Energieprijzen onder controle

Als er iets duidelijk wordt dit jaar, is dat de vertrouwde zekerheid van de energievoorziening niet meer vanzelfsprekend is. Het elektriciteitsnet is overbelast. Nieuwe bedrijven kunnen daardoor niet meer aansluiten en uitbreidingen moeten worden uitgesteld. Aardgasleveringen zijn gestopt en door sabotage is niet te verwachten dat dat op korte termijn weer hersteld zou kunnen worden. Prijzen van aardgas en dus ook elektriciteit stijgen naar recordhoogtes in een tempo dat ongekend is. Daardoor wordt opeens ook blootgelegd dat warmtepompen veel elektriciteit vereisen en gebruikers daardoor “bovengemiddeld veel” verbruiken. Compensatiemaatregelen geven een antwoord op een vraag van koopkrachthandhaving, maar zijn daarvoor niet het volledige antwoord, gezien diverse ongewenste effecten. Bijvoorbeeld dat verwarming met aardgas voor een consument goedkoper wordt dan warmte van een warmtepomp. Alles maakt duidelijk dat het anders moet. Het systeem moet anders. Dat is niet eenvoudig, maar bij Polderwarmte waren we gelukkig al begonnen met die noodzakelijke systeemwijziging: de warmtetransitie: Het warmtenet als alternatief voor sterk wisselende energieprijzen.

stabielere prijzen

Een Slim Groen Warmtenet zoals Polderwarmte dat ontwikkelt, maakt gebruik van lokaal beschikbare warmtebronnen. Juist doordat die lokaal zijn, is er lokaal regie en controle en wordt het energiesysteem onafhankelijk van geopolitieke spanningen, waar we al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw – de eerste oliecrisis – mee te maken hebben. Lokaal opgewekte warmte zorgt ervoor dat de prijzen van deze warmte stabieler zijn. De schommelingen en onzekerheden die de prijzen op de wereldwijde fossiele energiemarkten beïnvloeden, hebben veel minder tot geen effect. Dat biedt ondernemers rust en duidelijkheid. Je komt niet voor verrassingen te staan zoals we die nu zien. Dat kassen leeg blijven, omdat “het niet meer uit kan”. Dat de marge die je als ondernemer dacht te realiseren, nodig blijkt om de energierekening te betalen. Dit jaar is duidelijk: de warmtetransitie heeft versnelling nodig. Als antwoord op de dreigende opwarming van de aarde, maar ook voor ons economisch klimaat.