Behoud van waterkwaliteit met tempo in de energietransitie

Bron https://www.kwrwater.nl/projecten/warmteoverdracht-drinkwaterleidingen/

Een warmtenet leg je niet zomaar aan.Er zijn tal van factoren die eerst berekend, geëngineerd en getekend moeten worden. Polderwarmte is daarom ook blij met het artikel in de Elsevier ‘Hoe de energietransitie de watervoorziening bedreigt’ van 8 maart 2021. Hierin benadrukken drinkwaterbedrijven de gevaren van buiten de lijntjes kleuren. Leg je drinkwaterleidingen te dicht op een warmtenet of rioolpijp, dan kun je zomaar het drinkwater verwarmen met alle gevolgen van dien. De energietransitie is in volle gang en alle mogelijke verduurzamingen kunnen beter vandaag dan morgen gerealiseerd worden, maar dat betekent geen roekeloosheid. Hier ligt de kracht van onze engineers: zij berekenen welke afstanden er in de grond moeten liggen, maar bijvoorbeeld ook hoe we warmte behouden met goed geïsoleerde netten en welke temperaturen er nodig zijn.

Warmte is business

Anders dan jaren geleden waar warmte werd geleverd door traditionele nutsbedrijven, is warmte nu business. Niet hyper commercieel, wel economisch en energetisch verantwoord. Warmtebedrijven willen geen warmte verspillen, zoals een bakker ook geen brood weg wil gooien. Polderwarmte is ontstaan vanuit een duurzame drive waarin we naast een financieel aspect ook uit duurzame verantwoordelijkheid geen energie willen verspillen. Daarom werkt Polderwarmte alleen aan goed geïsoleerde netten zonder warmtelekken. Dit heeft als voordeel dat het verwarmde water warm blijft en dus nauwelijks warmte verliest onderweg. De grond zal daarom niet snel verwarmen en drinkwater wordt niet opgewarmd.

Lage temperatuur

De drinkwaterbedrijven waarschuwen voor bodems die tot wel 90°C opwarmen. Echter, zelfs slecht geïsoleerde huizen kunnen met 70°C ook goed verwarmd worden. Isolatie speelt een belangrijke rol. Energeia meldt dat minister Ollongren met nieuwe isolatiestandaarden voorstelt om warmte van 50°C te hanteren voor woningen na 1945. In combinatie met de goed geïsoleerde warmtenetten is het water van 50° in een slim groen warmtenet zeker geen reden voor zorgen over het opwarmen van de bodem of het drinkwater.

Goed doordacht beleid

Van het gas af is volgens de drinkwaterbedrijven ‘de heilige graal (…), maar de vraag is of daarover wel voldoende is nagedacht’. Polderwarmte kan alleen maar antwoorden met: ja, daar is goed over nagedacht. Hoewel de nood hoog is om te verduurzamen, mag spoed nooit een reden zijn voor roekeloos, ondoordacht beleid. Polderwarmte is constant in gesprek met gemeenten, ondernemers, kennispartners, betrokken burgers en andere stakeholders. Zo weten we wat er speelt en welke hindernissen de warmtetransitie kent. Eén daarvan is het behoud van waterkwaliteit. Maar zolang de experts enerzijds open staan voor oplossingsgericht en innovatief werken en anderzijds serieus wordt berekend, geëngineerd en getekend binnen de bestaande lijntjes, kan waterkwaliteit gewaarborgd worden èn kan de energietransitie in volle vaart doorgaan.