Waarom kiest een klant voor warmte

Keuze voor een Warmtenet speelt prijs een rol

“Ik vind dit een mooi aanbod. De prijs is goed, de kwaliteit ook, maar ik neem het niet, omdat ik denk dat u teveel marge berekent”. Wij kennen geen voorbeeld van een verkoopgesprek met deze inhoud. Als een artikel voldoet aan de wens, de kwaliteit goed is en de prijs ook, komt de transactie vaak tot stand. In discussies over de rol van een warmtenet gaat het vaak over de marge die een warmteaanbieder kan vragen, omdat een warmteklant niet kan overstappen naar een andere leverancier. Lees verder “Waarom kiest een klant voor warmte”

Geen tijd te verliezen!

Een nieuw jaar. 12 maanden om daarin het verschil te maken. Want, behalve dat wij als mensen werken om geld te verdienen om te kunnen leven, vinden we het meer en meer van belang dat we werk kunnen doen dat relevant is. En dat is waar we het graag even over willen hebben. Dat is namelijk precies de kern van Polderwarmte. Polderwarmte zet zich in voor de energietransitie om daardoor de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren. Relevanter dan dit, is het nergens. Met alle uitdagingen die er zijn op de wereld, is de klimaatcrisis in onze ogen de grootste. Een uitdaging die groot is, maar waar wij echt aan kunnen bijdragen om het verschil te maken. Lees verder “Geen tijd te verliezen!”

Warmte in december

Het hele jaar door zijn wij druk druk druk met het ontwikkelen van duurzame warmte. We zijn bezig met datathermie voor RichPort en Starpark met Interxion, we leveren warmte met tijdelijke duurzame warmtevoorzieningen voor bedrijven die op korte termijn van het aardgas af willen. We hebben vergevorderde plannen voor de productie van groene waterstof en hybride energie-installaties. We zijn in gesprek met bedrijven, particulieren, lokale en provinciale overheden om slimme groene warmtenetten te kunnen realiseren en zo met meerdere kralen de stap naar duurzaamheid te zetten. Nu aan het eind van het jaar, krijgen we weer oog voor wat er naast al onze drukke werkzaamheden misschien nog wel belangrijker is: de menselijke warmte. Warmte in december krijgt een andere betekenis. Warmte betekent dan tijd maken voor elkaar en samen de feestdagen beleven. We wensen iedereen fijne dagen en een mooi begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin wij ons weer volledig zullen inzetten voor de keuze voor duurzame (koeling en) verwarming.

Gezamenlijk belang van huurders en wooncorporaties

Klassiek stonden woningcorporaties tegenover hun huurders: woningcorporaties willen goede woningen tegen een eerlijke huurprijs in hun vastgoedportefeuille. Huurders willen een prettige woning met een energierekening die een omvang heeft die past bij hun portemonnee. Als woningen werden verduurzaamd leidde dat tot hogere huren waar huurders niet altijd op zaten te wachten. Lees verder “Gezamenlijk belang van huurders en wooncorporaties”

Versnellen van de energietransitie: een route van hoog naar midden temperatuur.

Onze collega’s van Vattenfall zijn net als wij bezig om een route te ontwikkelen naar verdere verduurzaming. Hoe zorgen we ervoor dat we op tijd klaar zijn om Nederland aardgasvrij te maken, althans de woningen en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen, zonder gebruik te maken van aardgas. Elk warmtenet is anders en dat blijkt ook uit de interessante whitepaper die Vattenfall heeft gepubliceerd. De belangrijkste bron voor Vattenfall zijn afvalverbranding en restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit. Bronnen met een hoge temperatuur. De route die Vattenfall voorstelt in het whitepaper “Samen verder verduurzamen naar 100% fossielvrije warmtenetten” schetst een route van omschakelen van hoog temperatuur warmtenetten naar warmtenetten met een midden temperatuur. Dat is een uitdagend traject, waar de whitepaper uitgebreide informatie over geeft. Lees verder “Versnellen van de energietransitie: een route van hoog naar midden temperatuur.”

Warmtenet in publieke handen: versnelt dat de energietransitie?

Er wordt al maanden binnenskamers over gesproken: helpt het de energietransitie te versnellen als warmtenetten in publieke handen komen? De kenners zeggen “nee”, dat helpt niet. Onder de kenners zijn Energie Nederland,  andere Warmtebedrijven (zie NRC, Volkskrant, en FD) en PWC, dat in opdracht van EZK onderzoek hiernaar heeft gedaan. De overheid kan niet snel genoeg kennis opbouwen en private investeerders zullen afhaken als ze geen zeggenschap hebben over hun investeringen. Dat risico is dan te groot. De discussie loopt tegen het eind en binnenkort, de Haagse wandelgangen spreken van vrijdag 21 oktober, wordt een besluit in de Ministerraad verwacht.

