PERSBERICHT: RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte

PERSBERICHT

RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte

Amsterdam, 9 december 2021
De parkmanagementbesturen van RichPort en Starpark en warmtebedrijf Polderwarmte gaan samenwerken om beide bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk te verduurzamen. Deze stap past uitstekend bij de ambitie van zowel RichPort als Starpark om een werkomgeving te creëren met hoogwaardig en duurzaam vastgoed. Begin december 2021 ondertekenden de partijen hiervoor een overkoepelende overeenkomst.

Bedrijven die zijn gevestigd op het bedrijventerrein, zijn verenigd in coöperatie RichPort en in de vereniging Starpark. Op meerdere fronten werken de besturen en parkmanagers van RichPort en Starpark aan de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. De realisatie van een duurzame warmtevoorziening voor de panden is een van de vele aspecten waaraan gewerkt wordt. Een duurzame warmtevoorziening heeft grote impact. Vanaf de start van de warmtelevering vanuit het warmtenet zal het aandeel fossiele energie met 90 % worden verlaagd t.o.v. de huidige situatie waarin elk pand met haar eigen cv-ketels wordt verwarmd.

Besparen op gas

Voor bijna alle panden op RichPort en Starpark, is een technische inventarisatie gedaan en een kostenvergelijking opgesteld. In 95% van de gevallen komt aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte goedkoper uit dan de huidige gassituatie.

Deze overeenkomst met de bedrijvenparken is een volgende stap, nadat Polderwarmte recentelijk tot overeenstemming is gekomen met Interxion, voor de uitkoppeling van restwarmte van een naastgelegen datacenter.

Naast het behalen van duurzaamheidsdoelen, zijn de oplopende gasprijzen een extra drijfveer voor bedrijven om het gasgebruik zoveel mogelijk omlaag te drukken. De verwachting is dat circa 1,5 miljoen m3 gas per jaar wordt bespaard. Vijf jaar na de start kan dit oplopen tot een besparing van 2,5 miljoen m3 gas per jaar. Aangezien het datacenter van Interxion 100% groene stroom gebruikt wordt direct een besparing van 2.500 ton CO2 per jaar gerealiseerd. Binnen vijf jaar kan dit oplopen tot een besparing van 4.200 ton CO2 per jaar. Wanneer alle panden op RichPort en Starpark aangesloten zijn, is circa 300.000 vierkante meter BVO verduurzaamd en zal dit ook tot een verdere verbetering van de energie labels leiden. “PERSBERICHT: RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte” verder lezen

Huis & Energie

Er is een nieuwe, leuke en belangrijke consumentenbeurs op het gebied van wonen bijgekomen: Huis & Energie vond afgelopen weekend plaats in Expo Haarlemmermeer. Een beurs gericht op particulieren die hun woning willen verduurzamen. Wat een inspirerende omgeving! De stands hadden een groot productaanbod en dat was ook terug te vinden in het duurzame droomhuis van milieu centraal. Gemeenten Kaag en Braassem en Haarlemmermeer stonden er ook al! De bezoekers? Een breed publiek, van jong tot oud en zeker niet alleen het progressieve groene deel van de natie. Allemaal op zoek naar het antwoord op de vraag: wat kunnen we doen? Welke opties zijn er?  Wat heb ik eraan? Is het betaalbaar? Geweldig om te ervaren dat, terwijl de Transitievisies Warmte van gemeenten nog lang niet allemaal zijn opgeleverd, de consumenten er al klaar voor zijn om actie te ondernemen. “Huis & Energie” verder lezen

Ondernemers gestart met verduurzaming

Op 10 november is op de locatie “Onder de Toren” op businesspark Waarderpolder een bijzondere warmtepomp geïnstalleerd. “Onder de Toren” is een bedrijfsverzamelgebouw waar met name bedrijven die zich richten op het maken van een schoner, slimmer, beter Haarlem hun thuis hebben gevonden. Het is dan ook heel passend dat juist op deze locatie concrete actie is ondernomen om de eigen energiebehoefte te verduurzamen.

