Polderwarmte biedt datacenters in de Haarlemmermeer nu gratis uitkoppelen van restwarmte, heeft u interesse?

Vandaag een mooi congres over duurzame datacenters, volgende maand opent het subsidieloket van het Rijk om subsidie (SDE++) aan te vragen voor de uitkoppeling van restwarmte van een datacenter op een warmtenet. Polderwarmte gaat die aanvraag doen, daar heeft u als datacenter geen omkijken naar. Ook de daadwerkelijke uitkoppeling van de restwarmte, verzorgt Polderwarmte. Toekenning van deze subsidie maakt snelle en rendabele uitkoppeling van restwarmte mogelijk voor uw datacenter en voor ons warmtebedrijf. Doet u ook mee?

“Polderwarmte biedt datacenters in de Haarlemmermeer nu gratis uitkoppelen van restwarmte, heeft u interesse?” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 3: Afvalwarmte

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen tegen elkaar af. Op dit moment zijn er geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel actie nodig. Alle duurzame warmtebronnen komen daarom van pas voor de versnelling van de warmtetransitie. Polderwarmte kijkt daarom deze rubriek welke warmtebronnen haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.

Afvalwarmte

Afvalwarmte is de warmte die afkomstig is van de verbranding van restafval. In twaalf afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) in heel Nederland wordt jaarlijks 7,6 miljoen ton restafval verbrand, waardoor er energie en warmte vrijkomt. Het overgebleven restproduct kan worden ingezet in de wegenbouw, waardoor zo’n 85% van het afval nuttig gebruikt wordt. Een alternatief voor verbranding is het storten van afval. Dit is slecht idee: het kan grote schade aanrichten aan milieu en bodem en kan stankoverlast geven. “‘Blik op bronnen’, deel 3: Afvalwarmte” verder lezen

Waarom datacenters koploper kunnen zijn op het gebied van duurzame innovatie

Iedere sector in de maatschappij krijgt te maken met verduurzaming. Zo gaat het in de luchtvaart bijvoorbeeld om een CO2-heffing, gaat de horeca steeds bewuster om met voedsel en rijden vrachtenwagens bijvoorbeeld langer op dezelfde band. Samen, bouwen we aan een betere toekomst; dus laten we ook de positieve impact van verduurzamende datacenters eens benoemen.

Dát we de goede kant op gaan, blijkt uit een gesprek tussen Dutch Datacenters directeur Stijn Grove en BNR: Het digitale verkeer is de laatste maanden met 13% gestegen, maar het energieverbruik maar met 4%. Dat betekent dat datacenters efficiënt omgaan met energie en hier en daar zelfs al warmte afstaan. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar leidt ook tot een succesvolle businesscase voor de datacenters.

Minder energieverbruik = sterkere concurrentiepositie

Efficiënt omgaan met energie is een must voor ieder datacenter en het uitkoppelen van restwarmte verhoogt die efficiëntie sterk. Datacenters draaien op elektriciteit en proberen die vaak zelf (groen) op te wekken maar juist het elektriciteitsnet is vaak overbelast. Gemeentes neigen er nog wel eens naar om datacenters uit hun gebied te weren, omdat datacenters veel energie gebruiken en de gebouwen vaak groot zijn en soms niet meer dan een ‘saaie blokkendoos’. Woningbouw is ook urgent en woningen hebben ook energie nodig.

In onze blog “Als een luierende kat tegen je warme pc” zijn we al ingegaan op de rol van datacenters als warmtebron. Omdat datacenters hun apparatuur moeten koelen, levert dat warmte op (net zoals de achterkant van de koelkast). En die warmte is prima in te zetten op warmtenetten, zo is gebleken. Door woningen niet elektrisch te verwarmen maar aan te sluiten op een warmtenet, is er fors minder elektriciteit nodig in de wijk. Het merendeel van de energierekening gaat namelijk over warmte. Door elektriciteitsnetten te ontlasten en wijken aan te sluiten op een slim groen warmtenet, staan de gemeenten voor een minder lastig parket. Zowel de woningbouw als datacenters kunnen floreren als het elektriciteitsnet ontlast wordt met een slim groen warmtenet. “Waarom datacenters koploper kunnen zijn op het gebied van duurzame innovatie” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 2: Aardwarmte

