Vragen

Het gebied

De volgende wijken komen in aanmerking voor een aansluiting op het warmtenet:

  • Zwanenburg West
  • Zwanenburg Dijk
  • Zwanenburg Noordwest
  • Zwanenburg Zuidwest
  • Zwanenburg Noordoost
  • Zwanenburg Zuidoost
  • Zwanenburg Oost

De campagne richt zich daar nu niet op, maar we nemen uw wens graag mee in de interessepeiling en onderzoeken voor u de mogelijkheden. Dus meldt u zich alstublieft bij ons aan door het inschrijfformulier in te vullen of door een mail te sturen naar campagne@polderwarmte.nl.

De interessepeiling

Het warmtenet kan alleen worden ontwikkeld als er voldoende bewoners geïnteresseerd zijn in een aansluiting.

U kunt uw interesse kenbaar maken tot 14 november 2022.

Dan maken we de balans op. Als we de 10% interesseverklaringen hebben behaald starten we in overleg met de gemeente met de volgende fase en doen we de bewoners een concreet aanbod voor aansluiting op het warmtenet. Als de 10% niet behaald wordt kunnen we niet starten met de aanbodfase en wordt er geen warmtenet aangelegd in Zwanenburg.

Nee, u hoeft zich niet verplicht in te schrijven tijdens de interessepeiling om ook deel te mogen nemen aan de aanbodfase. Uiteraard is het voor het behalen van de beoogde 10% wel van groot belang dat u zich inschrijft. Indien we de 10% niet behalen, starten we ook niet met de aanbodfase.

Tijdens de interessepeiling peilen we de interesse van de bewoners in Zwanenburg voor een aansluiting op het warmtenet. Als blijkt dat na 2 maanden minder dan 10% van de bewoners interesse heeft, starten we niet met de aanbodfase en wordt er geen warmtenet door Polderwarmte aangelegd in Zwanenburg.

Er zijn geen kosten aan verbonden om u tijdens de interessepeiling aan te melden. U hoeft alleen uw gegevens achter te laten op onze website.

Nee, aan het invullen van het inschrijfformulier tijdens de interessepeiling zijn geen verplichtingen verbonden. U zorgt er alleen voor dat als de 10% behaald wordt, we over kunnen gaan naar de volgende fase en alle bewoners in het gebied een aanbod kunnen doen.

De laatste informatie vindt u op onze site. Ook kunt u ons volgen op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Aanbod & kosten

Het aanbod van Polderwarmte bestaat uit een werkende aansluiting op het warmtenet. We leggen een warmtenet aan in de straat, naar uw woning. In uw woning plaatsen we een warmteset en sluiten deze aan op de water- en cv-voorziening. Hiervoor betaalt u éénmalig aansluitkosten van € 3.925, -. (€ 7.250,- minus €3.325,- subsidie = €3.925,-). Daarnaast betaalt u voor het verbruik van warmte een bedrag per maand. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt, maar is altijd lager dan de gasprijs. Ook doen we u in de aanbodfase nog diverse andere aanbiedingen voor verdere verduurzaming van uw woning.

U betaalt de aansluitkosten pas als u bent aangesloten op het warmtenet en de warmte daadwerkelijk door Polderwarmte geleverd wordt.

Er zijn geen aparte onderhoudskosten. Mocht er ooit iets kapot gaan aan de set, komen wij deze kosteloos repareren of vervangen.

Een aansluiting op ons warmtenet betekent hetzelfde woon/werkcomfort tegen lagere kosten. Warmte via een warmtenet is veelal goedkoper dan aardgas, zeker met de huidige aardgasprijzen. Het tarief voor warmte via een warmtenet wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt, en is altijd lager dan de gasprijs. Daarnaast leiden energiebesparende maatregelen (isolatie, zonnepanelen, etc.) tot lagere energiekosten. Altijd verstandig om hiernaar te kijken.

U kunt later aansluiten, maar dan kunt u niet meer profiteren van de collectieve ontwikkeling en dient er speciaal naar uw pand een aansluiting te worden gemaakt. 

Ja, dat kan. U betaalt dan wel de jaarlijkse vastrechtvergoeding.

