De duurzame verbinder van het industrieterrein

energietransitie en industrieterreinen

Terwijl veel aandacht uitgaat naar alle perikelen die er zijn om bestaande woningen aardgasvrij te maken, zou je bijna vergeten dat er een enorme potentie is om het gebruik van aardgas te beperken: de industrieterreinen. Bijna de helft van het totale gasverbruik van Nederland vindt plaats op onze industrieterreinen (bron: CBS). Aan de slag dus! Met deze enorme kans om de energietransitie te versnellen vraag je jezelf af: wat maakt dat de ontwikkeling van industrieterreinen blijkbaar stagneert. Want, als ergens de kracht van onze economie is gevestigd, is het daar: bij ons MKB. Hoe kunnen we die kracht gebruiken om de energietransitie te versnellen? Lees verder “De duurzame verbinder van het industrieterrein”

Het Warmtemanifest langs de meetlat van onze visie

Eind november werd het Warmtemanifest gelanceerd. De opstellers hebben 5 uitgangspunten geformuleerd die als doel hebben om de manier van denken over de warmtetransitie te veranderen. Wie de opstellers zijn en waarom zij dit manifest hebben opgesteld is helaas wat onduidelijk, maar dat maakte ons niet minder nieuwsgierig.

Bij het lezen en evalueren ervan hebben wij ons eigen moreel kompas gebruikt. We hebben de inhoud en toelichting gelegd naast de meetlat van onze visie. We delen onze gedachten hierover graag, omdat nuancering misschien niet het doel is van een manifest, maar wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de energietransitie van ons allemaal blijft. En om in de discussie van hoe het anders kan, onze ideeën aan te reiken. Onze visiemeetlat bestaat uit tien onderdelen, en de vraag die wij ons bij elk punt stellen is: stemt dit punt in het manifest overeen met onze visie?

1.    Warmtenet helpt om de energietransitie te versnellen.

2.    Niet fossiele lokaal beschikbare bronnen.

3.    Vrije keus.

4.    Leefbaar.

5.    Haalbaar.

6.    Betaalbaar.

7.    Kracht van samenwerken.

8.    Lokale warmtebedrijven.

9.    Zuinig omgaan met warmte.

10.  Expertise in warmte.

Lees verder “Het Warmtemanifest langs de meetlat van onze visie”

Uitdaging of onmogelijke opgave?

Het verduurzamen van de bebouwde omgeving: de Nederlandse woningvoorraad. Is dat nu een uitdaging of staan we voor een onmogelijke opgave. Belangrijke partij hierbij zijn de woningcorporaties die 30% van de Nederlandse woningen bezitten. Een belangrijke speler dus om de energietransitie te kunnen versnellen. De vraag waar zij voor staan is: HOE dan?

We hebben met onze warmtenetten een simpel maar o zo helder concept. 70% van de energievraag in de bebouwde omgeving is een vraag naar warmte. Die wordt nu nog voor het overgrote deel ingevuld met gas. Vervang de bron (gas) door een duurzame bron en voilà: “one giant leap for mankind”.

Bovenop dit goede nieuws komt het kostenplaatje. Want, om aan te kunnen sluiten op een warmtenet, zijn geen onmogelijke grote investeringen nodig. En daardoor blijft er geld over om ook aan de andere opdracht te voldoen: bouwen van betaalbare goede woningen voor starters en voor de laagste inkomensgroepen. Er zijn legio voorbeelden van plekken waar de keuze voor een aansluiting op een slim groen warmtenet door een woningcorporatie heeft geleid tot woningen die aardgasvrij zijn en bovendien tot de verdere ontwikkeling van dat slim groen warmtenet, zodat ook andere woningen konden worden aangesloten. Een echte startmotorfunctie dus.
En natuurlijk, zoals in een echte transitie ontstaan er obstakels om te overwinnen. Zoals bijvoorbeeld de Hoge raad, die aangeeft dat er regels zijn van kosten die in de huur of in de servicekosten horen. En ja: dat geeft complicaties bij de opdracht om duurzame sociale woningen te moeten bouwen. En toch. Het kan. Ervaren waar en hoe dat is gelukt? We brengen u graag in contact met een collega woningcorporatie om door uitwisseling van kennis en ervaring de energietransitie te versnellen.