Een warmtepomp is een technische oplossing die wel vaker wordt toegepast, maar bij deze pomp is sprake van een interessante technische innovatie. Een warmtepomp vervangt een traditionele Cv-ketel op aardgas. De warmtepomp gebruikt geen aardgas maar elektriciteit. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van warmte die al beschikbaar is, bijvoorbeeld uit de bodem of uit de buitenlucht. Bijzonder aan de warmtepomp in “Onder de Toren” is, dat er een combinatie is gemaakt met de luchtbehandelingskasten die voor de ventilatie zorgen. De restwarmte uit die luchtbehandelingskasten wordt in het warmtesysteem toegevoegd. Deze innovatie is ontwikkeld en gerealiseerd door Polderwarmte, in nauwe samenwerking met Energie voor Elkaar.

Luchtkwaliteit levert warmte

Om goede luchtkwaliteit in kantoren te realiseren, wordt vaak een luchtbehandelingssysteem toegepast. Dit systeem bestaat uit twee kasten: een luchtaanvoer kast en luchtafvoer kast. In de lucht aanvoer kast wordt lucht afgekoeld of opgewarmd, afhankelijk van het seizoen. Die opgewarmde of afgekoelde lucht wordt ingeblazen in kantoorruimtes. De lucht wordt door de luchtafvoerkast afgezogen. Tot 2020 was het gebruikelijk om een deel van de af te voeren lucht weer opnieuw te gebruiken. Sinds de komst van het COVID-19 virus zijn de eisen op het gebied van ventilatie vanwege de gezondheidsrisico’s aangepast en wordt de lucht niet meer gerecirculeerd. “Ondernemers gestart met verduurzaming” verder lezen

Warmte en elektriciteit partners in de energietransitie.

De elektrificatie van Nederland lijkt een onmogelijke opgave. Nu al is er sprake van schaarste en is Stroom uit het stopcontact is niet meer vanzelfsprekend

Steeds vaker kloppen bedrijven en projecten die een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet willen, vergeefs aan bij het elektriciteitsbedrijf. De reden? De benodigde extra capaciteit op het netwerk ontbreekt. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar op de capaciteitskaart van netbeheer Nederland, waar te zien is dat het overgrote deel al geel, oranje of zelfs rood gekleurd is. Deze schaarste wordt veroorzaakt door de groeiende vraag naar elektriciteit, door bijvoorbeeld elektrische auto’s die moeten worden opgeladen. Het komt ook door het groeiend aanbod van elektriciteit. De levering van elektriciteit van zonnevelden en windmolens verloopt ook via het net. En het groeiend aantal zonnepanelen op particuliere daken die gebruik maken van het elektriciteitsnet om het overschot op te slaan en op een later moment de elektriciteit benutten.

Wat zou er gebeuren als huizen, bedrijfspanden en industrie, waarbij de verwarming die nu nog veelal via aardgas verloopt, de volledige behoefte aan warmte elektrisch gaan invullen, bijvoorbeeld door warmtepompen? Er ontstaat hierdoor een nog grotere vraag naar elektriciteit. En dat hoeft niet, dat kan gelukkig ook anders: met een warmtenet. “Warmte en elektriciteit partners in de energietransitie.” verder lezen

NEXT STEPS IN DE WARMTETRANSITIE

Vrijdag 29 oktober, tijdens het symposium van het Warmte Koude programma in Haarlem. Op de agenda: NEXT STEPS IN DE WARMTETRANSITIE en dat spreekt ons uiteraard helemaal aan. Het kan niet anders of een van de next steps is het op grote schaal ontwikkelen en beschikbaar maken van warmtenetten in de gebouwde omgeving, voor de verduurzaming van woonwijken en bedrijventerreinen. Polderwarmte doet dat graag samen met gemeenten.

