Warmtenet Zwanenburg stapje dichterbij, voldoende inwoners geïnteresseerd

Eind september 2022 is Polderwarmte in Zwanenburg een voorlichtingscampagne gestart. Het doel hiervan was om bewoners van Zwanenburg te informeren over het belang van duurzaam verwarmen en hoe dat zou kunnen met een aansluiting op een warmtenet. Onderdeel van de voorlichtingscampagne was een interessepeiling. Hierbij werd aan bewoners gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in dit project om in de toekomst mogelijk te kunnen aansluiten. Ruim 50% van de gesproken inwoners gaf aan hierin geïnteresseerd te zijn.

Polderwarmte heeft plannen ontwikkeld om in de komende jaren bedrijven in Haarlemmermeer te voorzien van warmte via een warmtenet. Hierdoor kan aan woningeigenaren in Zwanenburg de mogelijkheid worden geboden om aan te sluiten op het slimme groene warmtenet van Polderwarmte. Meerdere woningen worden daarmee aardgasvrij gemaakt en bewoners krijgen dan de beschikking over duurzame en toekomstbestendige fossielvrije warmte. Dit is een collectieve oplossing en een omvangrijk project, dat alleen doorgang kan vinden als voldoende inwoners voor een warmtenet willen kiezen. Deze interessepeiling geeft hierin een eerste inzicht. Bij een positief resultaat zou Polderwarmte al in 2023 een concreet aanbod willen doen en als ook dan voldoende bewoners het concrete aanbod accepteren, zou in 2024 en 2025 de aanleg kunnen worden gerealiseerd.

Op 14 november 2022 is de interessepeiling succesvol afgerond. Alle bewoners van de 2.800 koopwoningen Zwanenburg zijn geïnformeerd via onder meer een warmtekrant, via informatieavonden, inschrijfavonden en social media. Daarnaast is Polderwarmte langs de deuren gegaan om zoveel mogelijk bewoners te informeren over het belang en de voordelen van een warmtenetaansluiting. De afgelopen periode is met meer dan 700 bewoners van Zwanenburg persoonlijk contact geweest. Meer dan de helft van deze groep bewoners heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het initiatief om een warmtenet voor de Zwanenburgers te ontwikkelen. Ook de dorpsraad en de ondernemersvereniging zijn blij met dit initiatief en vinden het goed dat Zwanenburgers geïnformeerd worden over een alternatief voor de individuele aanpak om de verwarming van de woning te verduurzamen. De meeste woningen in Zwanenburg lenen zich namelijk niet eenvoudig voor individuele oplossingen zoals een warmtepomp. Bewoners vertellen ons dat dit fossielvrij warmtenet daarom mogelijk een goedkoper en beter haalbaar alternatief voor hen is en hopen zo een mogelijkheid te krijgen om de energiecrisis het hoofd te kunnen bieden .

De resultaten van de interessepeiling geven een belangrijk inzicht over hoe de inwoners van Zwanenburg denken over de aansluiting op een warmtenet. Dit positieve resultaat is de motivatie voor Polderwarmte om het onderzoek naar de mogelijkheid om een warmtenet in Zwanenbrug te realiseren, verder voort te zetten. We gaan binnenkort in overleg met de gemeente om de resultaten van deze interessepeiling te bespreken. We hopen Zwanenburg met de verdere ontwikkeling van het warmtenet te kunnen verduurzamen.

Duurzaam verwarmen in Zwanenburg: comfortabel, betaalbaar en zorgeloos klaar voor de toekomst

Goed nieuws! Polderwarmte biedt de mogelijkheid om de woningen in Zwanenburg aan te sluiten op hun slimme groene warmtenet. Zo kunt ook u straks beschikken over duurzame en toekomstbestendige fossielvrije warmte. Als er voldoende bewoners geïnteresseerd zijn in een aansluiting op het warmtenet, wil Polderwarmte in 2024 en 2025 starten met de aanleg.

Interessepeiling

Van 19 september 2022 tot en met 14 november 2022 heeft Polderwarmte een interessepeiling gehouden in Zwanenburg. Alle bewoners hebben de mogelijkheid gehad om vrijblijvend hun interesse te tonen in een aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte. Wij willen in 2023 over gaan tot de aanbodfase. Als vervolgens tenminste 70% van de bewoners dit aanbod accepteert, willen we in 2024 en 2025 starten met de aanleg van het slimme groene warmtenet. U vindt onder ‘Aanbod’ meer informatie over de voordelen van een aansluiting op een warmtenet. 

Inmiddels is de interessepeiling afgerond. Wilt u toch nog uw interesse laten blijken in de komst van een warmtenet in Zwanenburg? Dan kunt u zich nog gewoon aanmelden.

Het gebied

Tijdens de interessepeiling konden bewoners met een woning in onderstaande wijken interesse tonen in een aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte:

1: Zwanenburg West

2: Zwanenburg Dijk, 

3: Zwanenburg Noordwest

4: Zwanenburg Zuidwest

5: Zwanenburg Noordoost

6: Zwanenburg Zuidoost

7: Zwanenburg Oost

Bent u bewoner van een huurwoning? U kunt gewoon uw interesse tonen! Polderwarmte zal in overleg met uw verhuurder, in de meeste gevallen de woningcorporatie Ymere, een mogelijke aansluiting op het warmtenet bespreken. Dit kan dan in een later stadium aan u als huurder worden voorgelegd.

 

Gebiedskaart Zwanenburg

Energievoorziening gaat drastisch veranderen

Het moet anders met de energievoorziening wereldwijd. We moeten stoppen met het toevoegen van CO2 aan de atmosfeer, want dat is een van de belangrijkste oorzaken van de stijging van de temperatuur op aarde. Daarnaast dreigt onder meer door de crisis met Rusland het gebruik van aardgas onbetaalbaar te worden. Voor Nederland betekent dit dat we voor de enorme uitdaging staan om te stoppen met gebruik van aardgas voor de verwarming van onze huizen, het verwarmen van water en voor het koken. De komende jaren gaan we in Nederland overstappen naar andere technieken. Dat kan een individuele actie zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om mee te doen met een collectief systeem: het slimme groene warmtenet van Polderwarmte. 

Heeft u vragen? Wij staan u graag persoonlijk te woord!

Voor persoonlijk advies en al uw vragen kunt u contact met ons opnemen.

U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 09:00 en 18:00 op 0235563125.

Stuur een mail naar campagne@polderwarmte.nl.

Of stuur ons een bericht via social media.