De Autoriteit Consument en Markt stelt ieder jaar het maximale warmtetarief vast. Volgens het ”Niet Meer Dan Anders principe” is wettelijk vastgelegd dat het maximale warmtetarief altijd lager moet zijn dan de gasprijs. Kijk op: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/hoe-stelt-acm-warmtetarieven-vast

Vroeger was dit inderdaad het geval, maar sinds 1 maart 2021 geldt een (tijdelijke) maatregel waardoor u gratis van het gasnetwerk afgesloten kunt worden.

https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/vraag-en-antwoord/afsluiten-gasleiding 

 

Nee, als u kiest voor een aansluiting op het warmtenet kunt u niet overstappen naar een andere warmteleverancier.

Nee, er geldt voor ons geen wettelijke aansluitplicht.

Gevolgen voor uw woning

In vergelijking met andere vormen van verduurzaming is aansluiten op een warmtenet eenvoudig. Uw woning heeft meestal geen aanpassing nodig, alleen moet de bestaande warmte-installatie worden aangesloten op de warmteset. Deze aansluitkosten zijn inbegrepen in het aanbod van Polderwarmte. De bestaande radiatoren en eventuele vloerverwarming kunnen gewoon hun werk blijven doen.

Ja, net als bij het gasnetwerk is de warmte in uw huis gegarandeerd. Dit is wettelijk verplicht.

Wij bieden u de mogelijkheid om volledig van het gas af te gaan, maar dit hoeft niet. U kunt op gas blijven koken, terwijl uw huis wordt verwarmd met het warmtenet.

Ja, als u volledig van het gas af gaat zult u elektrisch moeten gaan koken Hierdoor zult u meer stroom gaan verbruiken. Het kan soms zo zijn dat uw meterkast hier voor verzwaard moet worden.

Over het warmtenet van Polderwarmte

Nee, de kosten zijn vergelijkbaar en in de meeste gevallen zelfs lager omdat er op groene warmte geen energiebelasting wordt geheven door de overheid. De energiebelasting op aardgas daarentegen blijft stijgen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt jaarlijks wat de maximale prijzen en eventuele stijging/daling van de tarieven wordt. Daar moet elk warmtebedrijf zich aan houden. Net als voor aardgas geldt voor groene warmte dat hoe minder u stookt, hoe meer u bespaart. Wij informeren u hier graag verder over.

Isoleren is altijd een goed idee om energie (en dus kosten) te besparen. Die keuze is aan u. Voor de aansluiting op het warmtenet hoeft u niet extra te isoleren om het toch comfortabel warm te krijgen in uw pand.

Het warmtenet van Polderwarmte gaat gebruik maken van groene en duurzame vormen van energie, restwarmte, collectieve zonnewarmte, duurzame, lokale biogrondstof, aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater.

Biogrondstof is energie uit biomassa, wat voor ons betekent dat we vooral werken met houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud.

Een warmtenet is een netwerk onder de grond van zeer goed geïsoleerde leidingen gevuld met water dat door een of meerdere warmtebronnen verwarmd wordt en ergens zijn warmte aflevert. De duurzame warmte wordt in uw buurt geproduceerd door ons en gedistribueerd zodat uw pand verwarmd kan worden en er ook warm water uit de (douche)kraan komt.

Een slim groen warmtenet is een open warmtenet, wat betekent dat er verschillende bronnen aangesloten worden. Voorbeelden van duurzame warmtebronnen zijn restwarmte, geothermie, wind en zonne-energie, biogrondstoffen, waterstof of energie uit water.

Het slimste aspect zit in het besturingssysteem. De netbesturing bestaat uit communicerende meters.  Het warmtenet leert van het verbruik en voorspelt wanneer er meer vraag naar warmte is. In de voorspelling wordt ook gekeken naar de weersverwachtingen. Met deze informatie wordt er constant gestuurd op een optimale energiemix om de CO2-besparing te maximaliseren. Het systeem volgt daarnaast de actuele warmtevraag, zo wekken we geen warmte op die we niet gebruiken. Tenslotte is het goed te weten dat het systeem zelf een warmtebuffer is, een batterij voor warmte, dit is ook slim.

