‘Blik op bronnen’, deel 7: Kernenergie

Kernenergie

De energietransitie vraagt om actie en daadkracht. In de rubriek ‘Blik op Bronnen’ belicht Polderwarmte daarom de voor- en nadelen van de warmtebronnen. In deze blog bespreken we kernenergie als bron voor warmte.

Kernenergie is een omstreden energiebron. In de politieke concept verkiezingsprogramma’s 2021-2025 verschijnen voor- en tegenstanders van kernenergie ineens op de agenda. De huidige generatie lijkt weer open te staan voor kernenergie, zoals te zien was op Zondag met Lubach een paar maanden terug. De vorige generatie is echter huiverig. De kernramp van Tsjernobyl in 1986 speelt daarbij een grote rol. Ook het gebruik van kernenergie voor kernwapens en de steeds grotere hoop radioactief afval zijn nadelen. We lijken daarom op een (toepasselijke) tweesplitsing te staan: wél of geen kernenergie als energiebron?

Bron rijksoverheid https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/nucleaire-installaties/

“‘Blik op bronnen’, deel 7: Kernenergie” verder lezen

Op warmtenetten ligt de focus, maar niet op zondagavond

Zondag met Lubach zorgt voor een grappige, kritische blik op de maatschappij. Zo kijkt ook Polderwarmte met plezier, zelfs als het over het over aardgasvrije wijken gaat. Net als Lubach leren wij stap voor stap hoe het beter kan en maken wij ons ook zorgen: hoe verhogen we het tempo van het aardgasvrij maken van Nederland? Polderwarmte weet één ding zeker: het tempo gaat niet omhoog met het uitsluiten van mogelijkheden.

De schrik zit er goed in bij Lubach: een warmtepomp kost ruimte en geld. Verwend als we zijn met gas, is dit wellicht een eye-opener voor velen. Een warmtepomp is misschien niet altijd een ideale oplossing, maar, afhankelijk van de situatie, kan het vaak ook goede een duurzame oplossing zijn. Polderwarmte is een groot voorstander van een collectieve oplossing met een kleine warmteaansluiting in huis en een stuk minder hoge kosten. Afhankelijk van de situatie kost een netaansluiting tussen de 2000 en 4510 volgens Autoriteit Consument & Markt. Dat is lager dan de kosten van Henk en Ingrid met de warmtepomp en goedkoper dan de isolatiemaatregelen die Lubach oppert. “Op warmtenetten ligt de focus, maar niet op zondagavond” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 6b: Biowarmte

Polderwarmte weegt in de rubriek ‘Blik op bronnen’ de voor- en nadelen van warmtebronnen af. In deel 6a keken we vooral naar biogas. In deze blog bespreken we biowarmte.

Wat is biowarmte?

De warmte die vrijkomt bij het verbranden van biomassa is een bruikbare warmtebron voor een slim, groen warmtenet. Nu we hebben besloten om Nederland aardgasvrij te maken, moeten we kijken naar alternatieve warmtebronnen die we tot onze beschikking hebben. Innovaties zijn belangrijk in de energietransitie en tegelijkertijd zullen we aan de slag moeten met wat we hebben. Iedere gemeente heeft te maken met snoeiafval, tak- en tophout waar ze van af moeten. Het laten rotten, in de openlucht verbranden of exporteren van biomassa geeft net zo veel en in veel gevallen zelfs veel meer, uitstoot. Polderwarmte is van mening dat we het onder strenge voorwaarden nu beter kunnen gebruiken. Zodra er ook in Nederland meer hoogwaardige toepassingen voor het resthout zijn, bouwen we het gebruik daarvan voor verwarmen uiteraard onmiddellijk weer af.  Door de biomassa gecontroleerd te verbranden in een bio-energie-installatie verwarm je het water voor een warmtenet, waarmee je kantoren en huizen duurzaam kan voorzien van warm tapwater en verwarming.