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen tegen elkaar af. Gezien de haast die er is met verduurzamen van onze warmte, komen alle duurzame warmtebronnen van pas voor de versnelling van de warmtetransitie. Op dit moment zijn er geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel actie nodig. Daarom kijken we met Polderwarmte in deze rubriek welke warmtebronnen haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte (ook geothermie genoemd) wordt door velen gezien als een goed en duurzaam alternatief voor aardgas. In Nederland spreken we van Aardwarmte (of geothermie) vanaf een diepte van 500 meter en meer[1]. Hoe dieper hoe warmer het water (tot zo’n 130 graden). In bepaalde regio’s in Nederland kun je zogenoemde ‘watervoerende lagen’ in de bodem vinden. Dat zijn waterbronnen die diep in de grond liggen en verwarmd zijn door de aardkern. Pomp je dit water omhoog, dan heb je warm water waarmee je huizen, kassen en bedrijven kunt verwarmen. Een paar kilometer verderop wordt het afgekoelde water weer terug de aarde in gebracht met een zogeheten injectieput. Zo behoud je het evenwicht in de bodem. Samen worden deze putten een doublet genoemd. Bij zorgvuldige inrichting en benutting kan zo’n aardwarmtebron wel voor 30 tot 60 jaar voor constante warmte zorgen. “‘Blik op bronnen’, deel 2: Aardwarmte” verder lezen

Gasvrij wonen is de toekomst, maar wie betaalt het verwijderen van de gasaansluiting?

Vorige week startte we met “‘Blik op bronnen’, deel 1: Aardgas” een mooie blog over de bron Aardgas. Maar de vraag die over blijft is hoe kom je van het gas af? Het lijkt simpel maar voor de particulier markt best lastig in praktijk en vaak met kosten.

De Volkskrant publiceerde  vorige week een interessant artikel over een bekend dilemma: wie betaalt het verwijderen van de gasaansluiting? De kantonrechter in Noord-Holland heeft verklaard dat gasverlaters dit niet hoeven te betalen, maar voorheen kregen zij wél de factuur. Deze zogenaamde ‘afsluitboete’ stuit al jaren duurzame gasverlaters tegen de borst. Met een duurzame gedachte zoeken zij een gasvrije oplossing, maar zij moeten vervolgens wél betalen omdat ze van het gas af gaan. De gasmeter is eigendom van de netbeheerder, dus zij bepalen of ze hem weghalen. Netbeheerders innen normaliter kosten (zoals onderhoud) via de energieleverancier, maar als er geen gas wordt afgenomen, is dat niet meer mogelijk. Dus ook netbeheerders zitten in een lastig parket. Daarom pleitte alweer een tijdje geleden André Jurjus, directeur Netbeheer Nederland er voor de kosten eerlijker te verdelen. De rechter sprak zich recent tegen het innen van afsluitkosten in een geval in Meppel dat een voormalige klant weigerde de genoemde afsluitkosten te betalen “Gasvrij wonen is de toekomst, maar wie betaalt het verwijderen van de gasaansluiting?” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 1: Aardgas

Polderwarmte trapt de rubriek ‘Blik op bronnen’ af met een belangrijke warmtebron: aardgas. Het energiedebat en de blik op duurzame energie is versneld doordat Nederland van het aardgas af moet. In het midden van de 20e eeuw begon Nederland met de winning van aardgas uit eigen land. Uit miljoenen jaren oude bodemlagen kan vrij eenvoudig geboord worden naar gas dat is ontstaan uit hoge druk in de bodemlagen. In Groningen, maar ook in Gelderland, Drenthe en Overijssel, is veel gas gevonden en dus heeft Nederland jarenlang kunnen genieten van een vrij eenvoudig te winnen energie met minder CO2-uitstoot dan andere fossiele brandstoffen zoals aardolie en kolen. “‘Blik op bronnen’, deel 1: Aardgas” verder lezen

Inleiding ‘Blik op bronnen’

Het energie- en warmtedebat bestaat uit veel voor- en tegenstanders bij vrijwel iedere warmtebron. Gemeentes zitten met de handen in het haar want zij moeten een Transitievisie Warmte opstellen en willen daarvoor draagvlak vinden onder bewoners en ondernemers. Zij hebben te maken met vele verschillende belangen. Windmolens, zonnevelden en datacenters verpesten het uitzicht, biomassa zou slecht zijn voor het milieu en kernenergie is te risicovol. Ondertussen heeft de regering wel gesteld dat we van het aardgas af moeten, het liefst met de perfecte duurzame warmtebron. Remco de Boer, onderzoeker en deskundige in het energiedebat, vertelt in de toegankelijke podcast van Rudi en Freddie (https://soundcloud.com/rudifreddieshow/waarom-deze-energie-expert) over dit dilemma. Als je de doelstellingen van Parijs wilt halen, moet je alle duurzame opties aangrijpen. Noorwegen is daar bijvoorbeeld veel verder in dan Nederland, vertelt De Boer. Zij maken daar bijvoorbeeld gebruik van CCS (carbon capture and storage), terwijl dat geen perfecte, blijvende oplossing is. Omdat het Parijs-akkoord door alle discussie een onhaalbare doelstelling lijkt te zijn, circuleert de laatste tijd de volgende infographic op het internet: “Inleiding ‘Blik op bronnen’” verder lezen