We hebben inmiddels veel ervaring met de realisatie en exploitatie van warmtenetten en delen onze kennis daarover graag. We moeten het samen doen: overheid en markt. Een warmtenet kan snel en goed gerealiseerd worden in samenwerking tussen gemeente en marktpartij. Samenwerking zorgt voor een slim groen warmtenet. Warmte wordt optimaal ingezet, komt uit duurzame (lokale) bronnen en is technisch en financieel goed haalbaar voor bestaande en voor nieuwe gebouwen.

We hebben de next steps al gezet en zijn onderweg op het pad naar 2050. We zijn trouwens nooit alleen op dat pad, want samenwerking zorg ervoor dat we de energietransitie kunnen versnellen.
Belangstelling voor onze White paper over “Kenmerken van een warmtenet en de effecten daarvan voor mogelijke samenwerkingsvormen”? Spreek ons dan even aan tijdens het symposium, of mail naar info@polderwarmte.nl dan sturen we het toe en kunnen we door kennisdelen de energietransitie samen versnellen.

Nieuwsgierig? Een preview is al hier te downloaden  Klik hier

Energie voor Elkaar

Polderwarmte is trotse partner van Energie voor Elkaar. Bij Energie voor Elkaar is inmiddels veel ervaring met de realisatie en exploitatie van warmtenetten. Omdat Energie voor Elkaar
als doel heeft om de energietransitie te versnellen, is kennisdeling en samenwerking onderdeel van de strategie van de organisatie. Vanuit de overtuiging dat voor een
succesvolle transitie een gezamenlijke aanpak nodig is. We moeten het samen doen.

 

Persbericht: Interxion gaat restwarmte leveren aan Polderwarmte voor bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk

 Amsterdam, 14 oktober 2021Interxion: A Digital Realty Company, aanbieder van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten in Europa, en warmtebedrijf Polderwarmte, gaan samenwerken om restwarmte te leveren aan bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. AMS5, een datacenter van Interxion, is gelegen in de zuidelijke punt van Schiphol-Rijk en zal de restwarmte uitkoppelen. Dit is in een intentieverklaring overeengekomen. Interxion is daarmee het eerste datacenterbedrijf in Nederland dat grootschalig restwarmte gaat leveren aan bedrijventerreinen in de Randstad.

De restwarmte komt vrij bij het koelen van de vele servers binnen een datacenter. Door een datacenter te koppelen aan een warmtenet, kan deze restwarmte gebruikt worden om andere faciliteiten of woningen te verwarmen. Het is om diverse redenen vaak lastig om restwarmte in te zetten, bijvoorbeeld omdat de afstand tussen de uitkoppeling en ontvanger niet te groot kan zijn. Omdat AMS5 direct naast RichPort en Starpark ligt en deze bedrijventerreinen graag willen verduurzamen, is het voor Interxion en Polderwarmte mogelijk om efficiënt de warmte voor hen te ontsluiten. “Persbericht: Interxion gaat restwarmte leveren aan Polderwarmte voor bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk” verder lezen

Polderen in de warmtetransitie

Dit kikkerlandje hebben we ooit ontworsteld aan het water en nu staan we eigenlijk weer voor de zelfde uitdaging: het stoppen van de zeespiegelstijging als gevolg van de opwarming van de aarde. De grote vraag van deze tijd : hoe dan. Hoe kunnen we dit realiseren. Ons antwoord? Polderen.

Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, concludeert in een overigens inspirerend interview op chance.inc dat wij de laatste generatie zijn die het tij nog kan keren, maar dat we dan wel moeten opschieten. Wij sluiten ons aan bij hetgeen Ingrid Thijssen ook als sterk punt beklemtoond. Als de vraag is “hoe dan” beschikken we in Nederland over een ijzersterk concept, dat zich in het verleden heeft bewezen: polderen.