Transitiebrandstof

Polderwarmte ziet biomassa als transitie-brandstof. We zijn nog niet in de luxe positie om duurzame warmtebronnen uit te sluiten. De NVDE berekende dat op dit moment slechts 8% van de totale energievraag duurzaam is. Dat percentage moet snel omhoog en dus is biomassa als warmtebron een noodzakelijke transitiebrandstof. Eenmaal opgestart met biomassa kunnen warmtebedrijven steeds meer andere duurzame warmtebronnen toevoegen en zo biomassa snel weer afbouwen. Binnen afzienbare tijd zal biomassa alleen dienen als warmtebron voor back-up of bij piekbelasting. “‘Blik op bronnen’, deel 6b: Biowarmte” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 6a: Biomassa/biogas

De energietransitie komt langzaam maar zeker op gang, maar welke warmtebronnen zijn het meest geschikt? In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Op dit moment zijn er nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. We moeten daarom niet zomaar warmtebronnen uitsluiten zonder eerst de belangrijkste voor- en nadelen op een rij te zetten. Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en duurzaam blijft? Polderwarmte bespreekt in de komende twee blogs biomassa in de vorm van biogas(6a) en biowarmte(6b). “‘Blik op bronnen’, deel 6a: Biomassa/biogas” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 5c: Aquathermie/TED

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Er zijn nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. Groene stroom en isolatie zijn ook heel belangrijk voor de energietransitie; fossielvrije ruimteverwarming heeft echter een veel grotere invloed op de aanpak van de klimaatproblematiek. We moeten daarom niet zomaar warmtebronnen uitsluiten. Polderwarmte focust in deze rubriek op de vraag, welke warmtebronnen haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.

Eerder hebben we het gehad over TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) en TEA (Thermische Energie uit Afvalwater link). In deze blog zullen we aquathermie verder behandelen met TED: Thermische Energie uit Drinkwater.

TED

In Nederland is de infrastructuur voor drinkwater goed geregeld. Dat betekent dat door heel Nederland leidingen met drinkwater lopen. Dat is gunstig, want hier kan koude en warmte van onttrokken worden. Net zoals bij TEA en TEO is ook deze leiding van een bepaalde temperatuur die warmer of kouder is dan de omgeving.  In de winter kan er bijvoorbeeld kou uit het water onttrokken worden, zoals Sanquin in Amsterdam doet. Zie het plaatje van Trouw hieronder. “‘Blik op bronnen’, deel 5c: Aquathermie/TED” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 5b: Aquathermie/TEA

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Er zijn nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. Groene stroom en isolatie zijn ook heel belangrijk voor de energietransitie; fossielvrije ruimteverwarming heeft echter een veel grotere invloed op de aanpak van de klimaatproblematiek. We moeten daarom niet zomaar warmtebronnen uitsluiten. Polderwarmte focust in deze rubriek op de vraag, welke warmtebronnen haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.

Eerder hebben we het gehad over TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater). In deze blog zullen we aquathermie verder behandelen met TEA: Thermische Energie uit Afvalwater. TEA bestaat uit twee onderdelen: enerzijds de warmte uit het water dat je huis/bedrijf verlaat (riothermie), en anderzijds de warmte uit gezuiverd afvalwater (effluent).

Riothermie

Dertig procent van de energie in warm water vertrekt weer via de gootsteen. Denk bijvoorbeeld aan het water van een warme douche of de (af)was. Het riool bevat dus (relatief) warm water. Het is zonde om deze warmte niet nog een keer te gebruiken. Enigszins versimpeld kun je je voorstellen dat er een watervoerende laag naast het warme riool ligt. Dat water wordt verwarmd door de warmte van het riool en kan vervolgens met een warmtepomp verwarmd worden naar de temperatuur om huizen te verwarmen en warm tapwater te bieden. Advies- en ingenieursbureau Tauw laten het zien in een dit filmpje:

Een kans hierbij is dat (graaf)werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. De aanleg of renovatie van een riolering kan bijvoorbeeld in overleg tussen gemeenten en warmtebedrijven wellicht tegelijkertijd plaats vinden met de aanleg van een warmtenet, zodat wegen niet twee keer open hoeven. “‘Blik op bronnen’, deel 5b: Aquathermie/TEA” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 5a: Aquathermie/TEO

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Er zijn nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. Groene stroom en isolatie zijn ook heel belangrijk voor de energietransitie; fossielvrije ruimteverwarming heeft echter een veel grotere invloed op de aanpak van de klimaatproblematiek. We moeten daarom niet zomaar warmtebronnen uitsluiten. Polderwarmte focust in deze rubriek op de vraag, welke warmtebronnen haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.

