Zwanenburg/Halfweg

Waarom hier?

Halfweg/Zwanenburg: waar oud en nieuw, ambacht en kantoren, hand in hand gaan en elkaar versterken. Een oud bedrijventerrein met eenvoudige en met hippe kantoren wordt gecombineerd met nieuwbouw en infrastructurele vernieuwingen. Neem Sugar City als voorbeeld: prachtige ‘oude’ fabrieken krijgen een moderne invulling. Het lijkt haast een metafoor voor de missie van Polderwarmte: het moderniseren en toekomstbestendig maken van de verwarming van nieuwe en bestaande bouw.

Polderwarmte inventariseerde de mogelijkheden voor een warmtenet in Halfweg/Zwanenburg tijdens het onderzoek naar het realiseren van een verbinding tussen De Liede en Badhoevedorp. Hoewel deze plannen door de actualiteit en een route voor het tracé via Boesingheliede zijn ingehaald, ziet Polderwarmte nog steeds veel potentie in dit gebied. Een aantal grotere afnemers heeft ook al aangegeven interesse te hebben in een aansluiting. Het gebied kent echter een groot aantal mkb’ers met een kleine energieaansluiting (tot 100 kWth).

Daarom is Polderwarmte bezig met het inventariseren van de interesse van het MKB in een warmtenet. Tot 29 september kunnen alle ondernemers hun interesse kenbaar maken via de website. Wij komen ook graag bij u langs voor een schouw om de huidige situatie in kaart te brengen.

Samen met gemeente Haarlemmermeer onderzoeken we de mogelijkheden om de aanleg van een slim groen warmtenet eventueel te combineren met verwachte infrastructurele werkzaamheden. Op 8 december 2020 organiseerden we daarom gezamenlijk een kennismaking met ondernemende eigenaren en huurders op de bedrijventerreinen De Weeren en Halfweg. Momenteel heeft gemeente Haarlemmermeer om inspraak gevraagd op haar Concept Warmtevisie; tot 21 juni kon u daarop reageren.

Halfweg/Zwanenburg en Polderwarmte

warmteBronnen

Halfweg/Zwanenburg biedt met een grote bakkerij en datacenters in de buurt veel potentie om duurzame restwarmte te gebruiken. De vries- en koelinstallaties van de bakkerij bijvoorbeeld, moeten hun warmte kwijt. Hoe mooi is het, als we die warmte omzetten naar verwarming en verwarmd tapwater voor de directe omgeving? Het kan, maar het kan nog niet uit, dus we zoeken verder met elkaar. Om voor betrouwbare, leveringszekere warmte te kunnen zorgen, gaat Polderwarmte ook een hybride installatie inzetten op De Liede. Deze biedt een combinatie van zonnewarmte, bio-warmte uit duurzame lokale bio-grondstoffen en een warmtepomp en zorgt er daarmee voor dat het warmtenet te allen tijde warmte kan leveren. En we onderzoeken de mogelijkheden voor aquathermie, warmte uit oppervlaktewater.

warmteDistributie

De realisatie van de ondergrondse de verbinding tussen De Liede en Amsterdam, via Boesingheliede, zorgt voor een stabiel en rendabel warmtenet, dat redelijk snel en makkelijk uitgebreid kan worden naar Zwanenburg/Halfweg, als zich genoeg geïnteresseerde afnemers melden.

Samen met de gemeente, grondeigenaren en andere partijen zoals afnemers, bepalen we de meest efficiënte route voor de warmteleidingen, die zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Zo is er pas een mooie asfaltweg in De Weeren aangelegd die we natuurlijk liever niet willen openbreken.

warmteAflevering

Polderwarmte is al met een flink aantal partijen in gesprek voor een aansluiting op het warmtenet. Een deel van deze panden zijn ook al technisch geschouwd en geschikt bevonden. Halfweg/Zwanenburg kenmerkt zich echter door vele kleinere partijen. Voor hen moet het ook aantrekkelijk zijn om aan te sluiten en zoals gezegd, als dat er genoeg zijn, dan kan dat ook. Voor geïnteresseerde partijen kan Polderwarmte nu al aansluitings- en leveringsovereenkomsten opstellen zodat inzichtelijk wordt, of het een ieder wat oplevert. Het streven is om in kwartaal 4 van 2021 vast te stellen dat we duurzame warmte kunnen gaan leveren.

Vooruitblik

Het warmtenet dat we voor het bedrijventerrein opbouwen kan op termijn ook beschikbaar zijn voor omliggende woningbouw. Voor nu ligt de focus van de gemeente en Polderwarmte op de ontwikkeling voor utiliteit, waarbij bronnenonderzoek, draagvlak en samenwerking de hoofdrol spelen.

Meer weten of aanmelden voor een aansluiting, laat het ons weten. We komen en blijven graag in contact.

Mail ons info@polderwarmte.nl of u kunt ons contactformulier invullen