Voor het verwarmen van het water gebruiken we een optimale mix van enkel duurzame energiebronnen, zoals collectieve zonnewarmte, restwarmte, warmte uit opppervlaktewater, duurzame lokale biogrondstoffen en aardwarmte. Welke bronnen we gebruiken hangt af van de beschikbaarheid bij u in de buurt. Kijk voor meer uitleg over de bronnen bij het onderdeel Welke energiebronnen gebruikt het slim goen warmtenet?.

Polderwarmte is bovendien een warm voorstander van echt groen, van klimaatplantsoenen. Met een klimaatplantsoen creëer je meer groen in de gemeente en dat betekent meer CO₂-opname, meer fijnstof-afvang, betere afwatering bij steeds heviger wordende regenval en meer biodiversiteit. Stedelijk groen verhoogt daarnaast het woongenot in de nabije omgeving. Het snoeimateriaal van de klimaatplantsoenen kan benut worden voor het opwekken van warmte. Het is ons streven om zo veel mogelijk terreinen, die vaak meerdere jaren braak liggen, om te zetten in klimaatplantsoenen.

De meeste mensen douchen en zetten de verwarming aan als ze thuis zijn van werk en school, dus in de ochtend en avond. Dat is de grootste gebruikspiek in het warmtenet. Helaas geeft de zon dan weinig energie af. En waaien doet het ook niet altijd. In de winter hebben we een grotere warmtevraag dan in de zomer wanneer de zon de meeste warmte afgeeft. Kantoren hebben juist overdag warmte nodig en hotels eigenlijk het hele jaar door de hele dag. Ideaal is een mix van energiebronnen om iedereen op het gewenste moment van warmte te kunnen voorzien, en dit is ook ons doel. De basiswarmte kan bijvoorbeeld aardwarmte zijn, of liever nog restwarmte. Restwarmte is niet altijd beschikbaar, zoals in het weekend of met Kerst als de fabrieken dicht zijn. Om de pieken op te vangen gebruiken we warmte-opslag en bio-energie.

Welke energiebronnen gebruikt het warmtenet?

Een hybride energie installatie combineert verschillende warmtebronnen, zoals zonnewarmte, warmte uit lokale bio-grondstoffen en warmtepompen. In de lopende projecten van Polderwarmte worden hybride installaties ingezet als back-up of bij onverwachte piekvraag. Met de stroom van de zonnepanelen op de hybride installatie wekken we met een warmtepomp warmte op. Als de zon minder fel schijnt, zoals in de wintermaanden, maken we gebruik van groene stroom. In de zomer is er veel zon en minder vraag naar warmte. De energie installatie draait dan, om te voorzien in warm water, volledig op duurzame stroom van eigen zonnepanelen; in de toekomst mogelijk aangevuld met aardwarmte. In de winter levert de inzet van lokale, gecertificeerde bio-grondstoffen extra warmte, naast de grote warmtepompen.

De hybride energie installatie is niet te verwarren met de grote biomassa centrales waarmee elektriciteit wordt opgewekt. We maken dus ook zeker geen gebruik van geimporteerde pellets

Nee warmte uit de zon, warmtepompen en onze houtige biogrondstoffen stinken niet. Het resthout is droog en schoon en het wordt niet bewerkt in de installatie. Er ligt voor maximaal 3 dagen (een weekend) voorraad in de hybride installatie, dus het kan niet gaan rotten. Het hout wordt binnen opgeslagen, en als je naast het lossen van de vrachtwagens staat, ruikt het een beetje naar bos.

Ook bij het opwekken van de warmte komt geen geur vrij. Bij zonne energie en warmtepomp is sowieso geen sprake van geur en  ook bij biogrondstoffen komen geen stinkende stoffen bij vrij. De verbranding van biogrondstoffen is optimaal (volledige verbranding) en de rook gaat na ketel  door een grote filter waarin stoffen als stikstof en zwavel eruit gehaald worden. Wat je uit de schoorsteen ziet komen is waterdamp en dit ruikt nergens naar.

De witte rook die je ziet is in hoofdzaak waterdamp. De uitstoot van de hybride energie installatie is schoon en voldoet aan alle Nederlandse gezondheids- en veiligheidsregels, deze behoren bij de strengste ter wereld. Een hybride installatie die maximaal draait en warmte levert voor maximaal 7.000 woningen stoot ongeveer net zoveel fijnstof uit als 3 open haarden doen.

