De digitale toekomst is warm

Onlangs publiceerde de branche van IT en communicatietechnologie, een rapport met advies aan de politiek. Daarin 7 adviezen om af te wegen in toekomstig beleid. En, als je dat zo op een rij ziet, wordt duidelijk: ook de toekomst is digitaal en daar moeten we aandacht voor hebben en beleid op maken om duidelijk te hebben hoe we daarmee om willen gaan. Met het advies rapport vraagt de sector aandacht van de politiek om hierin verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te ontwikkelen.

Als economische activiteit is de sector ook een factor waar rekening mee gehouden moet worden. De sector gebruikt energie, neemt ruimte in, biedt werkgelegenheid en creëert economische waarde. Een nieuwe economische waarde die de aandacht van Polderwarmte heeft, is dat de sector ook warmte genereert. Warmte die gebruikt kan worden om de oude fossiele warmte die wordt gemaakt met aardgas te vervangen. Warmte die via een warmtenet kan worden gebruikt om een ander maatschappelijk doel te dienen: het versnellen van de energietransitie. Eerder was het gebruikelijk voor bedrijven om elk een eigen dataopslag te hebben, met mainframes ergens in een computerruimte. Met de komst van pc’s en laptops werd dat anders en waren er servers die in datacenter werden gehost. De eisen aan continuïteit van de systemen en beveiliging zijn door de jaren heen groter geworden en daar past een meer professionele omgeving bij, om aan die eisen te voldoen. De warmte die eerder heel decentraal en daardoor niet bruikbaar vrij kwam, is nu door de concentratie van servers op een verzamellocatie voldoende om economisch te kunnen worden gebruikt en spreken we van datathermie als bron voor een warmtenet.

Vestigingslocatiestrategie

In de regio Haarlemmermeer zijn veel datacenters gehuisvest. Het bouwen van een datacenter gaat gepaard met bouwkundige eisen en het leggen van kabels. De vestigingsplek is een strategische keuze en het verhuizen van een datacenter naar een andere locatie is complex. Een datacenter is zo gezien een lokale factor. De vraag naar warmte is ook een lokale factor. Bij de warmtenetten die Polderwarmte in de regio ontwikkelt, hebben we de verbinding met de sector gemaakt. De restwarmte van de datacenters kunnen en willen we uitkoppelen. Dat doen we samen met de sector, vanuit een gezamenlijk gevoeld belang voor een duurzame toekomst.

Het 8e advies

Wat ons betreft kan het advies van de sector nog wel met een 8e advies worden aangevuld. Het advies dat de sector veel te bieden heeft op het gebied van de energietransitie. Warmte die ook nog veelal groen is opgewekt, omdat de sector ernaar streeft om duurzame energie te gebruiken. Datathermie is een duurzame warmtebron, waarbij geldt dat we voor een succesvolle energietransitie alles nodig zullen hebben. Deze bron dus ook. Het 8ste advies is dan ook: maak de verbinding tussen de IT en communicatietechnologie sector en de ontwikkelaars van warmtenetten. Dan wordt de digitale toekomst ook warm.