Gebruik biomassa halveert kosten klimaatdoelen

Het huidige klimaatbeleid stelt eisen aan gemeenten, bedrijven en inwoners. Deze eisen kosten geld en subsidies, maar het totale kostenplaatje is lastig uit te rekenen. De uitkomst is vaak afhankelijk van het achterliggende belang. Dit zorgt voor uiteenlopende rekensommen. Zo stelt FvD op haar website dat het tot 2050 in totaal zeker 1000 miljard gaat kosten. Aan de andere kant staat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat op basis van het energieakkoord van 2013 stelt, dat het gaat om nauwelijks meer dan 1 miljard euro per jaar.

De Volkskrant bestempelt een ander onderzoek van het PBL uit 2017 als ‘dichtst bij het totaalplaatje’. Hieruit volgt het kostenplaatje van zo’n 20 à 25 miljard euro in het jaar 2050 als de broeikasuitstoot met 95% zou worden verminderd. Twee belangrijke voorwaarden: “mocht Nederland afzien van het inzetten van biomassa én van het opbergen van CO2 in oude gasvelden (CCS), dan zouden de kosten in het jaar 2050 kunnen verdubbelen tot 50 miljard euro. En dan zouden de totale kosten over de hele periode ook kunnen verdubbelen.” Opnieuw een rekensommetje naar de kosten, maar waar blijven de opbrengsten in het totaalplaatje?

Het klimaatbeleid moet natuurlijk in eerste plaats iets opleveren. Een beter klimaat door een fossielvrije samenleving is daar niet de minste van. Ook economisch levert het beleid en de daarvoor te maken kosten veel op. Wij kijken daarom uit naar de berekeningen die naast de kosten ook de opbrengsten in kaart brengen. Polderwarmte is ervan overtuigd dat duurzaam niet duur is, maar lucratief voor de meesten van ons. Met Slimme Groene Warmtenetten richten wij ons op betaalbare verduurzaming.

Warmtenetten (met bronnen als restwarmte, wind- en zonne-energie èn biomassa) zijn essentieel om de energietransitie nu, betaalbaar te houden. We moeten nu stappen maken om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd innovatie blijven stimuleren om nog minder uitstoot en duurzamere verwarming en koeling te kunnen realiseren. Biomassa is een van de weinige duurzame warmtebronnen die voor een constante warmtelevering kan zorgen. Andere bronnen zijn afhankelijk van weers- of omgevingsomstandigheden. Polderwarmte bouwt hybride installaties en warmtenetten, zonder schadelijke uitstoot en zonder fossiele brandstoffen.

Moeten we wachten tot elke oplossing voor oplossing van de klimaatproblematiek 100% perfect is? Nee, de klimaatopgave en de onzekerheid over de perfecte route is te groot om in de tussentijd maar door te gaan met het verbruiken van fossiele brandstoffen. Begin vandaag, leer gaandeweg en blijf verbeteren. Dat doen wij ook. De planeet aarde verdient dat.