Gezamenlijk belang van huurders en wooncorporaties

Klassiek stonden woningcorporaties tegenover hun huurders: woningcorporaties willen goede woningen tegen een eerlijke huurprijs in hun vastgoedportefeuille. Huurders willen een prettige woning met een energierekening die een omvang heeft die past bij hun portemonnee. Als woningen werden verduurzaamd leidde dat tot hogere huren waar huurders niet altijd op zaten te wachten.

Met de stijgende energieprijzen komen die belangen echter dichter bij elkaar te liggen omdat naast de huur de andere woonlasten zoals de energiekosten een rol spelen in het besteedbaar inkomen. Wellicht is een hogere huur gunstiger als dat gepaard gaat met lagere energiekosten. Een duurzame woning wordt zo ook een aantrekkelijke woning voor een doelgroep met een kleine portemonnee. Vooral als die woning is aangesloten op een warmtenet. Dit laatste omdat duurzame warmte in het verleden nooit duurder was dan aardgas, maar met diezelfde hoge energieprijzen aantoonbaar goedkoper. En los van de hoogte van de aardgasprijs, is de warmteprijs ook minder volatiel. Mensen weten precies waar ze een heel jaar aan toe zijn. En in de onzeker tijden, is dat een heel belangrijk voordeel. En woningcorporaties? Die kunnen de startmotorfunctie van de warmtetransitie weer gaan oppakken.