“Polderen in de warmtetransitie” verder lezen

Stijgende gasprijzen zijn geen bedreiging voor ons warmtenet

Afgelopen week sloeg de energiesector alarm over de sterk gestegen prijs voor aardgas. De Europese gasprijs zette maandag zijn opmars voort en tikte opnieuw 6 procent aan. Dit is een stijging van 174 procent sinds 1 januari 2021. Wie het volgende bericht van de Telegraaf leest, zal de energierekening niet graag zien verschijnen:

‘Nederland moet rekening houden met een gepeperde energierekening, zeker als Koning Winter het op de heupen krijgt. De gasproductie is gedaald en Rusland levert onvoldoende. Gevolg: halflege gasopslagen én een recordprijs voor gas op de beurs. En dat gaat de komende jaren vaker gebeuren. Consumenten moeten vrezen voor een stijging van €550 van de nota op jaarbasis voor gas en stroom. Hoog tijd voor een strategische voorraad, zeggen experts.’ “Stijgende gasprijzen zijn geen bedreiging voor ons warmtenet” verder lezen

Veel onontdekte warmtepotentie in gemeenten

Het regionale warmtebedrijf Polderwarmte ziet nog veel potentie voor gemeenten in de warmtetransitie. Nu de (concept) Transitievisie Warmte in veel gemeenten zijn gepresenteerd, is het tijd voor de volgende stap. Mireille Bedeschi, Commercieel Manager Polderwarmte: “Gemeenten hebben een mooie inventarisatie gedaan van de warmtebronnen, maar er is vaak nog zo veel meer mogelijk. Vooral op het gebied van duurzame warmtenetten, verwacht ik veel mooie ontwikkelingen in Nederland en zeker ook hier Haarlemmermeer en omgeving.”

Duurzaam Verwarmd op 28, 29 en 30 september

Het succes van de beurs DuurzaamVerwarmd in de Expo in Vijfhuizen onderschrijft die ontwikkeling en ook in het Warmtenettrendrapport 2021, kunnen we lezen dat in 2050 zeker de helft van de gebouwde omgeving zal zijn aangesloten op een warmtenet, terwijl dat nu nog slechts zo’n 5% is. “Nederland bevindt zich in een heuse overgangsfase van het gas naar elektriciteit en dit biedt zowel kansen als uitdagingen” staat te lezen op de site van de beurs. Windmolens en zonnepanelen zijn bij iedereen bekend, maar de warmtetransitie vraagt ook om alternatieven. Bedeschi: “Overstappen op individuele, elektrische oplossingen is goed, maar niet haalbaar voor ieder bedrijf en huishouden vanwege de beperkte elektriciteitscapaciteit op veel plekken in Nederland. Daarom werken we met Polderwarmte aan slimme groene warmtenetten met lokale duurzame warmtebronnen; collectieve betaalbare oplossingen waarmee we veel zorgen uit handen nemen. Fossielvrije ruimteverwarming en -koeling is ook onze missie. Daar werken we hard aan en vertellen we graag over hier op de beurs.” “Veel onontdekte warmtepotentie in gemeenten” verder lezen

Een koffer met klimaatsteun

De urgentie van het klimaatprobleem dringt door in de politiek. Het Urgenda-vonnis lijkt haar vruchten af te werpen.  Onlangs werd duidelijk dat het (demissionaire) kabinet 6 tot 7 miljard extra wil uitgeven voor de vermindering van CO2-uitstoot. Dat is goed nieuws. De energietransitie heeft de steun hard nodig. Met financiële steun voor de hele innovatieve, verduurzamende energiebranche blijft energie betaalbaar en kunnen we grote stappen zetten richting een duurzaam Nederland.

Beschikbare financiën

Dát het geld er is, bleek al eerder. Het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft onderzocht in opdracht van Greenpeace dat er jaarlijks tussen de 6 en 8 miljard euro beschikbaar is. Ook zouden er veertien verschillende internationale financieringsfondsen zijn waarmee subsidies, vrijstellingen, leningen en heffingskortingen beschikbaar komen. Om 65% minder uitstoot te halen, zou er 8,8 miljard euro nodig zijn. “Een koffer met klimaatsteun” verder lezen