Het eerlijke verhaal over de energietransitie

Elektriciteit, duurder dan u denkt. Warntenet de oplossing?
Elektriciteit, duurder dan u denkt

Onlangs kwam de Volkskrant met een bericht: De energietransitie pakt flink duurder uit.  Consumenten en bedrijven gaan 92 procent meer betalen voor elektriciteit en aardgas. Oorzaak? De afhankelijkheid van aardgas. Dat klinkt vreemd, omdat we zo hard werken om zoveel mogelijk over te schakelen op elektriciteit. Maar wat blijkt: door een toenemende behoefte aan elektriciteit hebben we aardgas nodig. Wind en zon zijn niet altijd beschikbaar en schaars en voor het maken van elektriciteit en dus hebben we aardgas nodig voor het produceren van elektriciteit. Aardgas wordt de komende jaren duurder en zwaarder belast met een hogere CO2 heffing. Zelfs als centrales deels draaien op groene waterstof zal de stroom duur betaald worden, omdat groene waterstof voorlopig schaars en kostbaar is en ook de grijze waterstof wordt gemaakt van …. jawel…. aardgas. Daarnaast moeten gascentrales open blijven om pieken op te vangen en als backup voor donkere of windstille dagen.

Huurders en kopers

Consumenten krijgen te maken met hogere elektriciteitsrekeningen en er gaat een verschil ontstaan tussen woningeigenaren en huurders. Als een warmtepomp de functie van aardgas overneemt betekent dat ook een aanzienlijke groei van de elektriciteitsrekening. Een woningeigenaar kan ervoor kiezen om zonnepanelen aan te schaffen om tegenwicht te bieden aan de groeiende kosten voor elektriciteit. Een huurwoning heeft die mogelijkheid eigenlijk niet, waardoor er een extra probleem ontstaat voor  zo’n 30% van de woningen in Nederland met veel bewoners uit de minder vermogende doelgroep. In het artikel van de Volkskrant wordt aangegeven dat dit het draagvlak onder de energietransitie bedreigt, maar een groter gevaar is wellicht de energiearmoede. Sinds de stijging van de aardgasprijzen is dit ontstaan maar door de toenemende prijs van elektriciteit zal dit niet minder worden. Een kloof in de maatschappij dreigt. Lees verder “Het eerlijke verhaal over de energietransitie”

Goed parkmanagement is het halve verduurzamingswerk

Bedrijventerrein en parkmanagement

Veel partijen hebben een rol in de energietransitie en de rol van parkmanagement is er eentje om bij stil te staan. Parkmanagement heeft een grote taak als het gaat om de randvoorwaarden op een bedrijventerrein. Duurzame energie is daarbij een nieuwe randvoorwaarde die meer en meer van betekenis wordt.

Parkmanagement

Het doel van parkmanagement is om de kwaliteit van het gebied te verbeteren, de economische activiteit te stimuleren en de leefbaarheid te vergroten door middel van gezamenlijke inspanningen en gecoördineerd beheer. Parkmanagement kan verschillende belanghebbenden zoals bedrijven, pandeigenaren en gemeente bij elkaar brengen om samen te werken om gemeenschappelijke doelen te realiseren. Het is essentieel in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur en gemeenschappelijke voorzieningen. Parkmanagement kan beveiligingsmaatregelen treffen en de marketing en promotie van het bedrijventerrein uitvoeren, bijv. om investeerders te trekken. Op het gebied van duurzaamheid speelt parkmanagement in toenemende mate een belangrijke rol. Parkmanagement kan duurzame initiatieven bevorderen, bijvoorbeeld als het gaat om energie-efficientie, afvalbeheer en milieubeschermende maatregelen. Lees verder “Goed parkmanagement is het halve verduurzamingswerk”

Kan ik beter kiezen voor een WKO, of is een warmte-aansluiting toch de beste optie?

WKO of Warmtenet

In de energietransitie moeten veel keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld de keuze om de cv-ketel te vervangen door een duurzaam alternatief. Het zijn nieuwe keuzes die moeten worden gemaakt. Het is een uitdaging op zich om overzicht te hebben op alle mogelijkheden en om alle voors en tegens naast elkaar te kunnen zetten. In dit artikel zetten we die afwegingen om te kiezen voor een WKO of voor aansluiting op een warmtenet voor u op een rij. 

Hoe werkt een WKO?