Een hybride installatie krijgt minder vrachtwagens langs dan een supermarkt! Het maximaal aantal transportbewegingen komt voor als het in een weekend -10 graden wordt. Dan zijn er op de vrijdag ervoor 8 vrachtwagens biogrondstoffen nodig voor de voorraad. Zo hoeft er niet in het weekend of buiten kantoortijden geleverd te worden.

Bio-energie is energie uit biogrondstoffen, wat voor ons betekent dat we  werken met gecertificeerde lokale houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud binnen straal van 150 kilometer.

Voor een deel van de warmte die wij opwekken in de hybride energie installatie, gebruiken wij  gecertificeerde lokale houtige biogrondstoffen. Dit bestaat uit houtige restproducten uit de houtoogst en knip- en snoeimateriaal uit tuinen en parken en langs (spoor)wegen en water.
Voor het overige deel gebruiken we wat overblijft als er hout geoogst wordt door terreinbeheerders. Het beste hout gaat naar de productie van planken en voor het maken van andere houten producten. Wat overblijft is tak- en top-hout wat nergens voor gebruikt kan worden. Dit wordt kleingemaakt en voor een deel gebruikt als biogrondstoffen, het andere deel blijft achter in het bos. Polderwarmte zorgt er voor dat de gebruikte biogrondstoffen zijn gecertificeerd door Better Biomass, erkend door de Europese Commissie als vrijwillig schema om naleving van de verplichte duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan te tonen.

Voor meer informatie over Bio-energie kunt u ook onze blogs lezen over Biomassa en Biowarmte

Ja, er wordt gebruik gemaakt van een voorraad voor twee á drie dagen. De aanwezige biogrondstof wordt binnen bij de installatie bewaard en niet bewerkt, alleen naar de ketels vervoerd.

Al onze biogrondstoffen komen uit de regio. Hoe lokaler, hoe beter. Hiervoor hebben we contracten met lokale beheerders van bossen en parken die bij hun regulier onderhoud tak- en top-hout over houden. Daar hoort ook snoeiafval uit tuinen en de openbare ruimte bij. Dit blijkt meer te zijn dan ook wij dachten! Onze houtige biogrondstoffen, gecertificeerd door Better Biomass, komen uit een straal van 150 kilometer.

Op dit moment zijn er nog genoeg biogrondstoffen die wij gebruiken beschikbaar in Nederland. Momenteel wordt zelfs nog een deel naar Duitsland geëxporteerd, waar dit ook ingezet wordt voor bio-energie. Ook zijn er nog veel biogrondstoffen die nu vaak in open veld verbrand worden in de landbouw en landschapsbeheer; dat willen wij verminderen en ervoor zorgen dat dan in ieder geval de daarbij vrijkomende warmte benut wordt en vrijkomende stoffen gefilterd worden. Als we verder zijn met de ontwikkeling van het slimme groene warmtenet, zullen wij steeds minder van biogrondstoffen afhankelijk zijn en zijn er andere hernieuwbare bronnen die voor de warmte zorgen.

Ja, dat vinden we zelfs de meest logische vorm van warmte om te gebruiken. Industrie en datacenters hebben veel warmte over waar wij weer huizen en kantoren mee kunnen verwarmen.

Fabrieken en andere bedrijven hebben hoge temperaturen nodig om hun producten te maken. Deze industriële warmte wordt nu vaak geloosd met koelwater of in de lucht uitgestoten. Op ons warmtenet kunnen we deze warmte inkoppelen en gebruiken voor de verwarming van winkels, openbare gebouwen en kantoren.

Er komen steeds meer datacenters in Nederland en de servers daarvan produceren aldoor veel warmte die ze zelf kwijt moeten. Ook dat is een bruikbare bron voor het slimme groene warmtenet. Want als wij hun warmte opnemen, koelen we het datacenter.

Aardwarmte is warmte die gewonnen wordt uit de bodem van de aarde. Dit kan op enkele tientallen meters diepte zijn, dat heet bodemwarmte. Ga je dieper, tussen de vijfhonderd meter en 3 kilometer, dan heet het aardwarmte (ook geothermie genoemd). Ga je nog dieper boren dan heet het ultra-diepe-aardwarmte. Voor het warmtenet heeft Polderwarmte een opsporringsvergunning aangevraagd voor aardwarmte in deze regio. Dit is warm genoeg voor het net en een veilige techniek en biedt een constante bron aan warmte. Voorwaarde voor benutting van aardwarmte is een operationeel warmtenet.

