Warm!

Naar het zonnige zuiden. Dat is toch al lang onze gedroomde vakantiebestemming voor de zomerperiode. Een lekker warme omgeving om eens goed bij te tanken, zodat je er weer tegen kunt als de winter komt. De route du soleil, de route naar de zon heeft elke zomer te maken met verkeersdrukte: meer auto’s wilden die route volgen dan de capaciteit toeliet met enorme files als gevolg. Dat doet ons natuurlijk meteen denken aan die andere congestie: die van het elektriciteitsnet.

De groei van zon op dak is in Nederland enorm geweest de laatste jaren. Dat succes heeft ook een keerzijde, want er is steeds meer sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op het energienet. Op zonnige winderige dagen is er een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit en op donkere koude dagen is er een tekort. Hoe mooi zou het zijn als we dat overschot konden gebruiken voor momenten dat er een tekort ontstaat. “bijtanken” in de zomer en gebruiken in de winter.

Seizoensopslag is een onderwerp waar belangstelling voor is, maar dat in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Een warmtenet kan echter nu al een deel van deze functie vervullen. Elektriciteit kan worden omgezet in warmte en warmte kan wel gedurende enige tijd worden opgeslagen: zon overdag levert elektriciteit, die je ’s avonds als het frisser wordt kunt gebruiken in de vorm van warmte. Daarmee wordt de onbalans tussen vraag en aanbod op de dag verminderd en ontstaat er weer flexibiliteit in het energienet. Dat constateren onderzoekers van o.a. KWR Water Research en CE Delft. Als we duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen combineren met warmteopslag wordt het elektriciteitsnet flexibeler en dalen de kosten. Elektriciteit die in tijden van overschot wordt opgewekt, heeft namelijk een lagere prijs. Als die in warmte kan worden omgezet, behoudt het wel een waarde – want er is een afnemer voor – en wordt de prijs weliswaar lager, maar niet negatief.

Polderwarmte ziet kansen om hierin een rol te spelen in Haarlemmermeer. Als zonnevelden bijvoorbeeld het risico lopen niet door te kunnen gaan omdat er op piekmomenten teveel stroom is, willen wij graag in gesprek over afname daarvan op die momenten. Wij kunnen er dan warm water van maken, of waterstof. Energiedragers die de energie kunnen opslaan om op een later moment te gebruiken. Zo helpen we mee om de netcapaciteit optimaal te kunnen benutten en zonne-energieprojecten toch mogelijk te maken.