Duurzaam verwarmen in Zwanenburg: comfortabel, betaalbaar en zorgeloos klaar voor de toekomst

Goed nieuws! Polderwarmte biedt de mogelijkheid om de woningen in Zwanenburg aan te sluiten op hun slimme groene warmtenet. Zo kunt ook u straks beschikken over duurzame en toekomstbestendige fossielvrije warmte. Als er voldoende bewoners geïnteresseerd zijn in een aansluiting op het warmtenet, wil Polderwarmte in 2024 starten met de aanleg. De komende maanden zal Polderwarmte in Zwanenburg onderzoeken of er voldoende belangstelling is om met dit collectieve systeem mee te doen, want alleen bij voldoende deelnemers kan het doorgaan. 

Interessepeiling

Van 19 september 2022 tot en met 14 november 2022 houdt Polderwarmte een interessepeiling in Zwanenburg. Alle bewoners krijgen de mogelijkheid om hun interesse te tonen in een aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte. Hiervoor tekent u een verklaring dat u geïnteresseerd bent. Deze verklaring leidt tot geen enkele verplichting. Indien minimaal 10% van alle bewoners op 14 november interesse heeft getoond, willen we in overleg met de gemeente starten met de volgende fase: de aanbodfase. Tijdens de aanbodfase in 2023 kunnen bewoners zich vervolgens aanmelden voor een warmtenetaansluiting. Als vervolgens tenminste 70% van de bewoners zich inschrijft, willen we in 2024 en 2025 starten met de aanleg van het slimme groene warmtenet. U vindt onder ‘Aanbod’ meer informatie over de voordelen van een aansluiting op een warmtenet. 

Het gebied

Tijdens de interessepeiling kunnen bewoners met een woning in onderstaande wijken interesse tonen in een aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte:

1: Zwanenburg West

2: Zwanenburg Dijk, 

3: Zwanenburg Noordwest

4: Zwanenburg Zuidwest

5: Zwanenburg Noordoost

6: Zwanenburg Zuidoost

7: Zwanenburg Oost

Bent u bewoner van een huurwoning van Ymere? Neem dan contact op met Ymere over de mogelijkheden voor een warmtenetaansluiting. Gebiedskaart interessepeiling Zwanenburg

Energievoorziening gaat drastisch veranderen

Het moet anders met de energievoorziening wereldwijd. We moeten stoppen met het toevoegen van CO2 aan de atmosfeer, want dat is een van de belangrijkste oorzaken van de stijging van de temperatuur op aarde. Daarnaast dreigt onder meer door de crisis met Rusland het gebruik van aardgas onbetaalbaar te worden. Voor Nederland betekent dit dat we voor de enorme uitdaging staan om te stoppen met gebruik van aardgas voor de verwarming van onze huizen, het verwarmen van water en voor het koken. De komende jaren gaan we in Nederland overstappen naar andere technieken. Dat kan een individuele actie zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om mee te doen met een collectief systeem: het slimme groene warmtenet van Polderwarmte.