De technieken om waterstof te maken en op te slaan zijn nog volop in ontwikkeling. Polderwarmte onderzoekt actief de mogelijkheden. Op dit moment is er niet genoeg waterstof beschikbaar voor het verwarmen van een warmtenet. Waterstof is een drager van energie, die energie moeten we er eerst zelf insteken. Veel bedrijven zijn druk om deze technologie te verbeteren zodat waterstof op grote schaal ingezet kan worden. Als het zover is, en het kan ingezet worden als warmtebron op het warmtenet, dan kan het ingekoppeld worden.

Ook met de energie uit windmolen of zonnecellen kan warmte gemaakt worden! Zeker als het elektriciteitsnet de elektrische stroom niet kan verwerken is het ook een mogelijkheid om daar warmte van te maken. Deze warmte kunnen we gedeeltelijk opslaan in de warmtebuffer, de batterij van het warmtenet, en gebruiken wanneer deze nodig is. Nadeel van alleen zonne-energie is wel dat we warmte nodig hebben als de zon niet schijnt, namelijk ’s nachts en in de winter.

Ja, warmte is ook te winnen uit water, er is namelijk (bijna) altijd een temperatuurverschil tussen het water en de omgeving. Verschillende vormen van energie uit water (Thermie uit Oppervlaktewater (TED), Afvalwater (TEA) of Drinkwater (TEO)). Ook deze technologie is volop in ontwikkeling en als het ingezet kan worden voor warmtevoorziening dan kan dat ook op een slim groen warmtenet.

Een andere nieuwe toepassing is het winnen van warmte uit asfalt. Asfalt wordt warm als de zon erop schijnt en deze warmte kan gewonnen worden. Alleen hebben we die warmte niet nodig als de zon schijnt, maar pas als het donker en koud wordt, dan willen we ons huis verwarmen.

Het warmtenet van Polderwarmte zal worden verwarmd met aardwarmte, de restwarmte van datacenters, aquathermie, restwarmte van lokale productiebedrijven en tot slot een klein deel hybride warmte groen. Bij deze laatste worden biogrondstoffen verbrand, maar daar worden geen bomen voor gekapt. Het gaat om lokaal tuin- en snoeiafval en wordt alleen verbrand tijdens een piekvraag van het warmtenet.

Hoe verwarmt het warmtenet woningen en bedrijven?

Nee, wat ons betreft is aansluiting op het slim groen warmtenet een keuze. Als wij een wijknet in uw buurt aanleggen, dan krijgt u de keuze om aan te sluiten op het warmtenet. Als u besluit mee te doen, leggen we de warmte aan tot achter de voordeur. U kunt uw bestaande verwarmingsinstallatie aansluiten op de afleverset, dit kan met o.a. vloerverwarming, bestaande radiatoren en vectorradiatoren.

Warmte is een basisbehoefte en u als afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan ons warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. Als er een storing is, zijn wij verplicht die op zeer korte termijn op te lossen.

De verbruikskosten zijn ook in de warmtewet gereguleerd, de prijs van warmte uit een warmtenet mag nooit hoger zijn dan de gemiddelde gasprijs. Als de gasprijs hard stijgt, laten we de koppeling los, positief dus voor gebruikers van het warmtenet. Eenmalig zal ook betaald moeten worden voor de warmte aansluiting.

Ja, in de afleverset die meestal geplaatst wordt op de plek waar zich nu de gasketel of de gasmeter bevindt, zit ook een warmtewisselaar die de warmte overdraagt aan uw tapwater. Het tapwater loopt daarlangs en komt nooit in contact met ander water; het zijn gescheiden watercircuits. Het water wordt regulier verwarmd tot 65 graden om mee te douchen en te koken. Voor grote zakelijke aansluitingen (> 100 kWth) is het ook mogelijk om warm tapwater te leveren.

Ja, dat kan als u genoeg afnemers in de buurt hebt, of uw bedrijf of school groot genoeg is. Dan kunnen we een tijdelijke warmte-opwekker installeren. Voor individuele aansluitingen kan dit niet, dan moet u wachten tot we in de buurt zijn met ons netwerk.

