Gasvrij wonen is de toekomst, maar wie betaalt het verwijderen van de gasaansluiting?

Vorige week startte we met “‘Blik op bronnen’, deel 1: Aardgas” een mooie blog over de bron Aardgas. Maar de vraag die over blijft is hoe kom je van het gas af? Het lijkt simpel maar voor de particulier markt best lastig in praktijk en vaak met kosten.

De Volkskrant publiceerde  vorige week een interessant artikel over een bekend dilemma: wie betaalt het verwijderen van de gasaansluiting? De kantonrechter in Noord-Holland heeft verklaard dat gasverlaters dit niet hoeven te betalen, maar voorheen kregen zij wél de factuur. Deze zogenaamde ‘afsluitboete’ stuit al jaren duurzame gasverlaters tegen de borst. Met een duurzame gedachte zoeken zij een gasvrije oplossing, maar zij moeten vervolgens wél betalen omdat ze van het gas af gaan. De gasmeter is eigendom van de netbeheerder, dus zij bepalen of ze hem weghalen. Netbeheerders innen normaliter kosten (zoals onderhoud) via de energieleverancier, maar als er geen gas wordt afgenomen, is dat niet meer mogelijk. Dus ook netbeheerders zitten in een lastig parket. Daarom pleitte alweer een tijdje geleden André Jurjus, directeur Netbeheer Nederland er voor de kosten eerlijker te verdelen. De rechter sprak zich recent tegen het innen van afsluitkosten in een geval in Meppel dat een voormalige klant weigerde de genoemde afsluitkosten te betalen “Gasvrij wonen is de toekomst, maar wie betaalt het verwijderen van de gasaansluiting?” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 1: Aardgas

Polderwarmte trapt de rubriek ‘Blik op bronnen’ af met een belangrijke warmtebron: aardgas. Het energiedebat en de blik op duurzame energie is versneld doordat Nederland van het aardgas af moet. In het midden van de 20e eeuw begon Nederland met de winning van aardgas uit eigen land. Uit miljoenen jaren oude bodemlagen kan vrij eenvoudig geboord worden naar gas dat is ontstaan uit hoge druk in de bodemlagen. In Groningen, maar ook in Gelderland, Drenthe en Overijssel, is veel gas gevonden en dus heeft Nederland jarenlang kunnen genieten van een vrij eenvoudig te winnen energie met minder CO2-uitstoot dan andere fossiele brandstoffen zoals aardolie en kolen. “‘Blik op bronnen’, deel 1: Aardgas” verder lezen

Inleiding ‘Blik op bronnen’

Het energie- en warmtedebat bestaat uit veel voor- en tegenstanders bij vrijwel iedere warmtebron. Gemeentes zitten met de handen in het haar want zij moeten een Transitievisie Warmte opstellen en willen daarvoor draagvlak vinden onder bewoners en ondernemers. Zij hebben te maken met vele verschillende belangen. Windmolens, zonnevelden en datacenters verpesten het uitzicht, biomassa zou slecht zijn voor het milieu en kernenergie is te risicovol. Ondertussen heeft de regering wel gesteld dat we van het aardgas af moeten, het liefst met de perfecte duurzame warmtebron. Remco de Boer, onderzoeker en deskundige in het energiedebat, vertelt in de toegankelijke podcast van Rudi en Freddie (https://soundcloud.com/rudifreddieshow/waarom-deze-energie-expert) over dit dilemma. Als je de doelstellingen van Parijs wilt halen, moet je alle duurzame opties aangrijpen. Noorwegen is daar bijvoorbeeld veel verder in dan Nederland, vertelt De Boer. Zij maken daar bijvoorbeeld gebruik van CCS (carbon capture and storage), terwijl dat geen perfecte, blijvende oplossing is. Omdat het Parijs-akkoord door alle discussie een onhaalbare doelstelling lijkt te zijn, circuleert de laatste tijd de volgende infographic op het internet: “Inleiding ‘Blik op bronnen’” verder lezen

