Zaaien om te kunnen oogsten

Onderzoekers bestuderen of het huidige hoofdgasdistributienetwerk geschikt zijn om op termijn waterstof door te transporteren voor met name de grote industrie. Zij gebruiken nu al waterstof, zogenoemde grijze waterstof[1], maar zij willen op termijn overstappen op groene waterstof[2]. Goed nieuws, want waterstof kan inderdaad een uitkomst bieden voor verschillende zaken, zoals als grondstof voor chemische producten, als brandstof voor industriële processen en als emissie-vrije brandstof voor auto’s en zwaar transport. Het hoofdgasdistributienetwerk ligt er al, de werkgelegenheid gaat zo niet verloren en op termijn zal waterstof steeds duurzamer worden. Prima plan, vindt Polderwarmte. Zeker voor deze toepassingen is waterstof heel geschikt, maar dan moet de waterstof wel duurzaam geproduceerd zijn. Ofwel: de grijze waterstof moet vervangen worden door groene waterstof.

Betaalbaar en duurzaam?

De NOS schrijft: ‘Het kabinet kiest bij deze eerste stap voor hoofdgasdistributiebeheerder Gasunie omdat het bedrijf veel kennis en ervaring heeft en de ombouw van het bestaande netwerk aankan. Daardoor kan het veilig en betaalbaar, zegt Yesilgöz.’[3]Het is echter de vraag of deze optie betaalbaar is. Op dit moment wordt er grotendeels grijze waterstof geproduceerd (lees meer https://polderwarmte.nl/blik-op-bronnen-deel-12-waterstof/). Dit is de goedkoopste maar ook de vervuilendste waterstofproductie waar aardgas voor wordt gebruikt. Groene waterstof is nog erg duur en wordt daarom nog nauwelijks op grote schaal ingezet. Op dit moment is waterstof dus óf duurzaam óf betaalbaar.

Waterstof in huis

De toekomst belooft ons meer groene waterstof uit groene stroom van bijvoorbeeld windmolens op zee. Groene waterstof is echter nog flink duurder dan alternatieven en daarom een stuk zeldzamer. De groene waterstof die we produceren, kan  daarom het best ingezet worden bij de grootste vervuilers. Het gebruik van waterstof voor het verwarmen van huizen is te duur als alternatief van aardgas. Een goedkoper alternatief voor huishoudens en bedrijventerreinen: een aansluiting op groene warmtenetten.

Warmtenet en gasnet

Yesilgöz zegt terecht: “Maar we moeten nu vast beginnen met het ombouwen van het leidingennetwerk. Op termijn moeten er meer windmolenparken op zee komen om groene waterstof te kunnen maken.”[4] Precies uit een dergelijke langetermijngedachte is Polderwarmte ontstaan. Onderzoek wijst uit dat er een grote rol voor warmtenetten is weggelegd in de energietransitie. Daarom is Polderwarmte, samen met partner Energie voor Elkaar, bezig met de realisatie van warmtenetten in Nederland. Voor aardwarmte moet er bijvoorbeeld al een ‘volwassen’ warmtenet liggen voordat deze warmte benut kan worden. Daarom start Polderwarmte in sommige gevallen met het gebruik van duurzamere alternatieven van aardgas met minimale uitstoot, zoals lokale bio-grondstoffen. Met de koppeling van aardwarmte, restwarmte, aquathermie en zonnewarmte worden warmtenetten steeds duurzamer. Polderwarmte doet hierom een oproep aan het kabinet om deze gedachte over gasnetten ook toe te passen op het beleid van warmtenetten. Laten we nu warmtenetten aanleggen. Deze zijn van begin af aan al toekomstbestendiger dan aardgas en vormen een basis om steeds meer te verduurzamen in Nederland.

[1] Waterstof die uit aardgas wordt gewonnen.

[2] Waterstof geproduceerd door gebruik van groene opgewekte stroom van zon of wind.

[3] https://nos.nl/artikel/2387381-kabinet-gasunie-gaat-gasnetwerk-ombouwen-voor-waterstof-uit-windenergie

[4] https://nos.nl/artikel/2387381-kabinet-gasunie-gaat-gasnetwerk-ombouwen-voor-waterstof-uit-windenergie