Ja, doordat de leidingen van het warmtenet zeer goed geïsoleerd zijn bent u verzekerd van warm water, ook als u aan het einde van de straat woont.

In de warmtecentrale wordt koud water verwarmd met duurzame bronnen. Vanaf daar loopt het water via het warmtenet naar de huizen. In de huizen verwarmt het warme water uw huis, waardoor het weer afkoelt. Het afgekoelde water gaat vervolgens terug naar de warmtecentrale, waar het weer opgewarmd wordt en het proces weer opnieuw begint.

Er komt warm water binnen, dit gaat door de warmtewisselaar bovenin de set en stroomt via de rode buizen naar uw radiatoren. Daarna stroomt het via de blauwe buizen terug naar het warmtenet. Uw warme kraan- en douchewater wordt verwarmd door de warmtewisselaar bovenin de set. Er zit geen pomp in de warmteset, maar het water gaat door uw leidingen doordat er druk staat op de leidingen. Dit is hetzelfde principe waarop het drinkwater door uw leidingen stroomt. 

Apparatuur

Wij plaatsen de warmteset in principe in de meterkast

U kunt uw bestaande verwarming aansluiten op de warmteset die geleverd wordt bij de aansluiting op het warmtenet, dit kan met o.a. vloerverwarming, bestaande radiatoren en vectorradiatoren.

U kunt uw bestaande verwarming aansluiten op de warmteset die geleverd wordt bij de aansluiting op het warmtenet, dit kan met o.a. vloerverwarming, bestaande radiatoren en vectorradiatoren.

Nee, de warmteset blijft in eigendom van Polderwarmte. Wij zorgen ook voor onderhoud, lossen eventuele storingen op en indien nodig vervangt Polderwarmte de set, zonder extra kosten voor u.

Als de warmteset kapot gaat dan wordt deze onmiddellijk en kosteloos door Polderwarmte gerepareerd of indien nodig, vervangen .

Net als bij een CV-ketel wordt het verbruik bij een warmteset via een meter op de installatie gemonitord. Deze kan gelinkt worden aan een app op uw telefoon, waardoor u inzicht kunt krijgen in uw warmteverbruik.

De leidingen van een warmtenet zitten verpakt in een dikke laag isolatiemateriaal, met daaromheen een kunststof leiding. De leidingen waar het water doorheen stroomt kunnen van staal, koper of kunststof zijn gemaakt.

Huurders en het warmtenet

Graag horen wij of u geïnteresseerd bent in een aansluiting op ons warmtenet. U kunt uw interesse kenbaar maken via het inschrijfformulier. De uiteindelijke beslissing voor een aansluiting op het warmtenet ligt bij uw verhuurder. 

Planning en ontwikkeling warmtenet

Wanneer voldoende mensen (tenminste 70%) het aanbod geaccepteerd hebben willen we in 2024 en 2025 beginnen met de aanleg van het warmtenet. In de tussentijd houden wij u goed op de hoogte. U betaalt pas zodra uw woning wordt aangesloten op het warmtenet en u daadwerkelijk warmte gaat ontvangen.

De planning is te allen tijde afhankelijk van externe omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat er vertraging wordt opgelopen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, denk bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden. Als de planning vertraging oploopt, zien wij erop toe dat er tijdig gecommuniceerd wordt naar de bewoners.

Over Polderwarmte

Polderwarmte is een organisatie die als droom heeft om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Dat wil zeggen, van het gas af en gebruik maken van duurzame warmtebronnen. Wij zijn partner van Energie voor Elkaar, een organisatie die de energietransitie in Nederland wil leiden én versnellen. Zij bouwt in Nederland het grootste portfolio van slimme, groene warmtenetten die gevoed worden door duurzame warmtebronnen.

U kunt ons elke werkdag bereiken via 023 556 31 25 en info@polderwarmte.nl.

Heeft u vragen? Wij staan u graag persoonlijk te woord!

Voor persoonlijk advies en al uw vragen kunt u contact met ons opnemen.

U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 09:00 en 18:00 op 0235563125.

Stuur een mail naar campagne@polderwarmte.nl.

Of stuur ons een bericht via social media.