Nederlanders overschatten aandeel duurzame energie

Na enkele verhitte weken in het Nederlandse energiedebat komt Motivaction met een interessant rapport, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De publieke opinie is een leidraad in het debat en in de besluiten van de gemeenten. Zo worden windparken tegengehouden en stoppen de subsidies voor biomassa. Terwijl [subsidie op fossiele brandstoffen]  onverminderd vele malen hoger blijft dan subsidie op duurzame brandstoffen. En wat blijkt nu: het aandeel van deze warmtebronnen wordt sterk overschat. Veel Nederlanders denken ook dat we al een heel eind op weg zijn, terwijl de energietransitie nog op het punt staat te beginnen. Nederland staat niet voor niets onderaan in het rijtje EU-landen dat hernieuwbare energie inzetten. “Nederlanders overschatten aandeel duurzame energie” verder lezen

Wie betaalt de rekening van de warmtewet?

De Warmtewet 2.0[1] komt eraan en dat zorgt voor commotie. Wat heb ik ermee te maken? Waarom komt hij er? Welke invulling krijgt hij? Goede vragen, waar de NRC  antwoord op geeft. Erg verhelderend, maar Polderwarmte mist een belangrijke vraag: wie betaalt de rekening van de warmtewet? Uit onderzoek van Motivaction (blz. 11-12) blijkt namelijk dat kosten besparen de belangrijkste reden is voor verduurzaming en dat de kosten de grootste zorg van duurzame energie is.

Simplistisch gezegd zijn er twee manieren: óf de bewoner betaalt het warmtenet via belastingen, of een groene investeerder neemt de financiële risico’s jarenlang voor zijn rekening. Als de gemeente besluit om bijvoorbeeld door een aanbesteding een warmtebedrijf aan te wijzen, dient de gemeente zelf vooronderzoek te verrichten. Welke warmtebronnen zijn er? Hoeveel afnemers zijn er? Dit werk wordt uitbesteed aan adviesbureaus en de factuur komt bij de gemeente te liggen, die dit van belastinggeld betaalt. Uiteindelijk wint (hopelijk) de beste partij de aanbesteding, die vervolgens volle zeggenschap heeft over het warmtenet.

“Wie betaalt de rekening van de warmtewet?” verder lezen

Samen leren door te doen

De Transitievisie Warmte moet eind 2021 in ieder gemeente vastgelegd zijn. Hierin kiest de gemeente welke aardgasvrije, fossielvrije optie zij de komende jaren nemen. Duurzaam Gebouwd sprak met drie wethouders over de voortgang in hun gemeente. Hierin speelt een warmtenet een belangrijke rol.

Haalbaarheid

Wethouder Bruggink uit Hengelo slaat meteen de spijker op de kop:  “Het is een uitdaging om nu de goede stappen te zetten. De inwoners willen haalbaarheid en betaalbaarheid.” Dat onderstreept ook wethouder Janssen uit Amersfoort: “Het aanbod moet goed zijn en we moeten vaart blijven houden. (…)  Schaal is belangrijk. Als dat vervalt, komt de businesscase onder druk te staan.” Warmtebedrijf Amersfoort, een partner van Polderwarmte met dezelfde groene filosofie, heeft samen met de gemeente deze businesscase opgesteld. Janssen geeft aan dat het erom gaat  dat het voor de huiseigenaar makkelijker is om over te stappen. Naast duurzame warmte die gereed is voor de toekomst, wordt er bijvoorbeeld ook gezorgd voor een inductiekookplaat met pannenset. “Wat we doen is meer dan financieel, we ontzorgen.” Met een soortgelijke businesscase is Polderwarmte in contact met gemeenten en stakeholders om haalbare en betaalbare warmtenetten te realiseren. “Samen leren door te doen” verder lezen