Nederlanders overschatten aandeel duurzame energie

Na enkele verhitte weken in het Nederlandse energiedebat komt Motivaction met een interessant rapport, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De publieke opinie is een leidraad in het debat en in de besluiten van de gemeenten. Zo worden windparken tegengehouden en stoppen de subsidies voor biomassa. Terwijl [subsidie op fossiele brandstoffen]  onverminderd vele malen hoger blijft dan subsidie op duurzame brandstoffen. En wat blijkt nu: het aandeel van deze warmtebronnen wordt sterk overschat. Veel Nederlanders denken ook dat we al een heel eind op weg zijn, terwijl de energietransitie nog op het punt staat te beginnen. Nederland staat niet voor niets onderaan in het rijtje EU-landen dat hernieuwbare energie inzetten. “Nederlanders overschatten aandeel duurzame energie” verder lezen

Wie betaalt de rekening van de warmtewet?

De Warmtewet 2.0[1] komt eraan en dat zorgt voor commotie. Wat heb ik ermee te maken? Waarom komt hij er? Welke invulling krijgt hij? Goede vragen, waar de NRC  antwoord op geeft. Erg verhelderend, maar Polderwarmte mist een belangrijke vraag: wie betaalt de rekening van de warmtewet? Uit onderzoek van Motivaction (blz. 11-12) blijkt namelijk dat kosten besparen de belangrijkste reden is voor verduurzaming en dat de kosten de grootste zorg van duurzame energie is.

Simplistisch gezegd zijn er twee manieren: óf de bewoner betaalt het warmtenet via belastingen, of een groene investeerder neemt de financiële risico’s jarenlang voor zijn rekening. Als de gemeente besluit om bijvoorbeeld door een aanbesteding een warmtebedrijf aan te wijzen, dient de gemeente zelf vooronderzoek te verrichten. Welke warmtebronnen zijn er? Hoeveel afnemers zijn er? Dit werk wordt uitbesteed aan adviesbureaus en de factuur komt bij de gemeente te liggen, die dit van belastinggeld betaalt. Uiteindelijk wint (hopelijk) de beste partij de aanbesteding, die vervolgens volle zeggenschap heeft over het warmtenet.

“Wie betaalt de rekening van de warmtewet?” verder lezen

Samen leren door te doen

De Transitievisie Warmte moet eind 2021 in ieder gemeente vastgelegd zijn. Hierin kiest de gemeente welke aardgasvrije, fossielvrije optie zij de komende jaren nemen. Duurzaam Gebouwd sprak met drie wethouders over de voortgang in hun gemeente. Hierin speelt een warmtenet een belangrijke rol.

Haalbaarheid

Wethouder Bruggink uit Hengelo slaat meteen de spijker op de kop:  “Het is een uitdaging om nu de goede stappen te zetten. De inwoners willen haalbaarheid en betaalbaarheid.” Dat onderstreept ook wethouder Janssen uit Amersfoort: “Het aanbod moet goed zijn en we moeten vaart blijven houden. (…)  Schaal is belangrijk. Als dat vervalt, komt de businesscase onder druk te staan.” Warmtebedrijf Amersfoort, een partner van Polderwarmte met dezelfde groene filosofie, heeft samen met de gemeente deze businesscase opgesteld. Janssen geeft aan dat het erom gaat  dat het voor de huiseigenaar makkelijker is om over te stappen. Naast duurzame warmte die gereed is voor de toekomst, wordt er bijvoorbeeld ook gezorgd voor een inductiekookplaat met pannenset. “Wat we doen is meer dan financieel, we ontzorgen.” Met een soortgelijke businesscase is Polderwarmte in contact met gemeenten en stakeholders om haalbare en betaalbare warmtenetten te realiseren. “Samen leren door te doen” verder lezen