Circulariteit en duurzaamheid is dat hetzelfde

Is warmte circulair?

Op 6 oktober doen we mee met C the future, een event over circulariteit, innovatie, digitalisering & skills. Dat zet ons natuurlijk aan het denken: Onze warmte is niet digitaal te maken. We zijn wel heel innovatief met onze warmteoplossing en de zelflerende ICT die daarachter zit; wij zetten daar al onze skills voor in. Maar: is onze warmte circulair? Een mooie vraag!

Warmtebronnen en duurzame warmte

Dat onze warmte duurzaam is, is geen vraag, het is een gegeven. Warmtenetten die worden ontwikkeld door de partners van Energie voor Elkaar – waar Polderwarmte onderdeel van is – behoren steevast tot de top 3 van meest duurzame warmtenetten in Nederland. Warmtenetten in Nederland die al enige tijd bestaan, maken vanuit het verleden nog gebruik van bijvoorbeeld aardgas om warmte te maken. Maar voor Polderwarmte geldt dat de bronnen van warmte die we hiervoor gebruiken innovatief en duurzaam zijn. Zo maken we gebruik van datathermie, en restwarmte die vrij komt uit industriële processen, bijvoorbeeld bij de productie van groene waterstof.

Wat is circulair eigenlijk?

Het begrip “circulair” duidt op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van duurzaamheid. In een circulaire economie worden producten en materialen ontworpen met het oog op hergebruik en recycling, waardoor de levensduur wordt verlengd en afval wordt verminderd. Dit in tegenstelling tot de traditionele lineaire economie, waarin producten na gebruik vaak worden weggegooid, wat leidt tot overmatige uitputting van hulpbronnen en milieuproblemen. Circulair denken omvat ook concepten zoals deeleconomie, reparatie-initiatieven en het sluiten van kringlopen. Het doel is een veerkrachtigere, duurzamere wereld te creëren waarin efficiënt gebruik van middelen centraal staat.

Warmtenetten en circulariteit

Het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van duurzaamheid sluit per definitie aan bij onze activiteiten, maar als het gaat om hergebruik van materiaal bij de aanleg: is dat een om aandacht aan te geven. Als Polderwarmte zetten we daar ook zeker stappen op. Een warmteleiding gaat minimaal 30 jaar mee en ligt onder de grond en dat stelt eisen aan de kwaliteit van de toegepaste materialen. Onze leveranciers denken en werken mee om in de warmtenetten die we in ontwikkeling hebben de meest duurzame materialen te gebruiken. Als primeur in Nederland hebben we een samenwerkingsovereenkomst met een toonaangevende leverancier om gebruik te gaan maken van warmte- en koude leidingen waarbij gerecycled kunststof wordt toegepast in de behuizing.

Ook voor de activiteiten van de aanleg van een warmtenet hebben we oog voor het materiaalverbruik. Aanleg van een warmtenet doen we niet zelf, daar schakelen we specialisten voor in. Bij de selectie van onze onderaannemers werken wij bij voorkeur samen met lokale partijen, hiermee hebben we de verspilling door transportbewegingen al voorkomen. Tevens vragen we van onze onderaannemers en partners om aantoonbaar een visie op duurzaamheid te voeren en dat in praktijk te brengen. Kostprijs is ook een onderdeel van de selectie, maar we zijn ervan overtuigd dat duurzaam werken zich op de totale termijn terugverdient.

6 oktober: C-the future

Op 6 oktober staan we in de ring. We staan klaar voor onze kickoff om het warmtenet in de Waarderpolder te ontwikkelen, samen met de daar gevestigde ondernemers. We staan ook klaar om te incasseren: dus alle ideeën om ons warmtenetconcept sterker, beter, innovatiever en meer circulair te maken zijn welkom. Kom maar op!