De energietransitie is de grootste uitdaging van deze tijd. Wij zijn al gestart en onderweg leren we van elkaar. Stap voor stap ontwikkelen we ons om klaar te zijn voor onze duurzame toekomst. Het zijn small steps, maar het einddoel is de “giant leap” die Neil Armstrong noemde bij zijn maanwandeling.

Fossiele energie wordt duur betaald

De laatste maanden van dit jaar hebben we gezien dat de energieprijzen stijgen. De prijzen van aardgas zijn omhoog geschoten en ook aan de benzinepomp is dat merkbaar. Er zijn legio oorzaken. Spanningen over Oekraïne met Rusland, de wereldeconomie draait weer met als gevolg een stijgende vraag naar energie, en de afbouw van aardgaswinning in Groningen. De eerste energiebedrijven met lage aardgastarieven zijn inmiddels failliet gegaan en natuurlijk ontstaat er bij onze klanten en samenwerkingspartners dan ook de vraag: wat gebeurt er met de warmtetarieven? Voor het antwoord op die vraag, kijken we op de eerste plaats naar de Autoriteit Consument en Markt, die de maximumtarieven voor de consumentenmarkt vaststelt. De tariefafspraken met zakelijke klanten zijn veelal geheel of gedeeltelijk gebaseerd op het door de ACM vastgestelde tarief.

Warmtetarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De warmtetarieven worden volgens het “Niet Meer Dan Anders”-principe (NMDA) gereguleerd; de overheid heeft ervoor gekozen om de gasprijs als referentie te nemen voor het vaststellen van de maximumtarieven voor warmte. Als de gasprijzen dalen dan dalen die maximumtarieven voor warmte dus ook en dat is de afgelopen drie opeenvolgende jaren het geval geweest. Maar, zoals nu bij stijgende gasprijzen, stijgen ook de tarieven voor warmte. Het voordeel blijft dat klanten van warmtebedrijven gemiddeld nooit méér betalen dan gebruikers van een CV-ketel op aardgas. De warmtetarieven zijn gekoppeld aan de gasprijzen en dus verwacht de ACM dat ze in 2022 zullen stijgen. Lees verder “Fossiele energie wordt duur betaald”

De kracht van vrije keus

Vrijheid geeft macht

We zijn in transitie. De energietransitie dit keer. Deze transitie staat in een lange rij van veranderingen en transities op het gebied van mobiliteit, communicatie en betalingsverkeer, om maar eens een paar te noemen.  En dit keer de transitie van kolen en aardgas naar duurzame energie. Hoe is dat de vorige keren gegaan? Waarom zijn die transities succesvol geworden? Het verhaal dat aan Henry Ford wordt toegeschreven is wellicht bekend. Hij zei: “Als je mensen zou vragen hoe ze sneller vervoerd willen worden, zouden ze antwoorden dat ze een sneller paard wilden.” Dit voorbeeld geeft o.a. aan dat burgers minder kennis hebben, die een specialist als Ford wel had. En dat een specialist die innovatief is, veel uit te leggen heeft. Deze energietransitie brengt burgers op onbekend terrein. Ze moeten vertrouwen ontwikkelen voor technieken die nog vreemd zijn. Maar één ding is zeker: de veranderingen en successen zijn gekomen als mensen een belang hadden en het iets toevoegt aan hun leven. Lees verder “De kracht van vrije keus”

PERSBERICHT: RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte

PERSBERICHT

RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte

Amsterdam, 9 december 2021
De parkmanagementbesturen van RichPort en Starpark en warmtebedrijf Polderwarmte gaan samenwerken om beide bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk te verduurzamen. Deze stap past uitstekend bij de ambitie van zowel RichPort als Starpark om een werkomgeving te creëren met hoogwaardig en duurzaam vastgoed. Begin december 2021 ondertekenden de partijen hiervoor een overkoepelende overeenkomst.

Bedrijven die zijn gevestigd op het bedrijventerrein, zijn verenigd in coöperatie RichPort en in de vereniging Starpark. Op meerdere fronten werken de besturen en parkmanagers van RichPort en Starpark aan de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. De realisatie van een duurzame warmtevoorziening voor de panden is een van de vele aspecten waaraan gewerkt wordt. Een duurzame warmtevoorziening heeft grote impact. Vanaf de start van de warmtelevering vanuit het warmtenet zal het aandeel fossiele energie met 90 % worden verlaagd t.o.v. de huidige situatie waarin elk pand met haar eigen cv-ketels wordt verwarmd.

