Wat bedoelen jullie met bio-energie?

Bio-energie is energie uit biogrondstoffen, wat voor ons betekent dat we  werken met gecertificeerde lokale houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud binnen straal van 150 kilometer.

Voor een deel van de warmte die wij opwekken in de hybride energie installatie, gebruiken wij  gecertificeerde lokale houtige biogrondstoffen. Dit bestaat uit houtige restproducten uit de houtoogst en knip- en snoeimateriaal uit tuinen en parken en langs (spoor)wegen en water.
Voor het overige deel gebruiken we wat overblijft als er hout geoogst wordt door terreinbeheerders. Het beste hout gaat naar de productie van planken en voor het maken van andere houten producten. Wat overblijft is tak- en top-hout wat nergens voor gebruikt kan worden. Dit wordt kleingemaakt en voor een deel gebruikt als biogrondstoffen, het andere deel blijft achter in het bos. Polderwarmte zorgt er voor dat de gebruikte biogrondstoffen zijn gecertificeerd door Better Biomass, erkend door de Europese Commissie als vrijwillig schema om naleving van de verplichte duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan te tonen.

Voor meer informatie over Bio-energie kunt u ook onze blogs lezen over Biomassa en Biowarmte