Meer groen met een klimaatplantsoen van Polderwarmte

Een park, een bos?

Een klimaatplantsoen!

Op de plek waar vroeger de A9 liep en in de toekomst nieuwe huizen komen, willen we tijdelijk natuur aanleggen. Natuur met jonge planten zoals wilgen en kruiden die snel groeien en bloeien. Omdat het dan snel mooi is voor ons én voor de insecten zoals bijen en vlinders. Meer natuur dan als je het zomaar zou laten groeien, en als alles opgeruimd moet worden zetten we de bloemen en planten in als biomassa om energie op te wekken in de omgeving. Zie de oproep van de gemeente Badhoevedorp.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@polderwarmte.nl

 

Brief

De volgende brief is op 8 mei in het Haarlems Dagblad en HCnieuws.nl geplaatst.

Polderwarmte brief

Aan alle inwoners en omwonenden,

We staan ook in onze gemeente voor de opgave om samen stappen te zetten voor verduurzaming. Uw warmte in huis is daarbij een belangrijk onderdeel. Schoon opgewekte, betaalbare warmte is een van de stappen die helpen om samen verantwoord de toekomst in te gaan.
In Haarlemmermeer Noord en Haarlem willen we met een slim warmtenet lokale warmte ook lokaal gebruiken. Dit slimme warmtenet voeden we daarom met een aantal bronnen: overtollige warmte van lokale bedrijven, aardwarmte en energie uit zonnepanelen en windmolens. We willen u heel duidelijk uitleggen dat er slechts een gedeelte houtige biomassa nodig is om het slimme warmtenet te voeden met warmte. Die biomassa bestaat uit regionaal snoei- en resthout, dat nergens anders voor gebruikt kan worden en anders zou verrotten. We zetten dit gegarandeerd stankvrij om in energie in een state-of-the-art gecertificeerde installatie. Het water dat hier verwarmd wordt, verdelen we door een slim net over de aangesloten huishoudens. Veilig, betrouwbaar én schoon!
Schoon? Jazeker. De uitstoot van de installatie staat in de winter gelijk aan de uitstoot van drie haardkachels maar verwarmt daarentegen 7000 huishoudens. Het merendeel van de warmte komt straks uit andere lokale warmtebronnen. Zo dragen we in onze gemeente bij aan het tegengaan van teveel uitstoot. Dus gegarandeerd schoner, duurzamer en zonder gas.
In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor dit slimme warmtenet. Binnenkort staat energie ook op de gemeentelijke agenda. Graag staan we klaar om vanuit het hart met u in gesprek te gaan over de feiten. Contact ons gerust op info@polderwarmte.nl en neem een kijkje op de website www.polderwarmte.nl.
Met vriendelijke groet,
Polderwarmte B.V.
Voor meer informatie: www.polderwarmte.nl