Besparen op gas

Voor bijna alle panden op RichPort en Starpark, is een technische inventarisatie gedaan en een kostenvergelijking opgesteld. In 95% van de gevallen komt aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte goedkoper uit dan de huidige gassituatie.

Deze overeenkomst met de bedrijvenparken is een volgende stap, nadat Polderwarmte recentelijk tot overeenstemming is gekomen met Interxion, voor de uitkoppeling van restwarmte van een naastgelegen datacenter.

Naast het behalen van duurzaamheidsdoelen, zijn de oplopende gasprijzen een extra drijfveer voor bedrijven om het gasgebruik zoveel mogelijk omlaag te drukken. De verwachting is dat circa 1,5 miljoen m3 gas per jaar wordt bespaard. Vijf jaar na de start kan dit oplopen tot een besparing van 2,5 miljoen m3 gas per jaar. Aangezien het datacenter van Interxion 100% groene stroom gebruikt wordt direct een besparing van 2.500 ton CO2 per jaar gerealiseerd. Binnen vijf jaar kan dit oplopen tot een besparing van 4.200 ton CO2 per jaar. Wanneer alle panden op RichPort en Starpark aangesloten zijn, is circa 300.000 vierkante meter BVO verduurzaamd en zal dit ook tot een verdere verbetering van de energie labels leiden. Lees verder “PERSBERICHT: RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte”

Huis & Energie

Er is een nieuwe, leuke en belangrijke consumentenbeurs op het gebied van wonen bijgekomen: Huis & Energie vond afgelopen weekend plaats in Expo Haarlemmermeer. Een beurs gericht op particulieren die hun woning willen verduurzamen. Wat een inspirerende omgeving! De stands hadden een groot productaanbod en dat was ook terug te vinden in het duurzame droomhuis van milieu centraal. Gemeenten Kaag en Braassem en Haarlemmermeer stonden er ook al! De bezoekers? Een breed publiek, van jong tot oud en zeker niet alleen het progressieve groene deel van de natie. Allemaal op zoek naar het antwoord op de vraag: wat kunnen we doen? Welke opties zijn er?  Wat heb ik eraan? Is het betaalbaar? Geweldig om te ervaren dat, terwijl de Transitievisies Warmte van gemeenten nog lang niet allemaal zijn opgeleverd, de consumenten er al klaar voor zijn om actie te ondernemen. Lees verder “Huis & Energie”

Ondernemers gestart met verduurzaming

Op 10 november is op de locatie “Onder de Toren” op businesspark Waarderpolder een bijzondere warmtepomp geïnstalleerd. “Onder de Toren” is een bedrijfsverzamelgebouw waar met name bedrijven die zich richten op het maken van een schoner, slimmer, beter Haarlem hun thuis hebben gevonden. Het is dan ook heel passend dat juist op deze locatie concrete actie is ondernomen om de eigen energiebehoefte te verduurzamen.

Een warmtepomp is een technische oplossing die wel vaker wordt toegepast, maar bij deze pomp is sprake van een interessante technische innovatie. Een warmtepomp vervangt een traditionele Cv-ketel op aardgas. De warmtepomp gebruikt geen aardgas maar elektriciteit. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van warmte die al beschikbaar is, bijvoorbeeld uit de bodem of uit de buitenlucht. Bijzonder aan de warmtepomp in “Onder de Toren” is, dat er een combinatie is gemaakt met de luchtbehandelingskasten die voor de ventilatie zorgen. De restwarmte uit die luchtbehandelingskasten wordt in het warmtesysteem toegevoegd. Deze innovatie is ontwikkeld en gerealiseerd door Polderwarmte, in nauwe samenwerking met Energie voor Elkaar.