Een WKO-installatie is koude en warmtevoorziening voor een pand. In de wintersituatie levert de warmtepomp warmte aan het gebouw en tegelijkertijd wordt het water uit de bron afgekoeld. De bron is de grondwaterlaag tussen 50 – 200 meter diep. Dit afgekoelde water wordt in de zomersituatie weer gebruikt om het pand te koelen. Dat het gebruik van een WKO aandacht en expertise vergt, blijkt wel uit de vele voorbeelden van WKO’s die storingen hebben en niet goed functioneren. Voor het goed functioneren van een WKO moet de bron namelijk (niet alleen technisch maar vaak ook voor de wet) in balans zijn. De WKO moet evenveel warmte leveren als dat deze koude levert. In de praktijk is er vaak sprake van een disbalans. Dat zorgt er ook voor dat na een bepaalde periode de bron niet meer optimaal functioneert. Kortom een goedwerkende WKO-installatie vereist goede aanleg, onderhoud en balans.  

Een ander belangrijk punt is dat voor een WKO bij bestaande bouw het gebouw moet worden aangepast en meestal moet ook het bestaande verwarmingssysteem in het gebouw worden vervangen. Bij nieuwbouw kan hier al in het ontwerp rekening mee worden gehouden. Voor een warmtenetaansluiting in de bestaande bouw zijn meestal geen of weinig aanpassingen nodig aan het het gebouw, noch aan het bestaande verwarmingssysteem en bij nieuwbouw, kan ook in het ontwerp rekening worden gehouden met de mogelijkheden van het warmtenet. 

Een warmtenet werkt fundamenteel anders. Warmte en koude zijn daarbij twee verschillende trajecten en hoeven daardoor niet onderling in balans te zijn. Dat maakt de kosten voor een warmteaansluiting in combinatie met een koude-oplossing moeilijk te vergelijken. Lees verder “Kan ik beter kiezen voor een WKO, of is een warmte-aansluiting toch de beste optie?”

De digitale toekomst is warm

De digitale toekomst

Onlangs publiceerde de branche van IT en communicatietechnologie, een rapport met advies aan de politiek. Daarin 7 adviezen om af te wegen in toekomstig beleid. En, als je dat zo op een rij ziet, wordt duidelijk: ook de toekomst is digitaal en daar moeten we aandacht voor hebben en beleid op maken om duidelijk te hebben hoe we daarmee om willen gaan. Met het advies rapport vraagt de sector aandacht van de politiek om hierin verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te ontwikkelen.

Als economische activiteit is de sector ook een factor waar rekening mee gehouden moet worden. De sector gebruikt energie, neemt ruimte in, biedt werkgelegenheid en creëert economische waarde. Een nieuwe economische waarde die de aandacht van Polderwarmte heeft, is dat de sector ook warmte genereert. Warmte die gebruikt kan worden om de oude fossiele warmte die wordt gemaakt met aardgas te vervangen. Warmte die via een warmtenet kan worden gebruikt om een ander maatschappelijk doel te dienen: het versnellen van de energietransitie. Eerder was het gebruikelijk voor bedrijven om elk een eigen dataopslag te hebben, met mainframes ergens in een computerruimte. Met de komst van pc’s en laptops werd dat anders en waren er servers die in datacenter werden gehost. De eisen aan continuïteit van de systemen en beveiliging zijn door de jaren heen groter geworden en daar past een meer professionele omgeving bij, om aan die eisen te voldoen. De warmte die eerder heel decentraal en daardoor niet bruikbaar vrij kwam, is nu door de concentratie van servers op een verzamellocatie voldoende om economisch te kunnen worden gebruikt en spreken we van datathermie als bron voor een warmtenet.

Vestigingslocatiestrategie

In de regio Haarlemmermeer zijn veel datacenters gehuisvest. Het bouwen van een datacenter gaat gepaard met bouwkundige eisen en het leggen van kabels. De vestigingsplek is een strategische keuze en het verhuizen van een datacenter naar een andere locatie is complex. Een datacenter is zo gezien een lokale factor. De vraag naar warmte is ook een lokale factor. Bij de warmtenetten die Polderwarmte in de regio ontwikkelt, hebben we de verbinding met de sector gemaakt. De restwarmte van de datacenters kunnen en willen we uitkoppelen. Dat doen we samen met de sector, vanuit een gezamenlijk gevoeld belang voor een duurzame toekomst.

Het 8e advies

Wat ons betreft kan het advies van de sector nog wel met een 8e advies worden aangevuld. Het advies dat de sector veel te bieden heeft op het gebied van de energietransitie. Warmte die ook nog veelal groen is opgewekt, omdat de sector ernaar streeft om duurzame energie te gebruiken. Datathermie is een duurzame warmtebron, waarbij geldt dat we voor een succesvolle energietransitie alles nodig zullen hebben. Deze bron dus ook. Het 8ste advies is dan ook: maak de verbinding tussen de IT en communicatietechnologie sector en de ontwikkelaars van warmtenetten. Dan wordt de digitale toekomst ook warm.

Circulariteit en duurzaamheid is dat hetzelfde

Is warmte circulair?

