Kiezen voor duurzaam

“Als de markt het wil” is in Nederland een vaak gehoord argument. Als de markt het wil, ruimen supermarkten meer schapruimte vrij voor duurzame producten. Omdat consumenten daarom vragen.

Maatschappelijk

Als het gaat om verduurzaming heeft “de markt” een rol. Het TV programma Tegenlicht van VPRO had afgelopen week als thema “samen vergroenen”. Het programma had aandacht voor de sociologische kant van de verduurzaming. Sociologie is de wetenschappelijke studie van de maatschappij en de  interne verhoudingen, processen en structuren. Centraal staat het menselijk gedrag en de patronen en mechanismen die zich daar in uiten: de maatschappelijke normen en rolpatronen. Een duurzamer economie heeft gevolgen voor de groep. Het is nodig dat de mensen hun gedrag gaan veranderen. Tegenlicht zette veranderende patronen in de schijnwerpers.

Een plaatselijke supermarkt wilde bijvoorbeeld verduurzamen, maar het vervangen van de vrieskisten – de grote energievreters – vergen een enorme investering. De lokale klanten willen hun supermarkt behouden en hebben daar ook geld voor over om die investering mogelijk te maken. Sterker nog. Er werd zoveel geld opgehaald dat er een meerjarig duurzaam investeringsplan mogelijk werd. De lokale markt is duidelijk in wat het wil: een plaatselijke supermarkt die alleen toekomst heeft als die duurzaam is en daar ook iets voor over heeft. Rollen veranderen: klanten worden financier, ondernemer wordt netwerkpartner.

Wettelijk

Welke impact heeft een onderneming op de wereld? Die vraag moeten veel bedrijven vanaf 2024 beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage. Dat schrijft een nieuwe richtlijn genaamd de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor. In het verslag wordt gerapporteerd wat het bedrijf op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De CSRD heeft gevolgen voor zowel kleine als grote bedrijven.

Het is tijd

Als bedrijven op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor hun activiteiten, wordt er meer en meer gekeken naar de carbon footprint. De locatiekeuze telt mee in de duurzaamheidsrapportages die moeten worden opgeleverd. Dat betekent dat je als huurder je verdiept in nieuwe aspecten. Ging het eerder alleen om “locatie”, is dat tegenwoordig anders. De vraag “hoe duurzaam is het pand?” ligt nadrukkelijk op tafel. Bedrijfseigenaren en investeerders in bedrijven stellen vanuit maatschappelijk oogpunt eisen op het gebied van duurzaamheid en de wet- en regelgeving speelt ook een aanjagende rol. Waarom zou je je nog vestigen op een locatie die onvoldoende duurzaam is? Vooral als je weet dat dat een ongemakkelijk verhaal gaat worden in de duurzaamheidsrapportage van het bedrijf.

De aanstaande wetgeving werpt de schaduw al vooruit, omdat een locatie keuze vaak voor langere termijn is. Tijd dus om het zakelijk vastgoed te verduurzamen. Dat is goed voor de vastgoedinvesteerder omdat het goed is voor de profilering op de huurdersmarkt.

Warmtenet

Voor de verduurzaming van vastgoed is een collectief systeem een van de opties: een warmtenet. Een warmtenet verbindt de lokale warmtebronnen met de lokale afnemers. Zo hebben we elkaar nodig in de duurzame warmtelevering: huurders als aanjagers van de verduurzaming, vastgoed eigenaren als mogelijke klant en Polderwarmte als verbindende schakel tussen bron en afnemer en expert in dit nieuwe duurzame warmtesysteem.