‘Blik op bronnen’, deel 7: Kernenergie

Kernenergie

De energietransitie vraagt om actie en daadkracht. In de rubriek ‘Blik op Bronnen’ belicht Polderwarmte daarom de voor- en nadelen van de warmtebronnen. In deze blog bespreken we kernenergie als bron voor warmte.

Kernenergie is een omstreden energiebron. In de politieke concept verkiezingsprogramma’s 2021-2025 verschijnen voor- en tegenstanders van kernenergie ineens op de agenda. De huidige generatie lijkt weer open te staan voor kernenergie, zoals te zien was op Zondag met Lubach een paar maanden terug. De vorige generatie is echter huiverig. De kernramp van Tsjernobyl in 1986 speelt daarbij een grote rol. Ook het gebruik van kernenergie voor kernwapens en de steeds grotere hoop radioactief afval zijn nadelen. We lijken daarom op een (toepasselijke) tweesplitsing te staan: wél of geen kernenergie als energiebron?

Bron rijksoverheid https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/nucleaire-installaties/

Wat is kernenergie?

Er komt energie vrij bij het splitsen of samensmelten van atomen. Uraniumatomen worden vaak gebruikt omdat zij een onstabiele atoomkern hebben die bij splitsing in 2 of meer delen valt. Door de splitsing komt er veel energie vrij waardoor deze delen zich opnieuw delen. Zo ontstaat er een kettingreactie van constante energie. Deze splitsing veroorzaakt warmte, waardoor het water dat er langs loopt verwarmt tot honderden graden. De stoom die hierbij ontstaat drijft turbines aan om zo elektriciteit op te wekken.

Duurzaam

Is kernenergie duurzaam? Nee. Uranium is in grote hoeveelheden aanwezig op de aarde, maar het is niet hernieuwbaar. Zeker als we de productie gaan opschroeven, gaat de voorraad een keer op. Daarnaast produceert een kerncentrale radioactief afval, dat erg gevaarlijk is voor de gezondheid. Dit afval is nog niet volledig af te breken en kan duizenden jaren radioactief blijven. Een veilige opslag vraagt om continue uitbreiding en bewaking.

Polderwarmte

Kernenergie is een efficiënte vorm van energieopwekking, maar voor een slim groen warmtenet is dit niet interessant. Allereerst omdat het voornamelijk gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. De restwarmte die daarbij ontstaat zou Polderwarmte wel kunnen gebruiken. Echter, een slim groen warmtenet draait op de meest duurzame mix van warmtebronnen. Thorium kan een veiliger en duurzamer alternatief bieden voor uranium met minder afval en meer voorraad, maar deze technologie staat nog in de kinderschoenen en vraagt om miljarden euro’s aan doorontwikkeling. Polderwarmte is mening dat er duurzamere warmtebronnen aanwezig zijn dan kernenergie en staat bovendien voor ACTIE. In het geval dat er weer kerncentrales gebouwd zullen worden, zal het nog vele jaren duren voordat er daadwerkelijk energie is. Daar wil Polderwarmte niet op wachten. De energietransitie moeten we nú vormgeven.

Voordelen
  • Geen CO2-uitstoot bij energieproductie
  • Hoge energiedichtheid
  • Niet afhankelijk van het weer
  • Draagt bij aan aardgasvrije toekomst
Nadelen
  • Een centrale bouwen is duur en tijdrovend
  • De productie is kwetsbaar en kan grote gevolgen hebben, zeker bij (natuur)rampen
  • Het radioactieve afval kan (nog) niet gerecycled worden en is gevaarlijk voor de gezondheid
  • Thorium vraagt om een lange en dure doorontwikkeling