Luchtkwaliteit levert warmte

Om goede luchtkwaliteit in kantoren te realiseren, wordt vaak een luchtbehandelingssysteem toegepast. Dit systeem bestaat uit twee kasten: een luchtaanvoer kast en luchtafvoer kast. In de lucht aanvoer kast wordt lucht afgekoeld of opgewarmd, afhankelijk van het seizoen. Die opgewarmde of afgekoelde lucht wordt ingeblazen in kantoorruimtes. De lucht wordt door de luchtafvoerkast afgezogen. Tot 2020 was het gebruikelijk om een deel van de af te voeren lucht weer opnieuw te gebruiken. Sinds de komst van het COVID-19 virus zijn de eisen op het gebied van ventilatie vanwege de gezondheidsrisico’s aangepast en wordt de lucht niet meer gerecirculeerd. Lees verder “Ondernemers gestart met verduurzaming”

Warmte en elektriciteit partners in de energietransitie.

De elektrificatie van Nederland lijkt een onmogelijke opgave. Nu al is er sprake van schaarste en is Stroom uit het stopcontact is niet meer vanzelfsprekend

Steeds vaker kloppen bedrijven en projecten die een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet willen, vergeefs aan bij het elektriciteitsbedrijf. De reden? De benodigde extra capaciteit op het netwerk ontbreekt. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar op de capaciteitskaart van netbeheer Nederland, waar te zien is dat het overgrote deel al geel, oranje of zelfs rood gekleurd is. Deze schaarste wordt veroorzaakt door de groeiende vraag naar elektriciteit, door bijvoorbeeld elektrische auto’s die moeten worden opgeladen. Het komt ook door het groeiend aanbod van elektriciteit. De levering van elektriciteit van zonnevelden en windmolens verloopt ook via het net. En het groeiend aantal zonnepanelen op particuliere daken die gebruik maken van het elektriciteitsnet om het overschot op te slaan en op een later moment de elektriciteit benutten.

Wat zou er gebeuren als huizen, bedrijfspanden en industrie, waarbij de verwarming die nu nog veelal via aardgas verloopt, de volledige behoefte aan warmte elektrisch gaan invullen, bijvoorbeeld door warmtepompen? Er ontstaat hierdoor een nog grotere vraag naar elektriciteit. En dat hoeft niet, dat kan gelukkig ook anders: met een warmtenet. Lees verder “Warmte en elektriciteit partners in de energietransitie.”

NEXT STEPS IN DE WARMTETRANSITIE

Vrijdag 29 oktober, tijdens het symposium van het Warmte Koude programma in Haarlem. Op de agenda: NEXT STEPS IN DE WARMTETRANSITIE en dat spreekt ons uiteraard helemaal aan. Het kan niet anders of een van de next steps is het op grote schaal ontwikkelen en beschikbaar maken van warmtenetten in de gebouwde omgeving, voor de verduurzaming van woonwijken en bedrijventerreinen. Polderwarmte doet dat graag samen met gemeenten.

We hebben inmiddels veel ervaring met de realisatie en exploitatie van warmtenetten en delen onze kennis daarover graag. We moeten het samen doen: overheid en markt. Een warmtenet kan snel en goed gerealiseerd worden in samenwerking tussen gemeente en marktpartij. Samenwerking zorgt voor een slim groen warmtenet. Warmte wordt optimaal ingezet, komt uit duurzame (lokale) bronnen en is technisch en financieel goed haalbaar voor bestaande en voor nieuwe gebouwen.

We hebben de next steps al gezet en zijn onderweg op het pad naar 2050. We zijn trouwens nooit alleen op dat pad, want samenwerking zorg ervoor dat we de energietransitie kunnen versnellen.
Belangstelling voor onze White paper over “Kenmerken van een warmtenet en de effecten daarvan voor mogelijke samenwerkingsvormen”? Spreek ons dan even aan tijdens het symposium, of mail naar info@polderwarmte.nl dan sturen we het toe en kunnen we door kennisdelen de energietransitie samen versnellen.

Nieuwsgierig? Een preview is al hier te downloaden  Klik hier

Energie voor Elkaar

Polderwarmte is trotse partner van Energie voor Elkaar. Bij Energie voor Elkaar is inmiddels veel ervaring met de realisatie en exploitatie van warmtenetten. Omdat Energie voor Elkaar
als doel heeft om de energietransitie te versnellen, is kennisdeling en samenwerking onderdeel van de strategie van de organisatie. Vanuit de overtuiging dat voor een
succesvolle transitie een gezamenlijke aanpak nodig is. We moeten het samen doen.