‘Blik op bronnen’, deel 3: Afvalwarmte

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen tegen elkaar af. Op dit moment zijn er geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel actie nodig. Alle duurzame warmtebronnen komen daarom van pas voor de versnelling van de warmtetransitie. Polderwarmte kijkt daarom deze rubriek welke warmtebronnen haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.

Afvalwarmte

Afvalwarmte is de warmte die afkomstig is van de verbranding van restafval. In twaalf afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) in heel Nederland wordt jaarlijks 7,6 miljoen ton restafval verbrand, waardoor er energie en warmte vrijkomt. Het overgebleven restproduct kan worden ingezet in de wegenbouw, waardoor zo’n 85% van het afval nuttig gebruikt wordt. Een alternatief voor verbranding is het storten van afval. Dit is slecht idee: het kan grote schade aanrichten aan milieu en bodem en kan stankoverlast geven.

Wat is restafval?

Een belangrijke vraag bij afvalwarmte is wat restwarmte precies inhoudt. Polderwarmte is voorstander van recyclen, want afvalverbranding kan, afhankelijk van wát en hoe er verbrand wordt, tot overlast en emissie leiden. Het scheiden van afval is steeds meer de norm, maar nog steeds scheidt niet iedere gemeente nauwkeurig zijn afval. Papier, glas, plastic, blik en batterijen bijvoorbeeld, kunnen goed hergebruikt worden. Daarentegen is snoeiafval bijvoorbeeld, zoals tak- en top hout, niet te recyclen en ook nog niet goed opnieuw in te zetten. Een deel kan blijven liggen wegrotten om voor de nodige biodiversiteit te zorgen, maar met het overschot kan duurzame warmte geproduceerd worden: lokaal, duurzaam en door filters met weinig emissie, vergelijkbaar met de minimale uitstoot van aardgas. Er blijft altijd restafval over waar niets mee gedaan wordt en dan is het duurzaam om dat te gebruiken.

Polderwarmte

“Als er afval verbrand moet worden, laten we de warmte die daarbij vrijkomt dan gebruiken”, vindt Polderwarmte. Hierbij is het van belang dat de warmte van verbranding van restafval komt, dat geen betere bestemming kent en dat niet geïmporteerd wordt uit andere landen. De warmte kan gekoppeld worden aan een slim groen warmtenet. Zo douche je warm door het ingezamelde, gescheiden restafval.

Voordelen
  • Fossielvrij
  • Er is altijd restafval beschikbaar zonder bestemming
  • Uitstoot goed in te perken door filters
  • Restproduct van verbrand afval is te recyclen
Nadelen
  • Veel kwaliteitscontrole nodig
  • Kwaliteit is seizoensgebonden
  • Eventuele stank/rook bij slechte kwaliteit
  • Afvalcentrales gebruiken veel stroom