Op 6 oktober doen we mee met C the future, een event over circulariteit, innovatie, digitalisering & skills. Dat zet ons natuurlijk aan het denken: Onze warmte is niet digitaal te maken. We zijn wel heel innovatief met onze warmteoplossing en de zelflerende ICT die daarachter zit; wij zetten daar al onze skills voor in. Maar: is onze warmte circulair? Een mooie vraag!

Warmtebronnen en duurzame warmte

Dat onze warmte duurzaam is, is geen vraag, het is een gegeven. Warmtenetten die worden ontwikkeld door de partners van Energie voor Elkaar – waar Polderwarmte onderdeel van is – behoren steevast tot de top 3 van meest duurzame warmtenetten in Nederland. Warmtenetten in Nederland die al enige tijd bestaan, maken vanuit het verleden nog gebruik van bijvoorbeeld aardgas om warmte te maken. Maar voor Polderwarmte geldt dat de bronnen van warmte die we hiervoor gebruiken innovatief en duurzaam zijn. Zo maken we gebruik van datathermie, en restwarmte die vrij komt uit industriële processen, bijvoorbeeld bij de productie van groene waterstof. Lees verder “Circulariteit en duurzaamheid is dat hetzelfde”

Warm!

Naar het zonnige zuiden. Dat is toch al lang onze gedroomde vakantiebestemming voor de zomerperiode. Een lekker warme omgeving om eens goed bij te tanken, zodat je er weer tegen kunt als de winter komt. De route du soleil, de route naar de zon heeft elke zomer te maken met verkeersdrukte: meer auto’s wilden die route volgen dan de capaciteit toeliet met enorme files als gevolg. Dat doet ons natuurlijk meteen denken aan die andere congestie: die van het elektriciteitsnet.

De groei van zon op dak is in Nederland enorm geweest de laatste jaren. Dat succes heeft ook een keerzijde, want er is steeds meer sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op het energienet. Op zonnige winderige dagen is er een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit en op donkere koude dagen is er een tekort. Hoe mooi zou het zijn als we dat overschot konden gebruiken voor momenten dat er een tekort ontstaat. “bijtanken” in de zomer en gebruiken in de winter.

Seizoensopslag is een onderwerp waar belangstelling voor is, maar dat in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Een warmtenet kan echter nu al een deel van deze functie vervullen. Elektriciteit kan worden omgezet in warmte en warmte kan wel gedurende enige tijd worden opgeslagen: zon overdag levert elektriciteit, die je ’s avonds als het frisser wordt kunt gebruiken in de vorm van warmte. Daarmee wordt de onbalans tussen vraag en aanbod op de dag verminderd en ontstaat er weer flexibiliteit in het energienet. Dat constateren onderzoekers van o.a. KWR Water Research en CE Delft. Als we duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen combineren met warmteopslag wordt het elektriciteitsnet flexibeler en dalen de kosten. Elektriciteit die in tijden van overschot wordt opgewekt, heeft namelijk een lagere prijs. Als die in warmte kan worden omgezet, behoudt het wel een waarde – want er is een afnemer voor – en wordt de prijs weliswaar lager, maar niet negatief.

Polderwarmte ziet kansen om hierin een rol te spelen in Haarlemmermeer. Als zonnevelden bijvoorbeeld het risico lopen niet door te kunnen gaan omdat er op piekmomenten teveel stroom is, willen wij graag in gesprek over afname daarvan op die momenten. Wij kunnen er dan warm water van maken, of waterstof. Energiedragers die de energie kunnen opslaan om op een later moment te gebruiken. Zo helpen we mee om de netcapaciteit optimaal te kunnen benutten en zonne-energieprojecten toch mogelijk te maken.

Aardwarmte voor gemeentes Haarlemmermeer, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en De Ronde Venen een stap dichterbij (Persbericht)

Opsporingsvergunning Polderwarmte gebied Geothermie

Begin dit jaar werd bekend dat in delen van Noord-Holland en Utrecht grote kansen liggen voor het winnen van warmte door geothermie. Aan diverse partijen zijn hiervoor opsporingsvergunningen toegekend. Een aantal van deze partijen heeft nu de handen ineengeslagen, waardoor het succesvol ontwikkelen van deze duurzame warmtebron in gemeentes Haarlemmermeer, Amstelveen, Uithoorn,  Aalsmeer en De Ronde Venen een stap dichterbij komt. De partijen die de samenwerking hiervoor aangaan zijn Hightree Energy, IPS Geothermal, Energie voor Elkaar en Tullip Energy. De partijen hebben elk hun specifieke inbreng in dit samenwerkingsverband.

