‘Blik op Bronnen’, deel 11: Windenergie

In de rubriek Blik op Bronnen bespreekt Polderwarmte mogelijke duurzame warmtebronnen. Welke zijn er geschikt voor een slim groen warmtenet? En zijn ze wel echt duurzaam? In deze blog bespreken we windenergie, een energiebron die in veel RES-plannen en andere transitieplannen van gemeenten terug te vinden is.

 Wat is windenergie?

Windenergie is eenvoudig uit te leggen: door windkracht bewegen de ‘wieken’ van een windturbine, waardoor de generator elektriciteit produceert. Denk bijvoorbeeld aan de fietsdynamo. In plaats van de fietsband, beweegt nu de windkracht de dynamo (generator). De rotorbladen, de ‘wieken’, zijn groot en hangen hoog om zo harder en gelijkmatiger wind te vangen. Er zijn op die hoogte namelijk minder hindernissen die de wind blokkeren. Door een aansluiting van de generator op het elektriciteitsnet, levert een windturbine dus direct duurzame elektriciteit. Volgens Milieucentraal kan een windturbine zo’n 20 jaar mee en produceert hij 80 keer zoveel energie als nodig is om er één te bouwen. Of te wel de windturbine levert na 3 tot 6 maanden geen CO2-uitstoot meer en bespaart zo dus ongeveer 19,5 jaar CO2 uitstoot. De productie van een windmolen is namelijk niet CO2-vrij. Al met al veelbelovende cijfers. En het mooiste: de wind raakt nooit op. Windmolens zijn daarom van groot belang in de energietransitie. Op dit moment komt 4,5% van onze elektriciteit uit windenergie (NWEA). Daar is nog flink in te groeien dus. 

Tegenstanders

Toch zijn er ook tegenstanders van windenergie. Zo wordt vaak het gas SF6 (zwavelhexafluoride) gebruikt in windmolens, om kortsluiting te voorkomen. Deze stof is vervuilend, net als CO2. Ook natuurorganisaties zijn tegen: naar schatting sterven er 50.000 vogels per jaar door de windmolens. Ook zijn er onderzoeken die uitwijzen dat windmolens ecosystemen verstoren. Tot slot kunnen omwonenden tegenstanders zijn omdat ze bijvoorbeeld last hebben van het geluid en hoewel we met zijn allen willen verduurzamen, kijken velen liever niet tegen een windmolen aan in de eigen achtertuin. Daarom worden windmolens vaak op buitengebieden of op zee geplaatst.

 Polderwarmte

Polderwarmte moedigt windenergie aan. Het is namelijk een duurzame manier van energieopwekking. Wind is onuitputtelijk en een molen stoot geen CO2 uit. Echter, het is een elektriciteitsopwekker. Stroom is in dichtbebouwd gebied zo’n 40% van de energierekening. De andere 60% is energie voor warmte. Windmolens bieden dus een goede duurzame oplossing voor groene stroom. Bij flinke overschotten van geproduceerde elektriciteit kan het ook lonen om de elektriciteit om te zetten in warmte, zodat de windmolen niet hoeft te worden stopgezet, maar elektra wordt omgezet in warmte en het elektriciteitsnet af en toe ontlast kan worden. Polderwarmte ziet daarom zeker een goede rol voor windenergie in de energietransitie. Windenergie is niet dé allesomvattende oplossing is, maar groene stroom levert een belangrijke bijdrage en met een slim groen warmtenet kan, met een eigen windpark of aangesloten (particuliere) windmolens, een hybride installatie warmte uit wind winnen.

Voordelen
  • Nauwelijks CO2-uitstoot
  • Wind is onuitputtelijk
  • Vrij betrouwbaar
  • Relatief eenvoudig
Nadelen
  • Verstoort ecosystemen
  • Weinig draagvlak bij omwonenden
  • Afhankelijk van het weer
  • Belast het elektriciteitsnet