Nederland staat bekend om de omgang met het water. Waterbeheer zorgt voor het beschermen van land, maar ook voor het soms vol laten lopen van polders. In de energietransitie kan Nederland een nog  betere waterbeheerser worden door energie uit water te onttrekken, ook wel aquathermie genoemd. Aquathermie is te verdelen in drie vormen: TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater), TEA (Thermische Energie uit Afvalwater) en TED (Thermische Energie uit Drinkwater). In deze blog zal dieper ingegaan worden op TEO. Later deze week zullen TEA en TED volgen. “‘Blik op bronnen’, deel 5a: Aquathermie/TEO” verder lezen

Biomassa: niet óf maar hoe

Afgelopen week werd een deel van de Tweede Kamer ingelicht door experts over de toekomst van biomassa. Vrijdag kwam het besluit van de Kamer: subsidie voor biomassa wordt afgebouwd. Voor biomassa voor elektriciteit wordt geen subsidie meer verstrekt en voor warmte producerende installaties bouwt de overheid de subsidie geleidelijk af. Wél blijft er een deur open voor biomassasubsidies voor de pieklast van een warmtenet. Polderwarmte vraagt zich af: welke invulling geeft de gemeente dan aan de lokale bio-grondstoffen?

Op dit moment wordt gft-afval en hout uit bosbeheer in de open lucht verbrand, geëxporteerd voor verbranding in bio-energie-installaties in het buitenland, of het blijft liggen. Als dit de alternatieven blijven voor het duurzame gebruik in biomassa-installaties, zal de uitstoot gelijk blijven. Tijdens verrottingsprocessen komt namelijk ook uitstoot vrij en het laten liggen van al het resthout is ongezond voor het bos. Bij verbranding of export komt er zelfs extra uitstoot vrij. Daarom zou de discussie volgens Polderwarmte op een ander niveau gehouden moeten worden: niet óf maar hoe gaan we de lokaal beschikbare biomassa beter gebruiken? Welke beperkingen leggen we op voor het duurzaamste eindresultaat? “Biomassa: niet óf maar hoe” verder lezen

Geen ‘lauwe lucht’ voor meeuwen, maar warmte in kantoor en huis

Het populaire tv-programma Zondag met Lubach wist afgelopen zondag voor reuring te zorgen met de uitzending over datacenters. Kort samengevat: Lubach zet vraagtekens bij het datacenter van Microsoft bij Wieringermeer omdat de groene stroom uit 82 windmolens ook gebruikt had kunnen worden voor 370.000 huishoudens. Polderwarmte vindt dit te kort door de bocht en snapt dat er belangrijke procedurele en geografische nuances achter dit verhaal zitten en mengt zich liever niet in deze discussie. Bovendien gaan we liever over tot actie. “Geen ‘lauwe lucht’ voor meeuwen, maar warmte in kantoor en huis” verder lezen

‘Blik op bronnen’, deel 4: Asfaltwarmte

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen tegen elkaar af. Op dit moment zijn er geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel actie nodig. Alle duurzame warmtebronnen komen daarom van pas voor de versnelling van de warmtetransitie. Polderwarmte kijkt in deze rubriek welke warmtebronnen haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.

Asfaltwarmte

Nederland heeft zijn infrastructuur goed op orde. De steden zijn eenvoudige te bereiken via geasfalteerde snel- en provinciale wegen. Dit asfalt warmt op door de zon en door frequent gebruik van auto’s die eroverheen razen. Er is al vaak geëxperimenteerd met deze manier van warmteopwekking. Door slimme technologieën wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe deze warmte het water van warmtenetten kan verwarmen. Een top-idee zou je denken, maar er zitten wat haken en ogen aan. “‘Blik op bronnen’, deel 4: Asfaltwarmte” verder lezen