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is duurzame warmte die is opgeslagen in de diepe ondergrond (tussen de 500 en 4.000 meter). Het warme water wordt omhoog gepompt en kan worden gebruikt om gebouwen die zijn aangesloten op een warmtenet te verwarmen. De warmte is ook geschikt voor de glastuinbouw. Het afgekoelde water gaat daarna terug in de ondergrond en warmt daar van nature weer langzaam op. Aardwarmte kan op grote schaal voor verduurzaming zorgen. Het gebied waar het samenwerkingsverband naar aardwarmte gaat speuren en de geschiktheid van de aardlagen gaat checken, beslaat meerdere gemeenten en kan vele duizenden huishoudens en zakelijke afnemers een alternatief voor aardgas bieden.

De deelnemers

Hightree Energy representeert binnen de samenwerking de glastuinbouw, die door deze participatie de verduurzaming van de sector kan versnellen. IPS Geothermal heeft wereldwijd veel ervaring met projecten op het gebied van geothermie, Tullip Energy Exploration & Development is toonaangevend op het gebied van winning van olie en gas, mijnbouw en ontwikkeling van geothermie en Energie voor Elkaar is deelnemer vanwege de kennis op het gebied van ontwikkeling van duurzame warmtebronnen t.b.v. toepassing in warmtenetten.

Nico Kuipers namens Tullip Energy: “Samenwerking met specialisten is essentieel om geothermie succesvol te kunnen ontwikkelen. Daarvoor is zowel de technische expertise voor het boren nodig, als ook kennis op het gebied van diepe aardlagen. Ook de kennis en ervaring om de warmte die gewonnen wordt ook daadwerkelijk te kunnen benutten mag in een samenwerking niet ontbreken.

Valentijn Kleijnen: “Het platform Energie voor Elkaar omvat verschillende bedrijven met elk een eigen taak bij de ontwikkeling en realisatie van warmtebronnen en bij het leveren van warmte aan afnemers via een warmtenet. Energietransitie Support is bijvoorbeeld een ontwikkelbedrijf binnen het platform Energie voor Elkaar en de vergunninghouder van dit project. Warmtebedrijf Polderwarmte is in deze regio onze partner voor ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het warmtenet. De insteek is om zo snel mogelijk warmtenetten te ontwikkelen van enige omvang en waar mogelijk ook te beginnen met het benutten van de aanwezige restwarmte van  datacenters en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op die manier zorgen we ervoor dat de benodigde infrastructuur en afname van warmte al geregeld is. Als de aardwarmte inderdaad wordt aangetroffen kan deze ook direct gebruikt worden door levering van deze duurzame warmte via een Slim Groen Warmtenet. Lees verder “Aardwarmte voor gemeentes Haarlemmermeer, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en De Ronde Venen een stap dichterbij (Persbericht)”

Polderwarmte mag warmtenet Waarderpolder ontwikkelen (persbericht)

Waarderpolder krijgt een warmtenet

Polderwarmte mag voor de Waarderpolder een warmtenet ontwikkelen en gaan exploiteren. Het doel is dat in 2040 minimaal 80% van de daar gevestigde bedrijven op dit duurzame warmtenet is aangesloten. Na het doorlopen van de officiële aanbestedingsprocedure die door de gemeente Haarlem en de Industriekring Haarlem in het voorjaar van 2022 is uitgeschreven, is de keuze gevallen op het consortium onder leiding van Polderwarmte. Lees verder “Polderwarmte mag warmtenet Waarderpolder ontwikkelen (persbericht)”

Duurzaam warm in de kas

We gaan voor duurzaam! Dat is ons maatschappelijk antwoord op de klimaatverandering, die wordt veroorzaakt door CO2 uitstoot. We spelen daar allemaal een rol in: consumenten, bedrijven, overheden. Consumenten hebben de opdracht om hun woningen aardgasvrij te maken en een alternatief te kiezen voor de verwarming van de woningen en het tapwater, en voor het koken. Voor bedrijven is de uitdaging voor elke sector anders. De glastuinbouw bijvoorbeeld.

 De sector

De glastuinbouwsector is groot geworden doordat wij in Nederland heel goed in staat zijn om op een kleine schaal veel te kunnen verbouwen: bloemen en gewassen voor consumptie. Bovendien zijn we in staat om die heel snel in de wereld te kunnen bezorgen. De omstandigheden waren goed: goedkoop aardgas en een fantastische logistieke keten: veilingen voor de handel en aansluiten transport. Het telen van groenten, bloemen en planten in kassen gebeurt al 100 jaar. Inmiddels is de professionele glastuinbouw in Nederland gegroeid tot wel ruim 3.000 glastuinbouwbedrijven die een ruimte innemen van 17.000 voetbalvelden groot. De glastuinbouwsector draagt met € 7,3 miljard bij aan de economische groei van de Nederlandse economie en biedt werkgelegenheid aan 82.000 mensen met pieken in de zomer tot bijna 114.000 mensen. Voor de glastuinbouw is de uitdaging groot, want energie is een wezenlijk onderdeel van het productieproces. De ambitie is om voor 2040 klimaatneutraal te zijn. Lees verder “Duurzaam warm in de kas”