komt met 35 zetels in de Tweede Kamer. D66 groeit en behaalt 23 zetels. De andere partijen volgen op afstand. Door nieuwkomers BoerBurgerBeweging, Volt, JA21 en BIJ1 bestaat de nieuwe Tweede Kamer uit zeventien partijen. De vraag rijst: wat betekent deze nieuwe samenstelling voor het warmtedebat en de lokale  invloed op de warmtetransitievisies ?

Tijdens de kabinetsformatie zal er worden gesproken over het beleid voor de komende jaren. Het klimaatvraagstuk zal één van de onderwerpen zijn. Voor Polderwarmte is het van belang te weten hoe de partijen aankijken tegen warmtenetten. De VVD heeft aangegeven groot voorstander te zijn van warmtenetten in een open markt. Ook D66 geeft dit aan in haar plannen. Zo pleit de partij voor transparantie en de keuzevrijheid voor de consument. Het CDA geeft aan dat zij voorstander zijn van warmtenetten die gevoed worden door middel van verschillende energiebronnen. De ChristenUnie geeft hierbij hetzelfde aan, zij willen warmtenetten faciliteren en aanjagen, waarbij nadrukkelijk oog is voor de keuzevrijheid van de consument. Polderwarmte herkent zich in deze punten. Keuzevrijheid en een open markt zorgen voor concurrentie en houden we warmteprijs laag.De blik van Polderwarmte

Polderwarmte zet in op slimme en groene warmtenetten. Deze collectieve warmtenetten zorgen ervoor dat we versnelt van het gas af kunnen. Als voorbeeld noemen wij graag warmtebedrijf Ede. Met een warmtenet in dezelfde filosofie als Polderwarmte, zorgen zij ervoor dat er al 20.000 huizen van het gas af zijn. Dit zouden we graag uitrollen naar meerdere gemeenten.

Geef ondernemerschap de ruimte voor uitvoering van het Klimaatakkoord. Ondernemers leveren een belangrijke, misschien wel noodzakelijke rol in de energietransitie. Het zijn de bedrijven die met kapitaal transities kunnen aanjagen. Zij hebben de kennis en kunde om innovaties door te voeren. Belet hen niet hierin. Een uitgebreid Warmtefonds kan hier een belangrijk aandeel in leveren. In die zin is een partij als GroenLinks erg interessant. Deze partij wil 60 miljard euro uitrekken voor het Warmtefonds. Dit kan ondernemers stimuleren te verduurzamen en zo de warmtetransitie aanjagen.

Het landelijke beeld van de uitslag is ook terug te zien in Haarlemmermeer. De VVD is in Haarlemmermeer de grootste geworden, Gevolgd door D66 en is het CDA ook in Haarlemmermeer de vierde partij geworden. In Haarlem is het beeld net iets anders. Daar is D66 de grootste partij geworden gevolgd door de VVD en GroenLinks. Deze partijen noemen in hun verkiezingsprogramma’s dat ondernemerschap en zeker ‘groen’ ondernemerschap aangemoedigd moet worden. Innovaties moeten aangejaagd worden en wie zijn daar nou beter in dan ondernemers?

Concreet stellen we voor om de markt de ruimte te geven. Laat de keuzevrijheid bij de consument, sluit energievormen niet uit en ga door op de ingeslagen weg. Hierbij is het wel van belang dat er kennis en kunde is bij gemeenten om goed uitvoering te geven aan de warmtetransitie. Het is complex, maar samen met warmtebedrijven goed uitvoerbaar. Lokale warmtenetten kunnen een enorme ‘boost’ geven aan de warmtetransitie, zodat er versnelt van het gas afgegaan kan worden.

Samen moeten we op weg naar 2050. Met ambities en met overtuiging willen wij hier een bijdrage aan leveren. Samen moeten we inzetten op een haalbare en betaalbare energietransitie.

Wij wensen de formerende partijen veel bestuurlijke wijsheid toe.