Keten en kennis

Wij als Polderwarmte delen de opvatting dat de energietransitie kan worden versneld als de verantwoordelijkheid genomen kan worden over de gehele keten: van warmte opwek, via distributie, naar aflevering.  De vraag naar warmte moet worden ingevuld met productie van warmte en de distributie moet op die ontwikkeling worden afgestemd. Door de beslissingen rond de distributie bij een derde te beleggen ontstaat opeens een vertraging. Sinds de energieleveringen geprivatiseerd zijn, is er ook geen kennis meer bij de overheid en alvorens die voldoende is opgebouwd, zijn we weer een aantal jaren verder. Lees verder “Warmtenet in publieke handen: versnelt dat de energietransitie?”

Energieprijzen onder controle

De vertrouwde zekerheid van de energievoorziening is niet meer vanzelfsprekend. Een warmtenet biedt die zekerheid wel.

Als er iets duidelijk wordt dit jaar, is dat de vertrouwde zekerheid van de energievoorziening niet meer vanzelfsprekend is. Het elektriciteitsnet is overbelast. Nieuwe bedrijven kunnen daardoor niet meer aansluiten en uitbreidingen moeten worden uitgesteld. Aardgasleveringen zijn gestopt en door sabotage is niet te verwachten dat dat op korte termijn weer hersteld zou kunnen worden. Prijzen van aardgas en dus ook elektriciteit stijgen naar recordhoogtes in een tempo dat ongekend is. Daardoor wordt opeens ook blootgelegd dat warmtepompen veel elektriciteit vereisen en gebruikers daardoor “bovengemiddeld veel” verbruiken. Compensatiemaatregelen geven een antwoord op een vraag van koopkrachthandhaving, maar zijn daarvoor niet het volledige antwoord, gezien diverse ongewenste effecten. Bijvoorbeeld dat verwarming met aardgas voor een consument goedkoper wordt dan warmte van een warmtepomp. Alles maakt duidelijk dat het anders moet. Het systeem moet anders. Dat is niet eenvoudig, maar bij Polderwarmte waren we gelukkig al begonnen met die noodzakelijke systeemwijziging: de warmtetransitie: Het warmtenet als alternatief voor sterk wisselende energieprijzen. Lees verder “Energieprijzen onder controle”

De warme kant van data

Datacenters helpen de energietransitie te versnellen.

Datacenters. We kunnen niet zonder, maar we mopperen erop. De ruimte die ze innemen en de energie die ze nodig hebben zijn een bron van maatschappelijke kritiek. En dat terwijl wij als gewone Nederlanders naar hartenlust dataverkeer veroorzaken en onze eisen op het gebied van snelheid blijven maar stijgen. 87% van ons is dagelijks online.

 Krapte op het net

Onlangs was te lezen in de Telegraaf dat er een idee is om het energieverbruik van de datacenters te beperken. Niet het energieverbruik zelf, maar de ruimte die datacenters contractueel hebben ingekocht op het elektriciteitsnet om ervoor te zorgen dat de groei van dataverkeer van hun klanten mogelijk is. Het idee was dat deze ingekochte ruimte teruggegeven moet worden, zodat het groeiend energieverbruik van andere ondernemingen mogelijk gemaakt moet worden. Door deze constructie zou er geen congestie in het net meer zijn, is de gedachte. Het zou toch wat zijn. Dat er ergens bij de overheid wordt bepaald welke contracten meer geldig zijn dan andere. Dat zou betekenen dat het hele wetboek van koophandel de prullenbak in kan en dat er een grote rechtsonzekerheid voor in de plaats komt. Hoe goed bedoeld ook, is dit idee natuurlijk geen oplossing. Lees verder “De warme kant van data”

Omslag in ons denken

fair price

Weet u nog? Vorig jaar zomer was ons leven nog zoals het was. Aardgas leverde goedkope comfortabele warmte. Er werd gediscussieerd over het feit of het wel echt nodig was om aardgas te vervangen door duurzamer vormen en hernieuwbare energie. Het was toch veel schoner dan steenkool. We deden het in Nederland dus al heel goed in vergelijking met landen waar steenkool de belangrijkste energiebron was. En toen. Werd alles. Anders. En dat veroorzaakt een omslag in ons denken.
Lees verder “Omslag in ons denken”

NU of te laat

nu of te laat

500.000 extra woningen aangesloten op een warmtenet in 2030. Meer dan 70.000 per jaar. 300 woningen PER DAG. Dat is een hele klus, dus snel aan de gang. Of nee, toch nog niet. We moeten eerst nog de ondersteuning voor gemeenten regelen. Programmalijnen uitwerken. Instrumenten ontwikkelen. Bedenken hoe we mensen gaan opleiden. Financieringsmixen ontwikkelen. Een warmtefonds vullen. En, o ja: wetgeving regelen, of zoals het in de stukken staat “beleidsvoornemens concipiëren.” Daarna de route Tweede kamer, Eerste kamer, amendementen, hoorzittingen. Raad van State. Alsof daar allemaal nog tijd voor is.  zie Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving Lees verder “NU of te laat”