Gezamenlijke opdracht vraagt om gezamenlijke steun

Uit veel RES-documenten en transitievisies blijkt een warmtenet een van de meest gekozen oplossingen om aan het klimaatbeleid te voldoen. Het is een collectieve, duurzame manier om CO2 te verminderen en van het gas af te gaan. Hoewel warmtebedrijven, en wij bij Polderwarmte bij uitstek, gaan voor haalbaarheid en betaalbaarheid, blijft er vaak toch nog een financiële hobbel voor de gebruiker over. Hoewel dit op lange termijn goedkoper is dan niets doen, is dit toch een bedrag waardoor warmtebedrijven en woningcorporaties minder snel afnemers vinden.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil financiële steun om het aantrekkelijker te maken om aan te sluiten op het warmtenet. De Minister ziet dat er “in de meeste situaties te weinig positieve stimulansen voor particulieren (zijn) om aan te sluiten op een collectief warmtesysteem dat de verduurzaming van de gebouwde omgeving vertraagt.” Nu wordt er gekeken of de ISDE vanaf 2021 hiervoor kan gelden.

“Gezamenlijke opdracht vraagt om gezamenlijke steun” verder lezen

Als een luierende kat tegen je warme pc

Kat zoekt warmte

Even iets op Google zoeken of een serie kijken op de bank: het zijn alledaagse dingen waarbij we nauwelijks het idee hebben dat we data gebruiken. Met zo’n 17 miljoen mensen verbruiken we als particulieren al veel data. Laat staan alle bedrijven die 24/7 bereikbaar moeten zijn. Het is dan ook logisch dat datacenters als paddenstoelen uit de grond schieten. Het zijn vaak niet de meest esthetisch vormgegeven gebouwen, maar ze voorzien ons wel van de data die we nodig hebben. 

Op de achtergrond in een datacenter zorgen vele computers er samen voor dat jij die film kan kijken, iets op kan slaan in de Cloud of online met je collega’s kunt vergaderen. Deze computers verbruiken bij elkaar veel elektriciteit die voor het grootste deel wordt omgezet in warme lucht.

“Als een luierende kat tegen je warme pc” verder lezen

Wat Haarlemmermeer als slimme volger van Amsterdam kan leren

In Amsterdam zijn de eerste aardgasvrije wijken gerealiseerd. De bevindingen van ontwikkelaars en bewoners geven inzicht in de trajecten. Hoe verlopen ze? Waar gaat het goed? Waar kan het beter? En voor Polderwarmte heel relevant: wat kunnen we ervan leren in andere gemeenten? De ervaringen staan in de bijdrage van nul20.

Frans de Roos, gebiedsontwikkelaar bij de Alliantie, benadrukt dat een dergelijk traject tijd en geld kost. Het kost veel tijd omdat alle partijen op 1 lijn moeten zitten. Pablo van der Laan, strategisch adviseur bij Ymere voegt daaraan toe: “Je moet het wel zo’n twee jaar van tevoren oppakken, want bestaande procedures bij de gemeente zijn er gewoon niet op ingericht.”

“Wat Haarlemmermeer als slimme volger van Amsterdam kan leren” verder lezen

Reactie op Manifest Warmtecoalitie

In aanloop naar de Warmtewet 2.0 is er een manifest geschreven vanuit 35 betrokken organisaties en bedrijven. Hierin wordt een oproep gedaan naar een realistisch warmtenet met keuzevrijheid en marktwerking, 2 zaken die wij bij Polderwarmte bij uitstek benadrukken. We zijn het dan ook grotendeels eens met het manifest, dat richting wil geven aan de nieuwe Warmtewet. De nieuwe warmtewet schiet volgens hen op drie punten tekort: betaalbaarheid, bewonersparticipatie in een open net en de rol van publieke netwerkbedrijven. Ook in het artikel van Trouw worden deze punten van het manifest besproken.

Door marktwerking zal uiteindelijk de beste partij met het gunstige aanbod warmte gaan leveren. Dat stimuleert warmtebedrijven te innoveren en realistische prijzen te vragen waarmee het bedrijf niet failliet gaat en de afnemers niet meer dan nu betalen. Polderwarmte is groot voorstander van deze marktwerking.

“Reactie op Manifest Warmtecoalitie” verder lezen