Schiphol-Rijk

Waarom hier?

Schiphol-Rijk is een plaats en bedrijventerrein, vernoemd naar het dorpje Rijk dat in de jaren vijftig is afgebroken om plaats te maken voor Schiphol-Centrum. Alle straten zijn er vernoemd naar vliegtuigfabrikanten (omdat het aanligt tegen het voormalige fabrieksterrein van vliegtuigbouwer Fokker), maar de activiteiten daar zijn heel divers. Van kerkgemeenschap tot  24/7 kinderopvang voor luchtvaartmedewerkers en van datacenters en telecombedrijven tot opslagruimtes, distributie- en uitwijkcentra.

In Schiphol-Rijk bevinden zich een paar van de oudste businesslocaties van Haarlemmermeer: oa.  RichPort . Hier werken ze hard om een aantrekkelijke vestigingslocaties te blijven voor de typisch Haarlemmermeerse bedrijvigheid: internationaal en hub.   Bij een toekomstbestendig park hoort ook een duurzame visie op energie. Polderwarmte realiseert daarom in goed overleg met de park- en pandeigenaren in 2022 een duurzaam warmtenet voor dit gebied en is nu druk met de voorbereidingen daarvan.

RichPort en Polderwarmte

warmteBronnen

Toen de ontwikkeling van het warmtenet eind 2017 startte, was het de bedoeling gebruik te maken van de restwarmte van een nabijgelegen grondstoffen- en energiebedrijf in Rijsenhout. Nu wordt vol ingezet op het benutten van restwarmte uit een of meerdere van de vele aanwezige datacenters, restwarmte uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie en in de toekomst van aardwarmte (> 2km diepte).

Ook zijn er geïnteresseerde afnemers die zelf een (klein) datacenter inpandig hebben of zonnecollectoren op het dak hebben die warmte produceren. Elke bron is welkom, en zo wordt het net een beetje van het park en ons samen.

warmteDistributie

Het warmtenet bestaat uit een ondergrondse infrastructuur van goed geïsoleerde leidingen, die 30 tot 50 jaar dienst blijven doen voor het transporteren van het warme water. Het tracé komt in nauw overleg met de coöperatie en andere grondeigenaren tot stand. Het grootste deel van het detail ontwerp van dit netwerk is al klaar en zal naast de doorgaande wegen, onder de stoepen en groenstroken gerealiseerd worden. Een deel kan worden gecombineerd met andere infrastructurele werkzaamheden in de buurt, maar verder zal de aanleg van het net stukje voor stukje ingepland worden met de verschillende plots waar de panden die zich aan willen sluiten, zich op bevinden.

warmteAflevering

Veel panden dateren van begin deze eeuw en een deel zelfs al uit de jaren 80 en 90. Dat betekent in veel gevallen dat eigenaren voor de keuze staan om de ketels te vervangen voor gasgestookte cascade opstellingen, of voor een duurzamer alternatief. Het merendeel van de panden op het terrein is inmiddels geschouwd en geschikt bevonden voor aansluiten op een duurzaam warmtenet. Inmiddels zijn de tarieven vastgesteld en op aanvraag beschikbaar en worden de aansluit- en leveringsovereenkomsten ondertekend. Polderwarmte kan dan, indien gewenst, de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de levering van warmte en warm tapwater; dus ook voor eventuele tijdelijke voorzieningen voor als de cv-ketel het eerder begeeft dan dat het warmtenet operationeel is.

Vooruitblik

Investeren in de toekomst: dat is de brandstof van Polderwarmte. Voortdurend op zoek naar innovaties, kijken of we hier bijvoorbeeld ook de elektriciteitsproblematiek mee aan kunnen pakken en of er meer duurzame warmtebronnen zijn, zoals aardwarmte. Want hoe meer aansluitingen en bronnen, hoe betaalbaarder en duurzamer het warmtenet. Polderwarmte werkt zo, samen met anderen, mee aan een duurzaam, toekomstbestendig RichPort, Starpark en aangrenzende terreinen.

Meer weten of aanmelden voor een aansluiting, laat het ons weten. We komen en blijven graag in contact.

Mail ons info@polderwarmte.nl of u kunt ons contactformulier invullen